Main Menu
User Menu

Členění fóra, názvy sekcí

Diskuse
Náš web je členěn hierarchicky, ne nepodobně například systému v knihovnách. Nejprve jsou sekce nejvyšší úrovně, které najdete přímo na úvodní stránce www.valka.cz pod odkazem PODKATEGORIE, případně v horním menu na každé stráncenásledně každá kategorie může obsahovat další podkategorie, témata a články. A ty podkategorie opět mohou obsahovat další podkategorie, další témata a články ... Very HappyTakto se snažíme rozčlěnit nepřeberné množství informací o vojenské historii do základních kategorií, například podle zeměpisného umístění (obce, vojenské základny, vojenský průmysl, pevnosti, vojenské hřbitovy apod), podle místa výroby či nasazení (zbraně, jednotky), popřípadě podle dalších kritérií.

Každá sekce obsahuje statistický přehled o tom, kolik témat, článků a dalších podkategorií obsahuje, stejně jako informace o čtenosti a další.

Tam, kde se sekce člení dle státních útvarů používáme vlastní třípísmenný kód státu (podobný jako je ISO kód, ale s rozšířením o již zaniklé státy), který napomáhá ve vyhledávání, utřídění v případě překryvu více statních útvarů v rámci jedné sekce apod.

Sekce nejvyšší úrovně jsou relativně stabilní a obvykle přibude jedna během několika let. Sekce pod nimi jsou velmi proměnlivé a přibývají v řádu stovek za rok, před koncem roku 2021 jich máme téměř 14 tisíc.
URL : https://www.valka.cz/Cleneni-fora-nazvy-sekci-t180578#529569Verze : 3
MOD