Main Menu
User Menu

Cyklistická eskadrona jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy brygady kawalerii/Bicycle Squadron of the Cavalry Brigade

Cyklistická eskadrona jezdecké brigády – Szwadron kolarzy brygady kawalerii – Bicycle Squadron of Cavalry Brigade


Cyklistická eskadrona byla vojskovým oddílem jezdectva v dispozici velitele jezdecké brigády pod přímým velením velitele eskadrony. Jejím základním úkolem byl průzkum. V mírové armádě neexistovala a byla mobilizována mobilizačním tělesem jezdectva jako oddíl válečného stavu.
První zmínka o brigádní cyklistické eskadroně byla zaznamenána v 1930 roce u příležitosti letního soustředění Jezdecké brigády „Poznaň“. 18. prosince 1930 předložil gen. Gustaw Orlicz-Dreszer vojenským úřadům projekt organizace brigádní cyklistické eskadrony. 20. ledna 1931 byl schválen projekt zavedení cyklistických jednotek do organizačních struktur jezdectva. V létě 1935 byla vydána „Instrukce taktického využití cyklistů – projekt“. V roce 1936 Oddělení jezdectva Ministerstva vojenských záležitostí předložilo ke schválení ministrovi vojenských záležitostí projekt organizace cyklistických jednotek jezdectva. Po jeho schválení byly tyto jednotky zařazeny do mobilizačního plánu „W“.


Organizační struktura eskadrony:
velitel eskadrony
velitelský roj
3 řadové cyklistické čety
1 četa těžkých kulometů na kulometných vozech (taczankach)
hospodářské družstvo


Pravděpodobné tabulkové počty:Tabulkové počty eskadrony (etat szwadronu) Počet (ilość) bez kulometné čety Počet s kulometnou četou
total numbers of squadron Numbers wanting MG Platoon Numbers included MG Platoon
důstojníci (oficerowie) 4 5
officers 4 5
poddůstojníci (podoficerowie) 25 30
noncommissioned officers 25 30
vojíní (szeregowi) 88 121
privates 88 121
pistole (pistolety) ? ?
pistols ? ?
karabiny (karabinki) Mauser wz. 29 nebo wz. 1898 100 129
carbine Mauser mod. 29 or mod. 1898 100 129
7,92 mm ruční kulomety Browning wz. 28 6 6
7,92 mm hand machine gun Browning mod. 28 6 6
7,92 mm těžké kulomety Browning wz. 30 0 4
7,92 mm heavy machine gun Browning mod. 30 0 4
koně (konie) 12 55
horses 12 55
motocykly 1 1
motorcycles 1 1
jízdní kola (rowery) 107 107
bicycles 107 107
kulometné vozy (taczanki) wz. 28 nebo wz. 36 0 4
machine gun mounted trucks mod. 28 or mod. 36 0 4
koňské povozy (wozy) 5 6
horse trucks 5 6
polní kuchyně 1 1
field kitchen 1 1

Četa těžkých kulometů na kulometných vozech byla zavedena tabulkově teprve v polovině srpna 1939 a pravděpodobně nebyla ve všech eskadronach.
Při mobilizaci byly dodány třem řadovým četám protitankové pušky wz. 35 (jedna na četu)

Zdroje (źródła, sources):
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwadron_kolarzy
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-jezdecke-brigady-1939-1939-t162034#492453Verze : 0
MOD
Celkem byly mobilizovány tyto brigádní cyklistické eskadrony:Cyklistická eskadrona (szwadron kolarzy) 1 Nadřízené velitelsjví Mobilizační jednotka Velitel k 01.09.1939: Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Bicycle Squadron of the Higher Command Mobilisation Formation Commander as of 01.09.1939: Source: Note:
Novohradské jezdecké brigády (1.) Novohradská jezdecká brigáda 4. pluk jízdních střelců 2 poručík jezdectva Leszek Edward Irzyłowski Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000 Jarząbkiewicz a Łukomski uvádějí (podają) Irzyłkowski
Nowogródzka Cavalry Brigade (1st) Nowogródzka Cavalry Brigade 4th Mounted Rifle Regiment cavalry lieutenant Leszek Edward Irzyłowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Jarząbkiewicz and Łukomski - Irzyłkowski
Kresové jezdecké brigády (2.) Kresová jezdecká brigáda 20. hulánský pluk poručík jezdectva Władysław Bober Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Kresowa Cavalry Brigade (2nd) Kresowa Cavalry Brigade 20th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Władysław Bober Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Vilenské jezdecké brigády (3.) Vilenská jezdecká brigáda Hulánský pluk 4 podporučík jezdectva Jerzy Wiktor Majewski http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwadron_kolarzy
Wileńska Cavalry Brigade (3rd) Wileńska Cavalry Brigade Uhlans 4th Regiment cavalry 2nd lieutenant Jerzy Wiktor Majewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Volyňské jezdecké brigády (4.) Volyňská jezdecká brigáda 2. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva Stefan Konstanty Suchodolski Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Wołyńska Cavalry Brigade (4th) Wołyńska Cavalry Brigade 2nd Mounted Rifle Regiment cavalry 2nd lieutenant Stefan Konstanty Suchodolski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Krakovské jezdecké brigády (5.) Krakovská jezdecká brigáda 8. hulánský pluk setník Antoni Starnawski Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Krakowska Cavalry Brigade (5th) Krakowska Cavalry Brigade 8th Uhlans Regiment cavalry captain Antoni Starnawski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Podolské jezdecké brigády (6.) Podolská jezdecká brigáda 14. hulánský pluk podporučík jezdectva Władysław Maria Tomasz Orski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Podolska Cavalry Brigade (6th) Podolska Cavalry Brigade 14th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Władysław Maria Tomasz Orski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Velkopolské jezdecké brigády (7.) Velkopolská jezdecká brigáda 15. hulánský pluk poručík jezdectva Zbigniew Witold Marcin Barański Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Wielkopolska Cavalry Brigade (7th) Wielkopolska Cavalry Brigade 15th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Zbigniew Witold Marcin Barański Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Pomořanské jezdecké brigády (8.) Pomořanská jezdecká brigáda 18. hulánský pluk podporucznik kawalerii Tadeusz Michał Rawski Krasucki, Stanisław, Pomorska Brygada Kawalerii, Wydawnictwo Redakcji Historyczno-Wojskowej Oficyny Wydawniczej "Ajaks", Pruszków 1994
Pomeranian Cavalry Brigade (8th) Pomeranian Cavalry Brigade 18th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Tadeusz Michał Rawski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Mazovské jezdecké brigády (9.) Mazovská jezdecká brigáda 3. pluk jízdních střelců 3 major jezdectva Edward Marian Śniegocki Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Mazowska Cavalry Brigade (9th) Mazowiecka Cavalry Brigade 3rd Mounted Rifle Regiment cavalry major Edward Marian Śniegocki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Podleské jezdecké brigády (10.) Podleská jezdecká brigáda 10. hulánský pluk podporučík jezdectva Marian Aleksander Jurecki Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 Kosztyła uvádí (podaje) poručík
Podlaska Cavalry Brigade (10th) Podlaska Cavalry Brigade 10th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Marian Aleksander Jurecki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Kosztyła - lieutenant
Suvalské jezdecké brigády (11.) Suvalská jezdecká brigáda 3. švališerský pluk setník administrace (jezdectva) Andrzej Pruszyński Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Suwalska Cavalry Brigade (11th) Suwalska Cavalry Brigade 3rd Light Horse Regiment administration (cavalry) captain Andrzej Pruszyński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Poznámky:
1 – V závorce uvedeno číslování podle mobilizačních tabulek. V polské historiografii je číslování cyklistických eskadron používáno velmi sporadicky.
2 - 4. pluk jízdních střelců, který mobilizoval eskadronu, byl původně v sestavě Mazovské jezdecké brigády. Novohradská JB byla mobilizována v tajné mobilizaci a přesunuta do nástupního prostoru už v březnu 1939 bez 3. pluku jízdních střelců, který měl mobilizovat její cyklistickou eskadronu. V srpnové mobilizaci byl do její sestavy 4. pjs zařazen zároveň s cyklistickou eskadronou.
3 - 3. pluk jízdních střelců, který mobilizoval eskadronu, byl původně v sestavě Novohradské jezdecké brigády. V průběhu srpnové mobilizace byl sice zařazen do sestavy Suvalské JB, ale jelikož cyklistickou eskadronu Suvalské JB mobilizoval její 3. švališerský pluk, cyklistická eskadrona mobilizovaná 3. pjs byla výměnou zařazena do sestavy Mazovské JB.
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-jezdecke-brigady-1939-1939-t162034#492464Verze : 0
MOD