Main Menu
User Menu

Čestný odznak 206. pěšího Saljaského Jeho carské Výsosti Následníka Careviče pluku

Знак 206-го Салъяского Его Императорского Высочества Наследника Царевича полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 206. pěšího Saljaského Jeho carské Výsosti Následníka Careviče pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 206-го Салъяского Его Императорского Высочества Наследника Царевича полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-206-pesiho-Saljaskeho-Jeho-carske-Vysosti-Naslednika-Carevice-pluku-t113672#396495Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-206-1075-1086-1057-1072-1083-1098-1103-1089-1082-1086-1075-1086-1045-1075-1086-1048-1084-1087-1077-1088-1072-1090-1086-1088-1089-1082-1086-1075-1086-1042-1099-1089-1086-1095-1077-1089-1090-1074-1072-1053-1072-1089-1083-1077-1076-1085-1080-1082-1072-1062-1072-1088-1077-1074-1080-1095-1072-1087-1086-1083-1082-1072-t113672#396495Version : 0
Čestný odznak 206. pěšího Saljaského Jeho carské Výsosti Následníka Careviče pluku
Знак 206-го Салъяского Его Императорского Высочества Наследника Царевича полка
Regiments No. 206 Seliansk
Badge of the 206th Salyansky Infantry RegimentČestný odznak tohoto pluku byl založený dne 2. června roku 1912.


Popis odznaku:


Vlastní odznak má podobu a tvar věnečku z dubových a vavřínových listů na kterém je naložen spojený (propojený) monogram cara:
- Alexandra I.
- Nikolaje II.


Odznak je převýšený carskou korunou z které vychází stuha na které jsou jubielní letopočty: „1805-1905“.
Pod carskými monogramy je napolo svinutý pergamen s římskou číslicí „C“ a ve vnitřní části číslice je malinký Kavkazský kříž.


U některých typů odznaků nacházíme ve středu námořní kotvu na které jsou carské monogramy. Tento typ. S. Andolenko neuvádí.


207. pěší pluk Novoboajzetský
208. pěší pluk Lorijský
Tyto pěší pluk svůj vlastní odznaky neměli.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-206-pesiho-Saljaskeho-Jeho-carske-Vysosti-Naslednika-Carevice-pluku-t113672#396497Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-206-1075-1086-1057-1072-1083-1098-1103-1089-1082-1086-1075-1086-1045-1075-1086-1048-1084-1087-1077-1088-1072-1090-1086-1088-1089-1082-1086-1075-1086-1042-1099-1089-1086-1095-1077-1089-1090-1074-1072-1053-1072-1089-1083-1077-1076-1085-1080-1082-1072-1062-1072-1088-1077-1074-1080-1095-1072-1087-1086-1083-1082-1072-t113672#396497Version : 0