Main Menu
User Menu

Cyklistická eskadrona Suvalské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy Suwalskiej Brygady Kawalerii/Bicycle Squadron of the Suwalska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Cyklistická eskadrona Suvalské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron kolarzy Suwalskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-27.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda 3)
28.08.1939-01.09.1939 1.hulánský pluk
02.09.1939-15.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda 4)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Suwałki/kasárny 3. švališerského pluku /
27.08.1939 Suwałki-Augustów/noční přesun po vlastní ose /
27.08.1939-02.09.1939 Augustów/? /
02.09.1939 Augustów-Szczebra-Suwałki/noční přesun /
02.09.1939-04.09.1939 Suwałki/? /
05.09.1939 Suwałki-Wojciech/noční přesun /
05.09.1939 Wojciech/? /
05.09.1939-06.09.1939 Wojciech-Jastrzębna-Jałówka-Litwinki-Krasne-Wasilewo/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Wasilewo-Janów-Knyszyn/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Knyszyn-???-???/ noční přesun /
08.09.1939 ???-Jabłonka Kościelna/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 Jabłonka Kościelna/? /
09.09.1939 Jabłonka Kościelna-Zambrów-Szumowo/ přesun /
10.09.1939 Szumowo-???-Koskowo-???-Szumowo/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Szumowo-Osowiec-Rykacze-Osowiec/přesun s bojem /
11.09.1939-12.09.1939 Osowiec-???-???-prostor Mień/přesun s bojem /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Mień-Hodyszewo/přesun s bojem /
14.09.1939 Hodyszewo-prostor Olszewo-Hodyszewo (Jośki?)/přesun s bojem /
15(14?).09.1939 prostor Hodyszewo (Jośki?)/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-29.08.1939; 04.09.1939-13.09.1939 Pruszyński, Andrzej (setník administrace (jezdectva)) 5)
29.08.1939-04.09.1939; 13.09.1939-15.09.1939 Liszewski, Czesław (podporučík jezdectva v záloze) 6)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Cyklistická eskadrona jezdecké brigády 7)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek jeho název zněl Cyklistická eskadrona č. 11 (Szwadron Kolarzy nr 11 – 11th Bicycle Squadron). V polské historiografii však uváděn jako zde.
2) 14.09.1939 byla eskadrona ve dvou skupinách vyslána velitelem brigády na průzkum. 1. skupina (dvě čety v počtu cca 65 mužů) byla vyslána ve směru na město Białystok a 2. skupina (8 mužů pod velením velitele eskadrony) ve směru na Brańsk. Kulometná četa zůstala u brigády. 15.09.1939 se 2. skupina vrátila k brigádě a 1. skupina byla po několika kilometrech rozpuštěna velitelem 2. čety a k brigádě se vrátilo pouze několik málo mužů. Proto byla eskadrona velitelem brigády zrušena. Zbylí cyklisté byli zařazeni do eskadron 3. švališerského pluku, kulometná četa byla odeslána k 1. hulánskému pluku.
3) Po přesunu do Augustowa byla eskadrona podřízena veliteli 1. hulánskému pluku.
4) Po přesunu do města Suwałki byla eskadrona podřízena veliteli brigády.
5) 29.08.1939 odjel na pohřeb svého otce a vrátil se k brigádě z důvodu poškozené železniční komunikace německým bombardováním teprve 04.09.1939. 13.09.1939 byl vyslán jako příslušník doprovodu bojové zástavy 3. švališerského pluku do města Wołkowysk. Společně s jednotkami Záložní jezdecké brigády „Wołkowysk″ se dostal na Litvu, kde byl internován. Později vyvezen do sovětského tábora v obci Grjazovec. Po podepsání smlouvy Sikorski-Majskij (30.07.1941) propuštěn ze sovětského lágru a zařazen do Polské armády v SSSR, později do 2. polského sboru. Po demobilizaci žil ve Velké Británii.
6) Od 29.08.1939 do 04.09.1939 plnil povinnosti velitele eskadrony a byl zároveň velitelem I. čety. Po rozpuštění eskadrony byl zařazen jako velitel I. čety a zástupce velitele 1. eskadrony 3. švališerského pluku. Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ byl od 06.10.1939 v německém zajetí.
7) I. četa – 24.08.1939-15.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Czesław Liszewski
II. četa – 30.08.1939-14.09.1939 podporučík (aspirant?) v záloze Witold Karśnicki
III. četa – 24.08.1939-14.09.1939 četař aspirant (plutonowy podchorąży) Edward Abramowicz
28.08.1939-14.09.1939 kulometná četa (byla přidělena 1. hulánským plukem) 28.08.1939-14.09.1939 – podporučík jezdectva v záloze Marian Szyller. Původně byla mobilizována jako Samostatná kulometná četa č. 11 Suvalské jezdecké brigády.
hospodářské družstvo – 24.08.1939-15.09.1939 ???, ???
Zdroje:
Sources:

http://www.dziecionline.pl/Suwalki/w_marszu/2.htm
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii, Relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/A/1-2

URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-Suvalske-jezdecke-brigady-1939-1939-t176553#520656Verze : 0
MOD