Coombes, Lawrence Percival

     
Příjmení:
Surname:
Coombes Coombes
Jméno:
Given Name:
Lawrence Percival Lawrence Percival
Jméno v originále:
Original Name:
Lawrence Percival Coombes
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Flying Officer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
inženýr MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.04.1899 Madras /
09.04.1899 Madras /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.08.1988 Melbourne /
02.08.1988 Melbourne /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 210. perutě RAF - flight commander of No. 210 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké eso 1. sv. v. s 15 sestřely [9 sražených do neřízeného pádu (3 sám, 6 sdílel), 3 zničené v plamenech (sám) a 3 zničené (1 sám, 2 sdílel)]
- 26.06.1918 společně s nadporučíky Kennethem Ungerem (1. z 14) a Ivanem Sandersonem (2. z 11) sestřelil Kurta Schönfeldera (9. z 15)
- byl technickým poradcem pro rychlostní zkoušky RAF, soutěžící ve Schneiderově poháru
- british flying ace of WW1 with 15 claims [9 driven out of control (3 solo, 6 shared), 3 destroyed in flames (solo) and 3 destroyed (1 solo, 2 shared)]
- on 26.06.1918 alongside with Lt's Kenneth Unger (1st of 14) and Ivan Sanderson (2nd of 11) shot down Kurt Schönfelder (9th of 15)
- was technical advisor to the RAF's High Speed Flight, competing for the 1927 Schneider Trophy
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Coombes
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Coombes-Lawrence-Percival-t238834#660339 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Coombes Coombes
Jméno:
Given Name:
Lawrence Percival Lawrence Percival
Jméno v originále:
Original Name:
Lawrence Percival Coombes
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1915-DD.07.1917 City and Guilds College
DD.MM.1915-DD.07.1917 City and Guilds College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.09.1917 poručík
12.06.1918 kapitán (výkonný)
29.05.1923 nadporučík
28.09.1917 Flight Sub Lieutenant
12.06.1918 Captain (acting)
29.05.1923 Flying Officer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.07.1917-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
22.07.1917-DD.MM.RRRR HMS President
DD.11.1917-11.01.1918 HMS Daedalus
11.01.1918-DD.01.1918 12. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.01.1918-01.04.1918 10. námořní peruť RNAS (pilot)
01.04.1918-12.06.1918 210. peruť RAF (pilot)
12.06.1918-DD.MM.RRRR 210. peruť RAF (velitel letky)
17.04.1919-DD.MM.RRRR odchod z RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zálohy důstojníků letectva
DD.07.1917-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
22.07.1917-DD.MM.RRRR HMS President
DD.11.1917-11.01.1918 HMS Daedalus
11.01.1918-DD.01.1918 No. 12 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.01.1918-01.04.1918 No. 10 Naval Squadron RNAS (pilot)
01.04.1918-12.06.1918 No. 210 Squadron RAF (pilot)
12.06.1918-DD.MM.RRRR No. 210 Squadron RAF (flight commander)
17.04.1919-DD.MM.RRRR left the RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reserve of Air Force Officers
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Coombes
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Coombes-Lawrence-Percival-t238834#660340 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více