Main Menu
User Menu

Civilní obrana

Civilná obrana

CIVILNÍ OBRANA


specifický druh strategického zabezpečení obrany státu; zahrnuje:


– soustavu orgánů vojenského /vojsko Civilní obrany/ i nevojenského charakteru /územní složky Civilní obrany, jednotky a zařízení civilní obrany objektů a útvary svépomoci civilní obrany obcí/;


– souhrn opatření věcně, časově a místně na sebe navazujících, uskutečňovaných převážně nevojenskými silami socialistické společnosti k zabezpečení účinné ochrany obyvatelstva, objektů národního hospodářství, kulturních hodnot, materiálních potřeb a zdrojů před následky nepřátelských útoků a k vytváření nezbytných podmínek pro funkci státních a společenských orgánů a ekonomiky, k zabezpečení odolnosti, uchování životaschopnosti, branného a ekonomického potencionálu socialistické společnosti v soudobé válce.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Civilni-obrana-t140791#457106Verze : 0
MOD