Main Menu
User Menu
- kontaktná mína nemeckej výroby


Mína je vybavená olovenými hrotmi, ktoré sa zničia pri dotyku s plavidlom a výbušný mechnizmus míny sa aktivuje. Spúšťa sa do vody s max. hĺbkou 60m a je utovená pomocou lana o dĺžke max. 100m. Mína následne sa vznáša nad ukotvením.
DEU - EMC II - Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

DEU - EMC II - Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

DEU - EMC II - Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

URL : https://www.valka.cz/DEU-EMC-II-t220640#616086Verze : 0
MOD