Četa ženatých Baťovců v kanadském záložním vojsku

Po vyhlášení všeobecné mobilizace čs.státních příslušníků, žijících v zahraničí, prezidentem dr.Edvardem Benešem v roce 1941, přijela čs.vojenská mise v této době také do kanadské Batawy. Tato pracovní kolonie byla nedlouho předtím založena zaměstnanci obuvnického koncernu Baťa. Jelikož otázka finanční podpory českých rodin ženatých zaměstnanců nebyla uspokojivě vyřešena jak ze strany čs.zahraniční vlády, tak i kanadských orgánů, došlo k pozoruhodnému vojensko-organizačnímu řešení : zatímco svobodní Baťovci byli odvedeni do služby u čs.zahraničního vojska, ze ženatých Baťovců byla po předchozím souhlasu velení kanadské armády sestavena četa 2.pěšího praporu pluku Hastings & Prince Edward. Prapor v té době zastával funkci miličního zeměbraneckého útvaru při ostraze západního pobřeží Kanady. Česká četa, jež byla současně částí jak čs.zahraniční armády, tak i kanadského záložního vojska, čítala kromě dvou důstojníků (kapitán Tomáš J.Baťa byl jejím velitelem) také 5 poddůstojníků a 58 vojínů, vesměs vysloužilců československé prvorepublikové armády. Po japonské kapitulaci v září 1945 byli Češi demobilizováni.
URL : https://www.valka.cz/Ceta-zenatych-Batovcu-v-kanadskem-zaloznim-vojsku-t3893#10652 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více