Main Menu
User Menu
CHAMADE - signál pomocí bubnů, jímž posádka pevnosti obléhateli signalizovala svou připravenost k jednání o podmínkách kapitulace.
URL : https://www.valka.cz/Chamade-t33874#123327Verze : 0