Main Menu
User Menu
Egyptský faraon Chufu


(Egyptsky plným jménem Chnemchufu, Řecky Cheops)


Život
Přesné datum jeho vlády není přesně známo. Podle Turínského seznamu králů vládl 23 let, podle Manéthó 63 let. Obecně se přijímá, že vládl v období mezi lety 2610 - 2530 př.n.l..Byl synem faraona Snorfa (Nebmaat Snorfu, zakladatele 4. dynastie) a královny Hetepheres I..


Vláda
Během cca 25 let trvající jeho vlády pokračoval v budování silně centralistického státu. Podnikl několik tažení do Nůbie a Lybie, po nichž získal velké množství otroků.


Hospodářství
Za jeho vlády dochází velkému hospodářskému rozmachu, přičemž byl nucen rozvíjet zdroje nejen doma, což dokazují nápisy v dioritových dolech v Tošce západně od Abú Simbelu nebo ve Wádí Mahře na Sinaji, ale i v zahraničí, v Byblu, odkuď se dováželo cedrové dřevo. Do Chufufovy vlády je datována nejstařší Egyptská přehrada (leží ve Wádí Graví). Nejvýznamější památkou na Chufua je však jeden ze sedmi divů světa - pyramidový komplex v Gíze - a to hlavně největší pyramida - Chufuova.


Nástupnictví
Po Chufuovi měl na trůn nastoupit jeho nejstarší syn Kauab, jenž však předčasně zemřel, což ve svých důsledcích vedlo k určitímu rozkolu v rodině. Jeho nástupcem se stal jeho syn Radžedef.


Paradoxem je, že jedinný dochovaný portrét Chufua, stavitele velké pyramidy je pouze asi 5cm vysoká soška objevená v Abydu.


Zdroj:
Verner, Miroslav. Bareš, Ladislav. Vachala, Břetislav Encyklopedie Starověkého Egypta
Praha, Libri 2007 ISBN978-7277-306-0
URL : https://www.valka.cz/Chufu-t66928#236704Verze : 0