Main Menu
User Menu

Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy Wileńskiej Brygady Kawalerii/Bicycle Squadron of the Wileńska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron kolarzy Wileńskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
09.09.1939-14.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) 3)
14.09.1939-DD.09.1939 4. hulánský pluk
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28(29?).08.1939 Vilno/Tuskulanské kasárny /
28(29?).08.1939-31.08.1939 Vilno / -Lida-Wołkowysk / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-prostor Koluszki (Rogów?)/přesun po železnici / 4)
31.08.1939-01.09.1939 ???/? /
01.09.1939-02.09.1939 ???-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-les východně Sulejów/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-les prostor Opoczno/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les prostor Opoczno-???-???-les severovýchodně Radom/noční přesun /
08.09.1939 severovýchodně Radom/? /
08.09.1939-09.09.1939 severovýchodně Radom-???-Kozienice-Świerże Górne/noční přesun /
09.09.1939 prostor Świerże Górne-Podzamcze/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Podzamcze-prostor Życzyn/noční přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Życzyn-severně Dęblin-prostor Sobieszyn/noční přesun /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Sobieszyn/? /
12.09.1939 prostor Sobieszyn-Przytoczno-Łysobyki (od roku 1964 obec Jeziorzany)-Michów-lesy jihozápadně Kunów/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 lesy jihozápadně Kunów/? /
13.09.1939-DD.09.1939 lesy jihozápadně Kunów-???-???-???/? /

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-DD.09.1939 Majewski, Jerzy Wiktor (podporucznik kawalerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Cyklistická eskadrona jezdecké brigády 6)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek jeho název zněl Cyklistická eskadrona č. 3 (Szwadron Kolarzy nr 3 – 3rd Bicycle Squadron). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Datum zániku eskadrony není v polských zdrojích uvedeno. Poslední zmínka o eskadroně je ze dne 14.09.1939, kdy měla být podle Wróblewského v sestavě obnoveného 4. hulánského pluku. Głowacki ji však v sestavě pluku ani obnovené Vilenské jezdecké brigády neuvádí. Pravděpodobně byla po 14.09.1939 rozpuštěna a její zbytky zařazeny do jezdeckých eskadron.
3) 09.09.1939 vydal velitel Vilenské jezdecké brigády rozkaz svým jednotkám k přesunu na východní břeh Visly. Přes silniční most u obce Świerże Górne (v polské historiografii je uváděn jako most pod Maciejowicami) ještě před jeho zničením ustoupila část velitelství brigády, velitel 3. oddílu jízdního dělostřelectva s oddílovým průzkumem, 7. zákopnická eskadrona, část 3. spojovací eskadrony, Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády a drobné části 4. hulánského pluku do prostoru lesů u obce Podzamcze. Většina zdrojů uvádí, že nad částí těchto sil převzal velení velitel 3. oddílu jízdního dělostřelectva pplk. Józef Droba a při ústupu 12.09.1939 navázal u obce Kunów kontakt s jednotkami plk. Zakrzewského. Zakrzewski uvádí k datu 12.09.1939: „K večeru se ke mně připojily zhruba 2 čety 4. hulánského pluku, stejný počet cyklistů od Vilenské jezdecké brigády a několik lidí od 3. oddílu jízdního dělostřelectva.“ Zjevně se jedná o skupinu pplk. Droby. Wróblewski uvádí, že celou skupinu (včetně cyklistické eskadrony) vedl zástupce velitele 4. hulánského pluku pplk. Święcicki. Pravděpodobně se jedná o dvě různé skupiny, protože jiné zdroje uvádějí, že část brigádního velitelství se spojovací a zákopnickou eskadronou se k jednotkám plk. Zakrzewského připojily teprve kolem 14.09.1939.
4) Přesun po železnici byl pravděpodobně proveden společně s jednotkami 4. hulánského pluku.
5) Przemsza-Zieliński uvádí podporučíka Majewského jako velitele čety 4. hulánského pluku, jak rovněž jako velitele brigádní eskadrony. Ve velitelské sestavě brigády, 4. hulánského pluku po obnovení ani Korouhve 4. hulánského pluku v rámci 13. hulánského pluku není uveden. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.
6) Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 a Przemsza-Zieliński uvádějí, že v sestavě eskadrony byla cyklistická četa 4. hulánského pluku. Neuvádějí ovšem od kdy a za jakých okolností. 4. hulánský pluk byl mobilizačním tělesem pro brigádní eskadronu a tak je možné, že do ní byla zařazena už od mobilizace. Není vyloučená ani možnost, že k brigádní eskadroně byla zařazena teprve v průběhu ústupu.
Zdroje:
Sources:
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/1
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-Vilenske-jezdecke-brigady-1939-1939-t178990#525659Verze : 0
MOD