DE - USS Shelton (DE-407)

USS Shelton (DE-407)
USS Shelton (DE-407)
     
Název:
Name:
USS SheltonUSS Shelton
Originální název:
Original Name:
USS Shelton
Kategorie:
Category:
doprovodný torpédoborec Destroyer Escort
Třída:
Class:
John C. Butler
Kódové označení:
Pennant Number:
DE-407
Loděnice:
Builder:
Brown Shipbuilding Co., Houston
Založení kýlu:
Laid Down:
01.11.1943
Spuštění na vodu:
Launched:
18.12.1943
Uvedení do služby:
Commissioned:
04.04.1944
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
03.10.1944 potopena / sunk by RO-41
Velitel:
Commander:
04.04.1944-03.10.1944 Salomon, Lewis George (Lieutenant Commander)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
14 důstojníků, 201 poddůstojníků a námořníků

14 Officers and 201 Enlisted
Technické údaje:
Technical Data:
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1350 t1329 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
1745 t1717 long tons
Délka:
Length:
93,27 m 306 ft
Šířka:
Beam:
11,18 m 36 ft 8 in
Ponor:
Draught:
2,87 m 9 ft 5 in
Pancéřování:
Armour:
? ?
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
2x parní turbína Westinghouse
2x kotel "D" Express
2x Westinghouse Geared Steam Turbine
2x "D" Express Boiler
Výkon:
Power:
8948,4 kW při ? ot/min 12000 bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t ? long tons
Výkony:
Performance:
Rychlost:
Speed:
44,4 km/h 24.0 kt
Dosah:
Range:
11112 km při rychlosti 22,2 km/h 6000 nm at speed 12.0 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
Výzbroj:
Armament:
2x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark 30 (2x I)
10x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (10x I)
- torpéda ?
8x Vrhač hlubinných náloží Mark 6
2x 5"/38 Gun Mark 12 on Mark 30 Mount (2x I)
4x 1.57"/56 Gun Mark 1/2 on Mark 1 Mount (2x II)
10x 0.79"/70 Gun Mark 4 on ? Mount (10x I)
- ? Torpedoes
8x Mark 6 Depth Charge Projector
Vybavení:
Equipment:
2x skluz pro hlubinné nálože Mark 9 2x Mark 9 Depth Charge Racks
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
--
Poznámka:
Note:
původ jména: James Arnold Shelton


27.11.1944: vyškrtnuta ze stavu Námořnictva
Namesake: James Arnold Shelton


27.11.1944: struck from the Naval Vessel Register
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Shelton_(DE-407)
URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Shelton-DE-407-t67608#751092 Verze : 0
10. září 1944 vyrazil USS Shelton z Admirálských ostrovů jako součást Útočné skupiny Morotai (TF-77) směr ostrov Morotail v Malukuském souostroví, kde měla poskytnout leteckou podporu a účastnit se leteckých operací při útoku a následném vylodění. Koncem září se od skupiny oddělilo několik lodí, mezi nimiž Shelton nebyl a zůstal u ostrova Morotai, kde jako součást TU 77.1.2 poskytoval podporu armádním ženistům, kteří na ostrově dokončovali výstavbu letiště Wama. Trvalo ještě rok než se japonská 2. armáda na ostrově 7. září 1945 vzdala a necelých dalších 30 let, než se vzdal vojín Teruo Nakamura, poslední japonský voják na ostrově, který se nepodrobil japonské kapitulaci (ten byl oficiálně prohlášen za padlého 13. listopadu 1944). Vzdal pátrací skupině Indonéského letectva 18. prosince 1974 a byl tak posledním japonským vojákem císařské armády, který složil zbraně.

3. října 1944 před rozedněním se Shelton přesunul na obrannou pozici č. 4 a poskytoval ochranu letadlovým lodím USS Fanshaw Bay (CVE-70) a USS Midway (CVE-63). Toho rána bylo byly na moři střední vlny, ale viditelnost byla výborná. V 8:08 Sheltonovy hydrofony zachytily ponorku vzdálenou 1800 yardů a během několika sekund byly šrouby ponorky zřetelně slyšitelné, v ten moment ohlásil USS Midway přes vysílačku "Torpédo ve vodě". Velitel Sheltonu komandérporučík Salomon okamžitě vydal rozkaz "Všechny motory naplno vpřed, vyhlašte bojový poplach a upravte kurz". Ale navzdory veškerému úsilí našlo torpédo svůj cíl a po 60 sekundách narazilo do pravoboku USS Shelton, a jehož výbuch na zádi způsobil ohyb konstrukce za 148. přepážkou o 45-50 stupňů vzhůru (jak vidno z fotografie).
Shelton's stern

Torpédo bylo vypáleno z RO-41, které velel Micuó Šiizuka. Ponorka ve skutečnosti vypálila čtyři torpéda a jejich cílem byly letadlové lodě, ale ani jedno z nich nezasáhl a jedinou jejich obětí se tak stal Shelton. Krátce po zasažení Sheltonu torpédem vyrazila jeho sesterská loď USS Richard M. Rowell (DE-403) na pronásledování ponorky, shodila tři hlubinné pumy, ale bez výsledku. Mezitím začal Shelton nabírat vodu a přišel napájení k sonaru a rádiu. Za pomocí světelných signálů signalizoval Richardu M. Rowellovi o pomoc. Po příchodu na scénu jako první nabral Richard M. Rowell těžce raněné z Sheltonu, kteří byly na člunech. Z hlášení velitele Salomona vyplývalo, že loď může udržet nad vodou, ale požadoval aby byly "někteří muži byly přepraveni z lodi a provedeny opravy". Nicméně s žádnou lodí, která by byla schopná Shelton odtáhnout vydal velitel skupiny rozkaz k opuštění lodi. Richard M. Rowell tak nabral zbytek posádky, včetně komandérporučíka Salomona, který loď opustil jako poslední. Původně měl Richard M. Rowell potopit Sheltona palbou z děl, ale k vývoji událostí byl rozkaz zrušen. Během toho co byl Shelton v závěsu začal nabírat vodu, převrátil se a nakonec potopil. Velitel Salomon později prohlásil, že "Celá posádka USS Shelton bez výjimky za daných okolností prováděla své úkony klidně a efektivně." Z posádky 215 mužů jich přežilo 205.

Celá událost ale měla ještě tragičtější dohru, která vyšla najevo až po válce.

Krátce potom, co Richard M. Rowell nabral posledního trosečníka z Sheltonu, pokračoval v pronásledování RO-41 a provedl sérii dalších neúspěšných útoků hlubinnými pumami, ale opět bez výsledku. Následně jedno z průzkumných letadel z Midwaye ohlásilo ponořující se japonskou ponorku a shodilo na ní dvě bomby, ponorka se ponořila a Richard M. Rowell zahájil svůj útok, po dvou útocích zaznamenali podvodní explozi a následné pole trosek. S pocitem zadostiučinění, že byl Shelton pomstěn, vyrazili na Morotai, kde posádku Sheltonu vysadili na břeh.

Po válce bohužel vyplynulo, že se s největší pravděpodobností nejednalo o japonskou ponorku. V době potopení operovali ve stejné oblasti 4 americké ponorky, přibližně v době, kdy došlo k útoku na Shelton byly ponorky vyzvány, aby udaly svojí pozici (ačkoliv byly v bezpečné zóně pro ponorky). Jen třem z nich se to povedlo, o čtvrté už nikdy nikdo neslyšel. Byla to USS Seawolf (SS-197).

USS Seawolf v té době byla v té době jednou z nejdéle sloužících a nejúspěšnějších amerických ponorek. Ve službě byla necelých 5 let, provedla 14 bojových plaveb, při nichž potopila 17 obchodních plavidel o celkové tonáži 71 177 Bruto registrovaných tun. 21. září 1944 vyrazila na svou 15. a poslední plavbu. Jejím velitelem by tehdy 30letý komandér Albert Marion Bontier, kterému zbývaly necelé 2 týdny do 31. narozenin.

Ten ovšem nebyl žádným zelenáčem. Do námořnictva vstoupil v roce 1931, kdy se přihlásil na Annapolis, kterou absolvoval v roce 1935. Před válkou zastával různé pozice a v roce 1940 se přihlásil do ponorkové školy. Krátce před vypuknutím války v Tichomoří byl dělostřeleckým důstojníkem na USS S-23 (SS-128) a pak následující rok byl dělostřeleckým a torpédovým důstojníkem na USS Spearfish (SS-190), se kterou absolvoval 5 bojových plaveb. Poté následoval odpočinek, při kterém byl velitelem náhradní posádky u 22. ponorkové divize. od 1. dubna do 1. července 1943 byl výkonným důstojníkem na USS Sculpin (SS-191), se kterou absolvoval jednu bojovou plavbu. 1. března 1944 byl povýšena na komandéra a jmenován velitelem nové ponorky třídy Balao, USS Razorback (SS-394), kterou 3. dubna 1944 uvedl do služby a provedl s ní veškeré námořní testy. 5. června 1944 předal velení novému veliteli. Následovala skoro dvouměsíční odmlka a v červenci byl jmenován novým velitelem již zmiňované USS Seawolf, která za sebou měla v té době skvělou bojovou kariéru. Jejím velitelem se stal 30. července 1944. 21. září 1944 vyrazil na její 15 bojovou plavbu a na svou první bojovou plavbu jako velitel ponorky. 29. září 1944 doplul Seawolf k ostrovu Manus, kde doplnil palivo a během dne přepravil zboží a vojáky východní pobřeží ostrova Samar.
1935 Bontier LB.jpg3. října plul Seawolf v oblasti ostrova Morotai a v 7:56 si s ponorkou Narwhal vyměnil poznávací radarové signály. Krátce nato, v 8:08 vypálila Ro-41 torpéda na údernou skupinu a zasáhla torpédoborec USS Shelton. V nastalém boji na ponorku Seawolf našli dvě letadla z USS Midway a ačkoliv byla ponorka v bezpečné zóně, tak na ní jedno z nich shodilo dvě bomby a následně místo označily pomocí barviva. Na scénu následně dorazil doprovodný torpédoborec Richard M. Rowell, který v domnění, že útočí na unikající Ro-41, na kterou už provedl několik bezvýsledných útoků hlubinnými pumami neváhal a zaútočil. Velitel Richarda M. Rowella, ačkoliv věděl, že je v bezpečné zóně předpokládal, že před ním není žádná spojenecká ponorka nařídil útok na potopenou ponorku. Seawolf se následně pokusil s torpédoborcem navázat signál pomocí morzeovky, ale Rowell prohlásil, že se nepodobají existujícím rozpoznávacím signálům a považoval to za pokus zmást jejich sonar. Rowell se rozhodl pro útok vrhačem Hedgehog. Po druhém útoku torpédoborec zaznamenal zásah, došlo k podvodnímu výbuchu a na hladinu vyplavaly trosky.

Při potopení zahynulo 83 členů posádky a 17 cestujících. Jednalo se o 34. ponorku, kterou americké námořnictvo ztratilo a 2. (USS Dorado) která byla potopena palbou do vlastních řad.

Jedním z cestujících byl kapitán Howell S. Kopp, zvěd z Alama, který byl na cestě do nespecifikované lokality na Filipínách, kde měl provést tajnou misi na podporu nadcházejícího vylodění spojenců na ostrovech Leyte.

Až po válce bylo zjištěno, že v japonských záznamech se nenachází žádný případ, který by se dal přiřadit k potopení USS Seawolf. Takže ačkoliv je možné, že byla obětí jiné operační příčiny nebo nějakého útoku, o kterém nebyl záznam, tak s největší pravděpodobností byla potopena takto.

Po válce byl Albert Marion Bontier in memoriam vyznamenán Stříbrnou hvězdou za hrdinství během 3. válečné plavby USS Spearfish.

Ponorce Ro-41 se podařilo vyváznout bez újmy a sloužila až do 23. března 1945, kdy byla potopena torpédoborcem USS Haggard (DD-555).

Zdroj: www.history.navy.mil
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Seawolf_(SS-197)
usnamemorialhall.org
https://uboat.net/allies/commanders/3211.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Morotai

URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Shelton-DE-407-t67608#751114 Verze : 0

Diskuse

Jirka Cooper: Jirko, prosím nevkládej obrázky prostřednictvím odkazů z jiných stránek, všechny obrázky musí být uloženy na serveru valka.cz. Děkuji
URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Shelton-DE-407-t67608#751136 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více