Main Menu
User Menu
Reklama

Cisárske manévre na Záhorí

Cisárske manévre na Záhorí


Trvali od 10. do 16. septembra 1902. Pešiakov sa zúčastnilo 80 056, jazdcov 14 846 a 160 kanónov. Hlavné veliteľstvo východnej armády bolo v Senici. Ich veliteľom bol arcivojvoda Friedrich. Západná armáda mala veliteľstvo v Moravskom Sv. Jáne. Ich veliteľom bol arcivojvoda Franz Ferdinand. Bojová línia prebiehala po trase Holíč-Senica-Rohožník. Bojový terén tvorilo územie od rieky Myjavy (Šaštín) po vrch Havran nad Sobotišťom. V Šaštíne boli ubytovaný cisár a generalita. Prišli velitelia manévrov, náčelník generálneho štábu barón von Beck, hlavný inšpicient generál Rheinländer, aarciknieža Rainer, arciknieža Josef s vicemaršálom Klobučárom, minister vojny barón Krieghammer, minister honvédstva Géza Fejérváry a iní. Vojsko nastúpilo do východiskových postavené 10. septembra. Na druhý deň si po vyčerpávajúcom pochode odpočinuli. V piatok 12. septembra napoludnie dorazil do Šaštína vlak z Viedne s cisárom a množstvom hostí. Medzi inými to boli vojenský atašé z USA, Francúzska, Turecka, Egypta. Cisár o 15. hodine privítal na stanici pruského princa Wilhelma. V soboti 13. septembra sledoval cisár zrážku jazdy pri Kuklove. V nedeľu sa nebojovalo. V pondelok 15. septembra bol prezentovaný boj pechoty medzi Šaštínom a Borským Mikulášom. V utook sa mal odohrať dôležitý boj medzi Havranom, Sobotišťom, Kunovom, Rybkami a Častkovom. Na vrch Havran bolo sústredené delostrelectvo s odtiaľ cisár sledoval pohyby vojska, ktoré sa mali skočiť záverečným bojom. To sa však neuskutočnilo, pretože cisár dal predčasne odtrúbiť koniec. V Senici nechal cisár urobiť prehliadku nastúpenej jednotky a o jednej hodine popoludní nechal odtrúbiť koniec manévrov.


Zdroj: Historická revue č.8-9/2002
URL : https://www.valka.cz/Cisarske-manevre-na-Zahori-t66661#236076Verze : 0
Reklama