Main Menu
User Menu

Činčurák, Samuel:

Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918

     
Název knihy:
Name of the book:
Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918
Autor:
Author:
Samuel Činčurák
Místo vydaní:
Published in:
?
Nakladatelství:
Publisher:
Miloš Hric
Rok vydání:
Year of Publication:
2016
Počet stran :
Pages:
248
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-972385-3-7
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Edičná poznámka (Július Lomenčík) (4)
Slovenský vojak v prvej svetovej vojne (Pavel Mičianik) ( 7)
Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918 (Samuel Činčurák) (41)
I. (42)
II. (44)
III. (46)
IV. (52)
V. (53)
VI. (54)
VII. (57)
VIII. (60)
IX. (64)
X. (67)
XI. (72)
XII. (74)
XIII. (80)
XIV. (84)
XV. (87)
XVI. (90)
XVII. (94)
XVIII. (96)
XIX. (100)
XX. (102)
XXI. (105)
XXII. (108)
XXIII. (111)
XXIV. (113)
XXV. (116)
XXVI. (119)
XXVII. (122)
XXVII. (128)
XXIX. (130)
XXX. (134)
XXXI. (138)
XXXII. (138)
XXXIII. (140)
XXXIV. (142)
XXXV. (145)
XXXVI. (147)
XXXVII. Pobyt v Perehinskom (149)
Pobyt v Grabovke (153)
Na „rikzugu“ z Grabovky (159)
V Gromešti, Pobyt na besarábijskej pôde (169)
Povesť o presídlení (173)
Príchod do Tirol (178)
1 300 metrov vysoko (180)
Štvrté dovoleno (182)
Nové prípravy (183)
Offenzíva (186)
Po offenzíve (194)
Klebety (196)
Prevážanie sa (199)
Zmeny (205)
Katastrofa (209)
Doma (214)


Život a literárna tvorba Samuela Činčuráka (Ivan Mojmír Zoborský) (222)
Summary (231)
Resümee (232)
Резиме (234)
Резюме (235)
Kalendárium (237)
Miestny register (238)
Ukážka rukopisu Samuela Činčuráka (244)
Obsah (247)

Anotace:
Anotation:
Vojnový denník a zápisky, písané s malým časovým odstupom od opisovaných udalostí, patria k najautentickejším prameňom dobových udalostí. Väčšinou ich po sebe zanechávajú vysokopostavení príslušníci armády. O to unikátnejšie a vzácnejšie sú rozsiahle zápisky Samuela Činčuráka, vojaka rakúsko-uhorskej armády. Počas päťdesiatjeden mesačného pobytu na bojiskách prvej svetovej vojny prešiel srbským, ruským i talianskym frontom. Prežité udalosti opísal podrobne, otvorene a kriticky, s množstvom detailov a faktografických údajov. Pútavým jazykom zaznamenal nielen vlastné zážitky a skúsenosti, ale prezentuje aj názory z pozície obyčajného slovenského človeka.


V etickej rovine najviac odsudzuje morálku dôstojníkov a niektorých vojakov, najmä za smilstvo, podvody a ďalšie väčšie i menšie zlodejčiny a šmelinárstvo, ktoré bolo každodenným javom, predovšetkým v dôstojníckych kruhoch. Analyzuje sociálne, stavovské, triedne i náboženské rozdiely vypuklo sa prejavujúce v blahobytnom postavení generality, dôstojníctva a čiastočne aj poddôstojníctva na jednej strane, na strane druhej vykresľuje obraz ponižovaného mužstva, zajatcov a civilného obyvateľstva, ktorých údelom bola len všadeprítomná smrť a mátajúci moloch hladu. Realisticky to dokumentuje množstvo autorových otrasných svedectiev, až naturalistických obrázkov.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Cincurak-Samuel-t197389#567122Verze : 1
MOD