Main Menu
User Menu

Chlóracetofenón (CN)

Chloracetofenon

CHLÓRACETOFENÓN (CN)
(slzotvorná látka)


Chlóracetofenón sa považuje za zastaralú slzotvornú látku a väčšinou bol nahradený chlorbenzalmalondinitrilom (CS), ktorý je účinnejší a zároveň menej toxický. U zasiahnutých chlóracetofenón spôsobuje sčervenanie a bolesť očí spolu s rozmazaným videním. V pľúcach môže spôsobiť edém (opuch) a pri vysokých koncentráciách dokonca aj pľuzgiere na pokožke. Pri použití veľkého množstva chlóracetofenónu v uzavretom priestore môže dôjsť k vážnym zraneniam, alebo dokonca k smrti zasiahnutých.


základné údaje:
názov: chlóracetofenón
označenie: CN
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 532-27-4


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: 2-chlóracetofenón
vzorec: C6H5-CO-CH2-Cl
molekulová hmotnosť: 154,59
bežný fyzikálny stav: bezfarebná až biela kryštalická látka
zápach: ostrý, dráždivý
teplota varu: 244-248°C
teplota topenia: 54-57°C
hustota: ?
tlak pár:
345,8 mPa pri 0°C
545,3 mPa pri 20°C
teplota vzplanutia: 118°C
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: rozpustný v éteri, benzéne a sírouhlíku
hydrolýza: pomalá za vzniku chlorovodíka
stálosť pri uskladnení: citlivý na vlhkosť, nemožno skladovať v prostredí, kde sú amíny, alkoholy, voda, alebo para
reakcie s kovmi a inými materiálmi: mierne korozívny voči kovom


toxicita:
oči: dráždenie
pokožka: dráždenie
vdychovanie: dráždenie
ochrana: ochranná maska a bežné poľné oblečenie, ktoré chráni aj krk, zápästia a členky
typ látky: zastaralá látka na potláčanie nepokojov
účinok: okamžitý


odhad toxicity:
účinná dávka ED50: 80 mg.min./m3
letálna dávka LD50: 8500-25000 mg.min./m3


zdroje:
www.chemicalbook.com
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Chloracetofenon-CN-t8278#381851Verze : 0
MOD
Zapach po kvetoch jabloni. Zasahuje oči ,kožu a dychaciu sustavu. Učinna davka pri vdychnuti je 61000 mg na osobu
URL : https://www.valka.cz/Chloracetofenon-CN-t8278#23742Verze : 0
CN v tomto případě pravděpodobně znamená chloracetofenon. To jsem našla:
chloracetofenon (CN); Látka CS (CS); Látka CR (CR)


Charakteristické vlastnosti: Jedná se o bílé nebo nažloutlé krystalické látky bez zápachu, nebo s dráždivým zápachem po pepři. Tyto látky jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Význam mají hlavně pro policejní účely.


Účinky na organizmus: Bezprostředně po jejich zasažení dochází k prudkému podráždění očních spojivek doprovázené nezvladetelným slzením, nebo sliznice horních cest dýchacích, způsobující neovladatelný záchvat kašle. Některé z těchto látek ve větších koncentracích působí dráždivě i na kůži.


Příznaky zasažení: Celkové příznaky jsou charakteristické bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, průjmy, krvácením z nosu a celkovým neklidem a pocitem strachu. Látky způsobují pálení a řezání v očích, slzení, opakující se křeč očních víček. Po opuštění zamořeného prostředí uvedené příznaky rychle mizí. Při vyšších koncentracích a delší expozici, mohou i tyto látky vyvolat podráždění horních cest dýchacích a očních spojivek. Na kůži postižený cítí pálení, kůže zarudne a vznikají puchýře až vředy.
Látka CS vyvolávají pocit řezání v nose, hltanu a hrtanu, dále pak prudký kašel, slinění a prudkou bolest za hrudní kostí. Současně jsou podrážděny oči, zasažený zvrací, má bolest hlavy, zubů a kloubů. Zasažení bývají obvykle vzrušeni, ojediněle jeví až známky duševního onemocnění.


Zásady první pomoci: Při zasažení dráždivými látkami je nutnost vdechování čichacího excitansu. Dále je nutný výplach očí, nosu, úst a hrdla postiženého čistou vodou, 1-2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, borovou vodou nebo fyziologickým roztokem. Postiženému musíme zabránit v tom, aby si mnul oči.
URL : https://www.valka.cz/Chloracetofenon-CN-t8278#59270Verze : 0