Main Menu
User Menu

Chatterton, George James Stewart

     
Příjmení:
Surname:
Chatterton
Jméno:
Given Name:
George James Stewart
Jméno v originále:
Original Name:
George James Stewart Chatterton
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
Brigádní Generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.12.1911 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.11.1987 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel pluku klzákových pilotov
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
generals.dk
www.pegasusarchive.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Chatterton-George-James-Stewart-t167930#504201Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chatterton
Jméno:
Given Name:
George James Stewart
Jméno v originále:
Original Name:
George James Stewart Chatterton
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1930 Pangbourne Nautical College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.RRRR poručík
21.08.1939 kapitán
17.11.1942 War Substantive Major
17.11.1942 dočastný podplukovník
19.11.1943 poverený plukovník
19.05.1944 War Substantive podplukovník
19.05.1944 dočastný plukovník
17.10.1945 dočastný Brigádní Generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1930-DD.MM.1935 1. peruť
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Královnin Královský pluk
DD.MM.1939-DD.MM.194R 3. prapor Granátnickej gardy
DD.MM.194R--D..M..194 Pluk pilotov klzákov
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR velitel 2. praporu pluku pilotov klzákov
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR velitel 1. praporu pluku pilotov klzákov
DD.MM.1943-DD.MM.1944 velitel pluku pilotov klzákov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

21.10.1943

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
-

14.06.1980

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Africká hvězda
Africa Star
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 91149
Zdroje:
Sources:
generals.dk
www.pegasusarchive.org
en.wikipedia.org
discovery.nationalarchives.gov.uk
URL : https://www.valka.cz/Chatterton-George-James-Stewart-t167930#504202Verze : 0
MOD
George Chatterton sa narodil roku 1912. V mladosti vyštudoval Pangbourne Nautical College s úmyslom stať sa námorným dôstojníkom obchodného námorníctva, ale školu opúšťa v roku 1930 a vstupuje do RAF a ihneď slúži v 1. perute (No.1 Squadron) v Tangmere.


Chatterton sa časom stave akrobatickým pilotom a vystupuje na rozličných vystúpeniach doma aj v zahraničí. Avšak nehoda v roku 1935 spôsobuje že nespĺňa podmienky pre lietanie u RAF.


V roku 1938 keď vypukne vojna vstupuje do armády a je pridelený ku Královninmu Královskému pluku (The Queen's Royal Regiment).


V roku 1939 je pridelený k 3. praporu Granátnickej gardy (3rd Battalion The Grenadier Guards) s ktorým sa účastní Francúzskej kampane ako súčasť Britských expedičných sil a je spolu s ostatnými silami napokon evakuovaný z Dunkirku.


Po návrate do Anglie vstupuje ako dobrovolník do výsadkových sil a do Pluku pilotov klzákov.


Krátko po jeho príchode velitel pplk. John Rock RE tragicky zahynie pri nočnej leteckej nehode. Chatterton ho nahrádza vo velení. Rozhodol sa že tento pluk by mal vychovávať mužov schopních efektívne bojovať na zemi ako aj lietať a za týmto účelom dal previlť drill seržantov od gardovej brigády aby najlepšie zabezpečil výchovu efektívneho personálu.


Avšak aj napriek odhodlaniu nastávali problem pre nedostatok lietadiel a klzákov na ktorých by sa mohol prevádzať výcvik.


V čase keď 1. prapor prichádza do severnej Afriky tento nedostatok začal byť zjavný keď sa začala pripravovať invázia na Sicíliu.


V máji 1943 je mu daný k naštudovaniu plán operácie Operation Ladbroke. Podla plánu sa mala 1. výsadková brigáda vykonať presun cez stredozemné more a byť vysadená vnoci, v zónach vysadenia ktoré boli kamenisté a ohraničené skalnými stenami a strmými srázmi, kde mohlo velmi lahko dôsjť k nehode klzáku pri pristávaní v rýchlosti.


Ale toto nebol največším problémom, problem bol že plánovaná klzáková výsadková operácia mala byť uskutočnená, avšak v tom čase sa v severnej Afrike nenachádzali klzáky a Chattertonovi mužovia nemali dostatočné skúsenosti so zložitými podmienkami aké operácia predstavovavla ako aj lientania v noci.


Velitel divízie Hopkinson na probl¡em reagoval, že je možné nahradiť nedostatok klzákov klzákmi od Američanov, na ktorých avšak nikto z pluku nikdy nelietal a pochyby boli aj o schopnosti Amerických posádok doručiť klzáky na Sicíliu.


Jednotka dostáva zapožičané klzáky 500 Waco a 51. prepravné krídlo (51st Troop Carrier Wing) od Američanov. Americkí piloti cvičia Britskích piloton na novej technike a títo si ju rýchlo osvojujú, avšak sú problémy s prepravou technikz ktorú nie sú schopné niesť klzáky podobným spôsobm ako britské. V zúfalosti Chatterton žiada Britské klzáky Horsa, aby boli preletené z Británie do Afriky. Po spočiatku skepsi na Ministerstva vojny nakoniec sa uskutoční prelet klzákov a do Afriky je presunutých 27 Horsa klzákov.


Klzáky sa približovali k Sicílii vo velmi malej výške aby neboli detekované radarom, toto bolo problematické, nakolko klzáky boli vypustené cca 3,5 km od pobrežia.


Keď da jeho klzák priblížil a bol vypustený u pobrežia Sicílie nebolo možné ani vidieť pobrežie a začal kĺzavo klesať. Jeho klzák bol zasiahnutý do krídla s flaku a spadol do mora iba 300 m od pobrežia. Keď klzák spadol do mora ihneď sa začal potápať ale aj napriek tomu sa Chattertonovi ako aj brigadierovi Hicksovi a zvyšku velenia podarilo sa z neho dostať a dosiahnuť pobrežia. Pri postupe dovnútrozemia stretli tam hliadku SAS ktorá mala za úlohu ničiť oporné body v oblasti vylodenia 8. armády. Zvyšok výsadkových sil sa úspešne vysadil v oblasti a zničil mnohé nepriatelské pozície a zajal 150 Talianskich vojakov.


Za Chattertonov podiel pri príprave operácie a jej vykonaní je ocenený DSO.


Po tom ako sa stáva plukovníkom a velitelom Pluku pilotov klzákov je presvedčený že zlá príprava a situácia ako na Sicílii sa už nemôže opakovať. V roku 1944 začína pripravovať spolu s pplk. Browningom z 1. Britského výsadkového zboru inváziu do Normandie. Táto príprava sa vylatila, nakolko velká večšina klzákov aj cez ich obrovský počet bezpečne nakoniec pristala vo Francúszku.


Ale najväčšie výzvy boli iba na ceste. V roku 1944, v rámci operácie Maret Garden bola väčisna príslušníkov Pluku pilotov klzákov vysadená ako podpora pre 1. Výsadkovú divýziu v Arnheime, ale Chatterton spolu s velením časťou A švadrony sa presunul do Nijmegen spolu s US 82. výsadkovou divíziou. Chatterton ososbne piltoval klzák s gen. por. Browningom.


U Arnheimu bolo jednou so slabostí že výsadkové a pristávacie plochz boli značne vzdialené od hlavného Arnhemského mostu, ktorý bol divisionálnym cielom. Chatterton bol jedným z dôstojníkov ktorý navrhoval aby sa minimálne 5 al. 6 klzákov vysadilo v blízkosti mosta.


Avšak RAF nechcela lietať v tesnej blízskosti mesta, nakolko sa obávala flakov ktoré sa tam nachádzali, respective v blízskosti letiska Deelen.


V tejto operácii pluk utrpelťažské straty z 1,262 mužov ktorí sa zapojili do akcie 219 padlo a 511 sa dostalo do zajatia.


Následne Chatterton začal z rekonštrukciou jednotky pomocou zapožičaních pilotov od RAF. Pluk dosiahol znovu pôvodnú silu v marci 1945 počas pokusu o prekročenie Rýna. Táto operácia aj napriek znovu ťažkým stratám bola taktickým úspechom. Straty boli zapríčinené tým že výsadok bol prevedený vo dne v oblasti velmi dobre bránenej protilietadkovým delostrelectvom. Mnoho klzákov bolo zničených ešte vo vzduchu, nakolko pomaly letiace klzáky predstavovavli lahké ciele pre Nemeckú protilietadlovú obranu.


Chatterton dostáva hodnosť brigadier na svoje 33 narodeniny a po opustení armády začína finančnícku kariéru v Londýne.


Avšak aj vo výslužbe udržuje styky s Plukom pilotov klzákov a podiela san a vytvorení Asociácie Blue Wings, kde zamestnáva v turistickom priemysle mnoho bývalých príslušníkov pluku.

Roku 1980 je mu udelený OBE.
www.pegasusarchive.org

URL : https://www.valka.cz/Chatterton-George-James-Stewart-t167930#504282Verze : 0
MOD