Main Menu
User Menu

Cyklistická eskadrona Mazovské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy Mazowieckiej Brygady Kawalerii/Bicycle Squadron of the Mazowska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Cyklistická eskadrona Mazovské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron kolarzy Mazowieckiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
21(?).09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-28.08.1939 3. pluk jízdních střelců 3)
28.08.1939-DD.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda 3)
15(?).09.1939-21(?).09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Wołkowysk/? /
28.08.1939-31.08.1939 Wołkowysk / -???-???-Ciechanów/přesun po železnici /
31.09.1939 Ciechanów-Grudusk/přesun /
01(?).09.1939 prostor Grudusk (boj)/? /
02.09.1939-DD.09.1939 ???-???-???-???-Cegłów/přesun /
DD.09.1939-15(?).09.1939 Cegłów (boj)-prostor Mrozy/přesun /
15(?).09.1939-21(?).09.1939 prostor Mrozy-???-???-???/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Śniegocki, Edward Marian (major kawalerii) 4)
DD.09.1939-21.09.1939 Budzianowski, Edward Henryk (podporucznik rezerwy kawalerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

6)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Cyklistická eskadrona č. 9 (Szwadron Kolarzy nr 9 – 9th Bicycle Squadron). V polské historiografii však uváděn jako zde.
2) Datum zániku eskadrony není v polských zdrojích uvedeno. Ve své zprávě Budzianowski uvádí, že jednotku udržoval do 21.09.1939, kdy byl v boji zraněn.
3) Eskadrona měla být mobilizována podle mobilizačního plánu 3. plukem jízdních střelců původně pro Novohradskou jezdeckou brigádu. Po odjezdu z mobilizačního střediska však byla zařazena do sestavy Mazovské jezdecké brigády. Podle svědectví Budzianowského eskadrona působila zcela bez kontaktu s jinými jednotkami, ale s velitelstvím udržovala spojení automobilem. Poslední kontakt s ostatními jednotkami měla v prostoru obce Mrozy.
4) Před mobilizací byl velitelem náhradní eskadrony 3. pluku jízdních střelců. Datum ukončení jeho velení nad eskadronou není v polských zdrojích uvedeno. Pravděpodobně unikl z obklíčení před obcí Cegłów s částí štábu brigády. Budzianowski ve své zprávě uvádí, že jako služebně nejstarší důstojník převzal velení před přesunem do obce Cegłów. Pravděpodobně se vyhnul zajetí. Internetový zdroj č. 2 uvádí, že jako příslušník Zemské armády zahynul v roce 1944.
5) Do převzetí velení byl pravděpodobně velitelem čety. 21.09.1939 byl zraněn. Po vyléčení se vyhnul zajetí. 07.02.1942, již jako příslušník Polské armády v SSSR, sepsal svou zprávu o činnosti eskadrony. V roce 1944 byl v bojích u Monte Cassina zástupcem velitele 2. eskadrony 4. obrněného pluku „Skorpion“. V průběhu služby byl povýšen do hodnosti poručíka a setníka. Jako poručík byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
6) Budzianowski uvádí : 3 čety (v každé po 2 ruční kulomety), pozdějších bojích 2 těžké kulomety, karabiny, 1 osobní automobil, 1 nákladní automobil, 2 motocykly, zbytek jízdní kola, hypomobilní trén.
Zdroje:
Sources:

www.stankiewicze.com
http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Bogucki, Wacław: Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18F/1
Budzianowski, Edward: Samodzielny Szwadron Kawalerii. Praca zimowa, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24A/5

URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-Mazovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t178779#525212Verze : 1
MOD