Crundall, Edward Duncan

     
Příjmení:
Surname:
Crundall Crundall
Jméno:
Given Name:
Edward Duncan Edward Duncan
Jméno v originále:
Original Name:
Edward Duncan Crundall
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.12.1896 Whitfield, Kent /
09.12.1896 Whitfield, Kent /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.12.1981 Brighton, East Sussex /
DD.12.1981 Brighton, East Sussex /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 210. perutě RAF
- velitel 116. perutě RAF
- flight commander of No. 210 Squadron RAF
- commander of No. 116 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. se 7 sestřely [5 sražených do neřízeného pádu (4 sám, 1 sdílel) a 2 zničené (sám)]
- 10.05.1917 byl zraněn a donucen k přistání Aloisem Heldmannem a 28.07.1917 byl sestřelen Adolfem von Tutschekem (19. z 27), přežil a vrátil se do boje
- v roce 1975 vydal autobiografii Stíhací pilot na Západní frontě
- english flying ace of WW1 with 7 claims [5 driven out of control (4 solo, 1 shared) and 2 destroyed (solo)]
- on 10.05.1917 was wounded and forced to land by Alois Heldmann and on 28.07.1917 was shot down byl Adolf von Tutschek (19th of 27), survived and returned to war
- in 1975 published his autobiography Fighter Pilot on the Western Front
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Crundall
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Crundall-Edward-Duncan-t237976#658091 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Crundall Crundall
Jméno:
Given Name:
Edward Duncan Edward Duncan
Jméno v originále:
Original Name:
Edward Duncan Crundall
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1911-DD.MM.1914 Tudor Hall School
DD.MM.1911-DD.MM.1914 Tudor Hall School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.07.1916 poručík (dočas.)
31.12.1917 nadporučík
10.05.1918 kapitán (výkonný)
DD.12.1918 kapitán
16.07.1935 nadporučík
03.09.1940 kapitán
01.03.1942 major (dočas.)
15.08.1942 major (válečná)
DD.MM.RRRR podplukovník (výkonný)
DD.MM.RRRR podplukovník
20.07.1916 Flight Sub-Lieutenant (temp.)
31.12.1917 Flight Lieutenant
10.05.1918 Captain (acting)
DD.12.1918 Captain
16.07.1935 Flying Officer
03.09.1940 Flight Lieutenant
01.03.1942 Squadron Leader (temp.)
15.08.1942 Squadron Leader (war substantive)
DD.MM.RRRR Wing Commander (acting)
DD.MM.RRRR Wing Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-DD.MM.1917 8. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.MM.1918-DD.MM.1918 210. peruť RAF (velitel letky)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zálohy důstojníků letectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945 116. peruť RAF (velitel)
DD.MM.1945-10.02.1954 zálohy důstojníků letectva
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 8 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.MM.1918-DD.MM.1918 No. 210 Squadron RAF (flight commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reserve of Air Force Officers
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945 No. 116 Squadron RAF (commander)
DD.MM.1945-10.02.1954 Reserve of Air Force Officers
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 3543 (05.09.1916) - Royal Aero Club Aviator's Certificate No. 3543 (05.09.1916)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Crundall
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Crundall-Edward-Duncan-t237976#658093 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více