Main Menu
User Menu

DEU - Flammenwerfer 41

plamenomet

     
Název:
Name:
Flammenwerfer 41
Originální název:
Original Name:
Flammenwerfer 41
Kategorie:
Category:
plamenomet
Výrobce:
Producer:
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
- kg
Ráže:
Calibre:
-
Náboj:
Cartridge:
-
Délka:
Length:
- mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
- mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
7,5 litrů / 2.6 imp gal; 3.1 US gal
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Německá říše
Poznámka:
Note:
délka: 40 cm
výška: 25 cm
dostřel: 20-32 m
Hmotnost: 22 Kg
Kadence: 1 za 10 sekund
hořlavina: benzín + dehet (Flammöl Nr.19)
hnací směs: 3 litry dusíku a 0,45 litru vodíku
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org/wiki/Flammenwerfer_41
whq-forum.de/cms/87.0.html
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#596594Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#596594Version : 0
MOD
Délka: 40 cm
Výška: 25 cm
Dostřel: 20-30 m
Hmotnost: 22 Kg
Kadence: 1 za 10 sekund
Obsah:
7,5 litrů zápalné směsi
3 litry nitrogenu
0,45 litru vodíku
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#87128Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#87128Version : 0
MOD
Flammenwerfer 41:
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#87130Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#87130Version : 0
MOD
FmW 41:
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#87135Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#87135Version : 0
MOD
Příslušník divize SS Wiking s FW 41:
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#87143Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#87143Version : 0
MOD
FmW 41
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#324064Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#324064Version : 0
MOD
© Radek Havelka, Brusel

Vpravo PzB 41
URL CZ: https://www.valka.cz/DEU-Flammenwerfer-41-t23005#381234Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/plamenomet-t23005#381234Version : 0
MOD