Main Menu
User Menu

Cyklistická četa jezdeckého pluku [1939-1939]

Pluton kolarzy pułku kawalerii/Bicycle Platoon of Cavalry Regiment

Cyklistická četa – pluton kolarzy – Bicycle Platoon


Byla vojskovou setninou jezdectva jako součást jezdeckého pluku. Četa byla v dispozici velitele pluku pod přímým velením velitele čety. Jejím základním úkolem byl průzkum.
Jeho hospodářskou základnou byla pomocná eskadrona pluku.Po mobilizaci měla mít cyklistická četa následující pravděpodobné tabulkové stavy (po změně ze srpna 1939):

Tabulkové počty čety (etat plutonu) Počet (ilość)
total numbers of platoon numbers
důstojníci (oficerowie) 1
officers 1
poddůstojníci (podoficerowie) 8
noncommissioned officers 8
vojíní (szeregowi) 42
privates 42
pistole (pistolety) 4
pistols 4
karabiny (karabinki) Mauser wz. 29 45
carbine Mauser wz. 29 45
7,92 mm ruční kulomety Browning wz. 28 1
7,92 mm hand machine gun Browning mod. 28 1
7,92 mm těžké kulomety Maxim wz. 08 2
7,92 mm heavy machine gun Maxim mod. 08 2
jízdní kola (rowery) 51
bicycles 51

V polské odborné literatuře však nejsou uváděny jednotné údaje o organizaci a počtech čety. Je to pravděpodobně výsledek zmatku, který způsobila změna tabulkových počtů čety z poloviny srpna 1939. Do té doby měla četa velitele a zástupce velitele čety, důstojnického sluhu velitele čety, 4 řadové roje každý s velitelem roje a 5 cyklisty a kulometný roj 7,92 mm ručního kulometu Browning wz. 28 s velitelem roje, střelcem a 2 nosiči střeliva. K nim mělo být do sestavy čety zařazeno kulometné družstvo se dvěma těžkými kulomety (viz organizační schéma). Některé zdroje však uvádějí, že kulometné družstvo nebylo v průběhu mobilizace vystavěno, nebo že mělo pouze jeden 7,92 mm těžký kulomet Maxim vz. 08.
Szejnach uvádí po změně ze srpna 1939 volnou strukturu čety:
2-4 roje cyklistů
2-4 kulometné roje
funkce: velitel a zástupce velitele čety, mimofrontový poddůstojník, mechanik (oba hlídali kola při pěším boji), zdravotník, spojka.
Smaczny uvádí skutečnou strukturu a početní stav čety na příkladu mobilizovaného 7. hulánského pluku:
4 roje po 6 cyklistů
1 opravárenský roj
důstojník 1
poddůstojníci 2
mužstvo 31
tažné koně 2
ruční kulomet 1
těžký kulomet 1
opravárenský vůz 1

Zdroje (źródła, sources):
wp39.struktury.net
Smaczny, Henryk: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989
Szejnach, Andrzej: Pułk kawalerii polskiej w 1939 r. w walce pieszej, in: Wojskowy Przegląd Historyczny R.XXVIII Nr 1/1983, str. 310-315
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006
V průběhu mobilizace byly mobilizovány nésledující čety:Cyklistická četa Velitel k 01.09.1939: Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Bicycle Platoon of the Commander as of 01.09.1939: Source: Note:
1. švališerský pluk poručík jezdectva Ryszard Jerzy Trętowski Wojciechowski, Jerzy Staniław: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995 .
1st Light Horse Regiment cavalry lieutenant Ryszard Jerzy Trętowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. švališerský pluk podporučík jezdectva Jerzy Gilewicz Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 .
3rd Light Horse Regiment cavalry 2nd lieutenant Jerzy Gilewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
1. hulánský pluk podporučík jezdectva Jan Fryderyk Józef Warnke Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 .
1st Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Jan Fryderyk Józef Warnke Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
2. hulánský pluk podporučík jezdectva Bolesław Feliks Treliński Dobroński, Adam: 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993 .
2nd Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Bolesław Feliks Treliński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. hulánský pluk podporučík jezdectva Marian Tadeusz Ferdynand Kuziak Stefan Sołtysik, Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września str. 209-311, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 .
3rd Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Marian Tadeusz Ferdynand Kuziak Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
Hulánský pluk 4 ? 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 Četa byla zařazena do stavu Cyklistické eskadrony č. 3 Vilenské JB
Uhlans 4th Regiment . . Pluton został włączony do składu Szwadronu Kolarzy Nr 3 Wileńskiej BK
5. hulánský pluk podporučík jezdectva v záloze Czesław Ahrends 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 8, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
5th Uhlans Regiment reserve cavalry 2nd lieutenant Czesław Ahrends . .
6. hulánský pluk podporučík jezdectva (v záloze?) Adam Urbanowicz Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 Ve Schématizmu 1939 není uveden
6th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant (reserve?) Adam Urbanowicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany
7. hulánský pluk poručík jezdectva Wojciech Maria Stanisław Kazimierz Konopka Odziemkowski, Janusz: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 1989 .
7th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Wojciech Maria Stanisław Kazimierz Konopka Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
8. hulánský pluk podporučík jezdectva Zdzisław Tadeusz Januszewski 8 Pułk Ułanów księcia Poniatowskiego, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 11, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
8th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Zdzisław Tadeusz Januszewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
9. hulánský pluk podporučík jezdectva Włodzimierz Brunon Siemiński Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 .
9th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Włodzimierz Brunon Siemiński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
10. hulánský pluk podporučík jezdectva Jan Mączka Wojciechowski, Jerzy Stanisław: 10 Pułk Ułanów Litewskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2007 .
10th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Jan Mączka Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
11. hulánský pluk podporučík jezdectva Stefan Teodor Piórkowski Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 .
11th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Stefan Teodor Piórkowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
12. hulánský pluk poručík jezdectva Eugeniusz Michał Sierosławski Wojciechowski, Jerzy Staniław: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 .
12th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Eugeniusz Michał Sierosławski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
13. hulánský pluk rotmistr jezdectva (wachmistrz) Piotr Wojciechowicz - v zastoupení (pełniący obowiązki) 13 Pułk Ułanów Wileńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 16, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 Internetová stránka uvádí poručík Mieczysław Bubień
13th Uhlans Regiment cavalry sergeant major Piotr Wojciechowicz - acting in charge www.poland.biz.pl Strona internetowa podaje porucznik Mieczysław Bubień
14. hulánský pluk podporučík jezdectva Zbigniew Kazimierz Wacek Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 .
14th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Zbigniew Kazimierz Wacek Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
18. hulánský pluk poručík jezdectva Witold Alfons Łoziński Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1996 Błaszczyk uvádí (podaje) podporučík (podporucznik)
18th Uhlans Regiment cavalry lieutenant Witold Alfons Łoziński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Błaszczyk - 2nd leutenant
19. hulánský pluk podporučík jezdectva Tadeusz Józef Bączkowski Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
19th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Tadeusz Józef Bączkowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
20. hulánský pluk podporučík jezdectva Zbigniew Marian Chwałek Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
20th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Zbigniew Marian Chwałek Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
21. hulánský pluk podporučík jezdectva Tadeusz Orzencki Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
21st Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Tadeusz Orzencki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
22. hulánský pluk podporučík jezdectva Jan Bolesław Kulczycki Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 Majewski uvádí (podaje) Bolesław Jan Kulczycki
22nd Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Jan Bolesław Kulczycki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Majewski - Bolesław Jan Kulczycki
23. hulánský pluk aspirant (podchorąży) Czesław Szurmiak 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013 .
23rd Uhlans Regiment officer cadet Czesław Szurmiak . .
25. hulánský pluk podporučík jezdectva (v záloze?) Marian Śrutka (Szodka?), poručík v záloze Łoś (?) Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995; Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 Jurga a Karbowski uvádějí Szodka. Ve Schématizmu 1939 není uveden. Jarząbkewicz a Łukowski uvádějí poručík v záloze Łoś
25th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant (reserve?) Marian Śrutka (Szodka?), reserve lieutenant Łoś (?) Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000 Jurga z Karbowskim podają Szodka. V Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany. Jarząbkiewicz i Łukowski podają porucznik rezerwy Łoś.
26. hulánský pluk podporučík jezdectva v záloze Andrzej Dobrski Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000 .
26th Uhlans Regiment reserve cavalry 2nd lieutenant Andrzej Dobrski . .
27. hulánský pluk podporučík jezdectva Henryk Jemiołek Kowerko, Krzysztof: 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2005 .
27th Uhlans Regiment cavalry 2nd lieutenant Henryk Jemiołek Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
2. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva Józef Kotwica Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
2nd Mounted Rifle Regiment cavalry 2nd lieutenant Józef Kotwica Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva v záloze Włodzimierz Teodor Sawczuk Kostrzewski, Andrzej: 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992 .
3rd Mounted Rifle Regiment reserve cavalry 2nd lieutenant Włodzimierz Teodor Sawczuk . .
4. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva v záloze Jerzy Paśniewski Gnat-Wieteska, Zbigniew: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995 22.09.1939 padl (poległ)
4th Mounted Rifle Regiment reserve cavalry 2nd lieutenant Jerzy Paśniewski . 22.09.1939 killed
5. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva Zbigniew Bronisław Winogrodzki Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 .
5th Mounted Rifle Regiment cavalry 2nd lieutenant Zbigniew Bronisław Winogrodzki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
6. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva v záloze Antoni Kawalerski Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
6th Mounted Rifle Regiment reserve cavalry 2nd lieutenant Antoni Kawalerski . .
9. pluk jízdních střelců podporučík jezdectva (v záloze?) Stanisław Rowiński Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999 Ve Schématizmu 1939 není uveden
9th Mounted Rifle Regiment cavalry 2nd lieutenant (reserve?) Stanisław Rowiński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany

Cyklistická četa jezdeckého pluku [1939-1939] - Pravděpodobná organizační struktura cyklistické čety po změně ze srpna 1939.
Zdroj:
 http://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-pluton-kolarzy-1939.html
Zpracováno a uvedeno se souhlasem autora.

Pravděpodobná organizační struktura cyklistické čety po změně ze srpna 1939.
Zdroj:
wp39.struktury.net
Zpracováno a uvedeno se souhlasem autora.

Cyklistická četa jezdeckého pluku [1939-1939] - Vojenská jízdní kola Łucznik
Zdroj:
 http://www.szwadron.radom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=595

Vojenská jízdní kola "Łucznik"
Zdroj:
www.szwadron.radom.pl

URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-ceta-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161345#490702Verze : 0
MOD
Některé zdroje uvádějí ve výzbroji čety rovněž jednu protitankovou pušku vz. 35
Mezi jinými:
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Kowerko, Krzysztof: 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2005
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-ceta-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161345#490785Verze : 0
MOD
V níže uvedeném zdroji je uvedeno jméno velitele čety 6. hulánského pluku jako
Adam Urbanowski (podporučík jezdectva v záloze)


6 Pułk Ułanów Kaniowskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 9, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-ceta-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161345#494106Verze : 0
MOD
Velitel čety 9. hulánského pluku padl 9. září jižně od obce Dąbie, když jeho četa byla obklíčena odřadem III. praporu německého 46. pěšího pluku (30. pěší divize). Četa byla z obklíčení osvobozena protiútokem 4. eskadrony 9. hulánského pluku a četou obrněných automobilů Obrněné korouhve č. 62.
Zdroje:
Przybyszewski, Andrzej: 9 Pułk Ułanów Małopolskich, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2002
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-ceta-jezdeckeho-pluku-1939-1939-t161345#494168Verze : 0
MOD