Curtis, Ralph Luxmore

     
Příjmení:
Surname:
Curtis Curtis
Jméno:
Given Name:
Ralph Luxmore Ralph Luxmore
Jméno v originále:
Original Name:
Ralph Luxmore Curtis
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík 2nd Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.03.1898 Rainham, Essex /
19.03.1898 Rainham, Essex /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.09.1917 německé obvaziště, poblíž Roeselare /
21.09.1917 German dressing station, near Roeselare /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. s 13 sestřely [9 sražených do neřízeného pádu (7 sám, 2 sdílel) a 4 zničené (sám)]
- pilot Desmonda Uniacke, se kterým dosáhl všech sestřelů
- v 09:05 byl jejich Bristol F.2b (A7224) sestřelen Hermannem Göringem (14. z 22), Curtis zemřel na německém obvazišti a Uniacke byl zajat
- english two-seater ace of WW1 with 13 claims [9 driven out of control (7 solo, 2 shared) and 4 destroyed (solo)]
- pilot of Desmond Uniacke, with whom he achieved all his claims
- at 09:05 a.m. was their Bristol F.2b (A7224) shot down byl Hermann Göring (14th of 22), Curtis died at german dressing station and Uniacke was captured
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Curtis
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Curtis-Ralph-Luxmore-t238974#660634 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Curtis Curtis
Jméno:
Given Name:
Ralph Luxmore Ralph Luxmore
Jméno v originále:
Original Name:
Ralph Luxmore Curtis
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1917 poručík
DD.MM.1917 2nd Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1917-21.09.1917 48. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1917-21.09.1917 No. 48 Squadron RFC (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu (17.02.1917) - Royal Aero Club Aviator's Certificate 4289 (17.02.1917)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Curtis
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Curtis-Ralph-Luxmore-t238974#660635 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více