Crerar, Harry

     
Příjmení:
Surname:
Crerar Crerar
Jméno:
Given Name:
Harry Harry
Jméno v originále:
Original Name:
Henry Duncan Graham Crerar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.04.1888 Hamilton /
28.04.1888 Hamilton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.04.1965 Ottawa /
01.04.1965 Ottawa /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, 1. kanadská armáda Commander, 1st Canadian Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Crerar
URL : https://www.valka.cz/Crerar-Harry-t125164#425256 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Crerar Crerar
Jméno:
Given Name:
Harry Harry
Jméno v originále:
Original Name:
Henry Duncan Graham Crerar
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Crerar
http://desertwar.net/harry-crerar.html
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
http://en.ww2awards.com/person/1125
oxfordindex.oup.com
lib.militaryarchive.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Crerar-Harry-t125164#426122 Verze : 0
Harry Crerar se narodil 28. dubna 1888 v Hamiltonu v kanadském státě Ontario právníku Peteru Crerarovi a jeho ženě Marion, rozené Stinsonové. V letech 1906-1909 navštěvoval Královskou vojenskou vysokou školu v Kingstonu. V období před první světovou válkou pracoval jako technik u Komise pro vodní energii. Za velké války sloužil jako důstojník Kanadského polního dělostřelectva ve Francii a Flandrech a byl vyznamenán DSO. V době vyhlášení příměří byl podplukovníkem ve štábu Kanadského sboru. Po návratu do Kanady se stal příslušníkem Kanadských stálých sil. Sloužil jako štábní důstojník dělostřelectva v Ottawě. V roce 1923 nastoupil na Štábní školu v anglickém Camberley. Po jejím absolvování se stal štábním důstojníkem 2. stupně při Ministerstvu války v Londýně. V roce 1929 se stal štábním důstojníkem 1. stupně na Velitelství národní obrany v Ottawě. Za úkol měl rozsáhlou reorganizaci kanadských miličních sil. V roce 1934 Crerar navštěvoval kurzy na Imperiální obranné vysoké škole v Londýně. Když se vrátil, zastával na Velitelství národní obrany funkci ředitele vojenských operací a zpravodajství. Následně sloužil jako velitel Královské vojenské vysoké škole. V březnu 1939 byl povolán do Ottawy, aby připravil mobilizační plány pro případ vypuknutí války.


Po jejím vypuknutí byl odeslán na Kanadské vojenské velitelství do Londýna, kde měl za úkol zajistit, aby bylo připraveno ubytování, výcvikové plány, výstroj a výzbroj pro kanadské vojáky, kteří měli zakrátko dorazit do Británie. V červenci 1940 byl povolán zpět do Ottawy, aby se ujal funkce zástupce náčelníka generálního štábu. A po pár dnech byl dokonce jmenován náčelníkem generálního štábu. V této funkci zefektivnil nábor a výcvik dobrovolníků stejně jako výcvikový program pro důstojníky. V prosinci 1941 se vrátil do Anglie, neboť k 23. prosinci 1941 se stal velitelem Kanadského sboru, jenž byl v dubnu následujícího roku přejmenován na I. kanadský sbor. Část jeho jednotek se účastnila nájezdu na Dieppe, nicméně na plánování této operace se nepodílel. V říjnu 1943 se sbor přesunul do Itálie, kde již operovala 1. kanadská pěší divize. Příliš bojových zkušeností zde, jinak výborný štábní důstojník, nenačerpal, neboť již v březnu 1944 byl povolán do Anglie, aby převzal funkci velitele 1. kanadské armády. Tato armáda hrála podstatnou roli při bojích u Falaise. Od října do listopadu 1944 musel ze zdravotních důvodů velení armády přenechat generálu Simondsovi. V únoru a březnu dobyla kanadská armáda levý břeh Rýna a poté osvobozovala Nizozemsko.


V roce 1946, poté co vedl proces demobilizace, z armády odešel a působil v diplomatických službách v Československu, Nizozemsku a Japonsku. Byl též královým, respektive královniným pobočníkem a tajným radou pro záležitosti Kanady. Zemřel 1. dubna 1965 v Ottawě.
Zdroje:
www.junobeach.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Crerar
generals.dk
www.britannica.com
www.thecanadianencyclopedia.com
URL : https://www.valka.cz/Crerar-Harry-t125164#425579 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více