Coeler, Joachim

     
Příjmení:
Surname:
Coeler Coeler
Jméno:
Given Name:
Joachim Joachim
Jméno v originále:
Original Name:
Joachim Coeler
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.06.1891 Poznaň /
01.06.1891 Poznaň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.05.1955 Garmisch-Partenkirchen /
14.05.1955 Garmisch-Partenkirchen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ IX. leteckého zboru Commanding General of IX. Flying-Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knights Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Coeler-Joachim-t124799#424616 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Coeler Coeler
Jméno:
Given Name:
Joachim Joachim
Jméno v originále:
Original Name:
Joachim Coeler
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.04.1913 námořní praporčík
22.03.1915 námořní poručík
25.12.1917 námořní nadporučík
01.01.1924 kapitánporučík
01.10.1931 korvetní kapitán
DD.MM.1933 major
01.08.1934 podplukovník
01.04.1936 plukovník
20.01.1939 generálmajor
19.07.1940 generálporučík
01.01.1942 generál letectva
12.04.1913 Fähnrich zur See
22.03.1915 Leutnant zur See
25.12.1917 Oberleutnant zur See
01.01.1924 Kapitänleutnant
01.10.1931 Korvettenkapitän
DD.MM.1933 Major
01.08.1934 Oberstleutnant
01.04.1936 Oberst
20.01.1939 Generalmajor
19.07.1940 Generalleutnant
01.01.1942 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Coeler-Joachim-t124799#424619 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více