Main Menu
User Menu

Cíl operace

Cieľ operácie

CÍL OPERACE


požadovaný /plánovaný/ nebo dosažený výsledek bojové činnosti operačního svazu /operačně strategického svazu/ v úzké součinnosti všech druhů vojsk a sousedních svazů, který spočívá ve vyřazení nebo v podstatném snížení bojeschopnosti uskupení vojsk nepřítele, ve vyřazení, zničení nebo ovládnutí prostorů, objektů nebo středisek, které mají význam pro politickou, správní nebo bojovou činnost na území státu.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Cil-operace-t140201#455812Verze : 0
MOD