Chisholm, William Lawrence

     
Příjmení:
Surname:
Chisholm Chisholm
Jméno:
Given Name:
William Lawrence William Lawrence
Jméno v originále:
Original Name:
William Lawrence "Red" Chisholm
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.08.1916 Berwick, Nové Skotsko /
29.08.1916 Berwick, Nova Scotia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.03.2005 Kentville, Nové Skotsko /
07.03.2005 Kentville, Nova Scotia /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 2. sv. v. s 6 samostatnými sestřely, 2 sdílenými, 4 pravděpodobnými a 4 poškozenými (6+2-4+0-4+0) - canadian flying ace of WW2 with 6 solo claims, 2 shared, 4 probable and 4 damaged (6+2-4+0-4+0)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.cieldegloire.fr/003_chisholm_w_l.php
www.canadaveteranshallofvalour.com
https://acesofww2.com/can/aces/chisholm/
URL : https://www.valka.cz/Chisholm-William-Lawrence-t67092#649635 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Chisholm Chisholm
Jméno:
Given Name:
William Lawrence William Lawrence
Jméno v originále:
Original Name:
William Lawrence "Red" Chisholm
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
30.06.1940-29.08.1940 No. 2 ITS
30.08.1940-03.11.1940 No. 3 EFTS
04.11.1940-28.01.1941 No. 1 SFTS
05.03.1941-20.09.1941 7. škola bombardovaní a letecké střelby
20.09.1941-05.11.1941 56. operační výcviková jednotka
03.12.1944-06.03.1945 válečná štábní kolej
30.06.1940-29.08.1940 No. 2 ITS
30.08.1940-03.11.1940 No. 3 EFTS
04.11.1940-28.01.1941 No. 1 SFTS
05.03.1941-20.09.1941 No. 7 Bombing and Gunnery School
20.09.1941-05.11.1941 No. 56 Operational Training Unit
03.12.1944-06.03.1945 War Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
13.11.1941 poručík
01.10.1942 nadporučík
02.12.1942 kapitán
01.05.1945 major
13.11.1941 Pilot Officer
01.10.1942 Flying Officer
02.12.1942 Flight Lieutenant
01.05.1945 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
05.11.1941-16.04.1943 92. peruť RAF (pilot)
24.06.1943-DD.MM.RRRR návrat do Kanady
13.08.1943-27.02.1944 nábor ve Winnipegu a Halifaxu
26.02.1944-03.04.1944 4. absolventská výcviková škola leteckých osádek (štábní důstojník)
03.04.1944-26.10.1944 1. absolventská výcviková škola leteckých osádek (štábní důstojník)
26.10.1944-03.12.1944 3. výcvikové ústřední velitelství
06.03.1945-30.10.1945 velitelství královského kanadského letectva
05.11.1941-16.04.1943 No. 92 Squadron RAF (pilot)
24.06.1943-DD.MM.RRRR return to Canada
13.08.1943-27.02.1944 Recruiting in Winnipeg & Halifax
26.02.1944-03.04.1944 No. 4 Aircrew Graduate Training School (staff officer)
03.04.1944-26.10.1944 No. 1 Aircrew Graduate Training School (staff officer)
26.10.1944-03.12.1944 No. 3 Training Command Headquarters
06.03.1945-30.10.1945 RCAF HQ
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.fr/003_chisholm_w_l.php
www.canadaveteranshallofvalour.com
https://acesofww2.com/can/aces/chisholm/
URL : https://www.valka.cz/Chisholm-William-Lawrence-t67092#649638 Verze : 1
Squadron Leader William Lawrence "Red" Chisholm


RCAF No.J15044


* 29. srpen 1916, Berwick, Nova Scotia


Stíhací pilot


Jednotky: 92., 80. peruť
Použité typy: Hurricane Mk.II, Spitfire Mk.V
Bojiště: severní Afrika
Vítězství: 6+2-4-4
V období: červenec 1942 - březen 1943
Nárokované typy: Bf 109 F (7x), C.202
Vyznamenání: DFC & bar (1.2. a 23.2. 1943)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street , London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street , London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Chisholm-William-Lawrence-t67092#237298 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více