Main Menu
User Menu
Reklama

Csepel Művek Tröszt [196R-1983]

Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt [1913-1948]

Manfréd Weiss Stahl- und Metallwerke AG

     
Název:
Name:
Csepel Művek Tröszt
Originální název:
Original Name:
Csepel Művek Tröszt
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1886-DD.MM.1897 Weiss Manfréd Lőszergyár
DD.MM.1897-DD.MM.1913 Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Kkt
DD.MM.1913-DD.MM.1948 Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt
DD.MM.1948-DD.MM.1950 WM Acél- és Fémművek NV
DD.MM.1950-DD.MM.1956 Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek
DD.MM.1956-DD.MM.196R Csepel Vas- és Fémművek
DD.MM.196R-DD.MM.1983 Csepel Művek Tröszt
Obory výroby:
Production Subjects:
zbraně, strojírenství
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1886-DD.MM.1892 Budapešť /
DD.MM.1892-DD.MM.1983 Budapešť-Csepel /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1928-DD.MM.1946 Weiss Manfred Repülőgép- és Motorgyár Rt, Budapešť-Csepel /
DD.MM.1941-DD.MM.194R Dunai Repülőgépgyár Rt, Budapešť-Csepel /
Vznik:
Founded:
DD.MM.1886
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1983 rozdělena
Produkty:
Products:
DD.MM.1934-DD.MM.1934 V-3
DD.MM.1936-DD.MM.193R V-4/40
DD.MM.1942-DD.MM.1944 40M Turán I
DD.MM.1943-DD.MM.1944 41M Turán II
DD.MM.1943-DD.MM.1943 43M Turán III
DD.MM.1943-DD.MM.1944 43M Zrínyi II
DD.MM.1944-DD.MM.1944 44M Zrínyi I
DD.MM.1944-DD.MM.1944 44M Tas
Poznámka:
Note:
1886 Manfréd a Bertold Weissové, majitelé konzervárny v Budapešti-Lövöldu, zakládají muničku
1892 stěhování továrny na dosud převážně pustý ostrov Csepel, v průběhu 90. let doplněna o vysokou pec, slévárnu a ocelárnu
1918 Weiss jmenován baronem (Weiss von Csepel)
1918 pokles z 30000 zaměstnanců na 6000, část vybavení odvezena rumunskou armádou
1922 Manfréd Weiss umírá, továrnu přebírají synové
1927 dohodnuta licenční výroba letadel Fokker, Heinkel a Caproni, kvůli ní založena dceřinná firma Weiss Manfred Repülőgép- és Motorgyár
1944 vedení továrny, převážně židovské, pozatýkáno, továrna převzata SS; Weissové získali povolení emigrovat do Portugalska
1946 nebo 1948 továrna znárodněna
196R přeměna na koncern tvořený cca 15 společnostmi
1983 rozpad koncernu a osamostatnění jednotlivých společností
Zdroje:
Sources:
Kováts, Lájos. A Magyar Repülőgépszerelvénygyár Rt. története 1941-1950.
http://hvg.hu/magyarmarka/20050325weissmanfred
http://wm-iskola.hu/iskola/weisstortenet
hu.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Csepel-Muvek-Troeszt-196R-1983-t185362#541007Verze : 0
MOD
Reklama