Chaulin-Egersberg, Gaston von

     
Příjmení:
Surname:
von Chaulin-Egersberg von Chaulin-Egersberg
Jméno:
Given Name:
Gaston Gaston
Jméno v originále:
Original Name:
Gaston von Chaulin-Egersberg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón Baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.11.1893 Worms / 20.11.1893 Worms /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.12.1974 Herford / 30.12.1974 Herford /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Chaulin-Egersberg-Gaston-von-t126278#428345 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
von Chaulin-Egersberg von Chaulin-Egersberg
Jméno:
Given Name:
Gaston Gaston
Jméno v originále:
Original Name:
Gaston von Chaulin-Egersberg
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1913 praporčík
19.06.1914 poručík
18.10.1917 nadporučík
15.09.1919 nadporučík policie
06.07.1920 kapitán policie
12.12.1931 major policie
01.06.1935 major (Luftwaffe)
01.01.1937 podplukovník
01.02.1939 plukovník
01.12.1941 generálmajor
01.12.1943 generálporučík
20.11.1913 Fähnrich
19.06.1914 Leutnant
18.10.1917 Oberleutnant
15.09.1919 Oberleutenant der Polizei
06.07.1920 Hauptmann der Polizei
12.12.1931 Major der Polizei
01.06.1935 Major (Luftwaffe)
01.01.1937 Oberstleutnant
01.02.1939 Oberst
01.12.1941 Generalmajor
01.12.1943 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
06.03.1913-14.09.1919 služba v Německé císařské armádě
15.09.1919-31.05.1935 záloha (služba v policii)
01.06.1935-16.04.1945 služba v Luftwaffe (složka protivzdušné obrany)
16.04.1945-27.02.1947 vojnový zajatec (USA)
27.02.1947-DD.MM.RRRR záloha
06.03.1913-14.09.1919 service in Imperial German Army
15.09.1919-31.05.1935 retired (service in police)
01.06.1935-16.04.1945 service in Luftwaffe (Anti-Aircraft component)
16.04.1945-27.02.1947 prisoner of war (USA)
27.02.1947-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.geocities.ws
URL : https://www.valka.cz/Chaulin-Egersberg-Gaston-von-t126278#430397 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více