Main Menu
User Menu
Reklama

Cleveland, Howard Douglas

     
Příjmení:
Surname:
Cleveland
Jméno:
Given Name:
Howard Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Douglas "Howie" Cleveland
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.07.1913 Vancouver /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 418. perutě RAF
- instruktor OTU 7
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadský noční stíhací pilot 2. sv. v. se 4 samostatnými sestřely, 1 sdíleným, 5 zničených na zemi, 1 sdílený a 1 poškozený
- jeho navigátorem byl četař Frank Day
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://acesofww2.com/can/aces/cleveland.htm
www.cieldegloire.com
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#649632Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Cleveland
Jméno:
Given Name:
Howard Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Douglas "Howie" Cleveland
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1940-11.01.1941 No. 2 ITS
DD.01.1941-05.03.1941 No. 8 EFTS
DD.03.1941-22.06.1941 33. služební letecká výcviková škola
25.06.1941-DD.09.1941 Ústřední letecká škola v Trentonu
20.10.1943-01.01.1944 60. operační výcviková jednotka
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.06.1941 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.01.1944 major
DD.05.1945 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1945-07.09.1945 Velitel : 418. peruť RCAF

Ručně vyplněné položky:
24.10.1940-DD.MM.RRRR Královské Kanadské letectvo
13.09.1941-25.06.1943 5. služební letecká výcviková škola (instruktor)
25.06.1943-08.10.1943 36. operační výcviková jednotka (instruktor)
01.01.1944-16.05.1944 418. peruť RAF (pilot)
16.05.1944-17.06.1944 internován ve Švédsku
21.10.1944-09.01.1945 7. operační výcviková jednotka (instruktor)
22.01.1945-18.04.1945 9. letecká armáda USAAF (přiřazen)
24.05.1945-15.09.1945 418. peruť RAF (velitel)
Vyznamenání:
Awards:

02.06.1944

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k Záslužnému leteckému kříži - DFC
Tento důstojník je extrémně efektivní velitel letky, jehož příklad kuráže a odhodlání jsou nejvíce inspirující. Provedl mnoho letů, včetně několika úspěšných letů proti pozemním cílům za dne. Při jedné z nich, major Cleveland asistoval při zničení tří nepřátelských letadel za letu a osobně poškodil jedno na zemi. Při jiné příležitosti, v dubnu 1944, tento důstojník vedl formaci letadel na velmi úspěšný let, během něhož poškodil tři letadla na letišti. Je statečný a silný vůdce, poskytl mnoho cenných služeb.

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://acesofww2.com/can/aces/cleveland.htm
www.cieldegloire.com
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#649633Verze : 2
MOD
Wing Commander Howard Douglas "Howie" Cleveland


RAF No.J5765


* 7. červenec 1913, Vancouver


Noční stíhací pilot


Jednotky: 418. peruť
Použité typy: Mosquito Mk.VI
Bojiště: západní Evropa
Vítězství: 4+1-0-0, 5+1-0-1 letadel na zemi
V období: únor - květen 1944
Nárokované typy: Go 242, He 111 Z, He 111 H, Ju 87, neidentifikovaný dvoumotorový letoun
Vyznamenání: DFC (2.6.1944)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street , London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street , London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#237300Verze : 0
MOD