Main Menu
User Menu

Čestný odznak 204. pěšího Ardagano-Michajlovského pluku

Знак 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 204. pěšího Ardagano-Michajlovského pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.01.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-204-pesiho-Ardagano-Michajlovskeho-pluku-t113650#396416Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-204-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1040-1088-1076-1072-1075-1072-1085-1086-1052-1080-1093-1072-1081-1083-1086-1074-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113650#396416Version : 0
Čestný odznak 204. pěšího Ardagano-Michajlovského pluku
Знак 204-го пехотного Ардагано-Михайловского полка
Regiments No. 204 Ardegan-Michailovsk
Badge of the 204th Ardagano-Mikhailov Infantry Regiment


Čestný odznak byl založený dne 23. ledna roku 1911.


Popis odznaku:


Odznak má oválný tvar štítu v jehož smaltovaném středu jsou carské symboly (monogramy):
- Alexandra I.
- Nikolaje II.


V dolní části odznaku je naložen dvouhlavý orel. V horní části odznaku, pod carskou korunou, je jubielní letopočet: „1806-1906“. Mezi letopočty je římská číslice „C“ (sté výročí). Pod carskou korunou je stuha řádu Sv. Jiří a malý křížek řádu. Křížek řádu je mezi dvěma nárameníky (pogony).
Odznak je vzácný, pro důstojníky byl zhotoven ze stříbra s využitím smaltu. Pro poddůstojníky a mužstvo ze zlaceného bronzu.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-204-pesiho-Ardagano-Michajlovskeho-pluku-t113650#396417Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-204-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1040-1088-1076-1072-1075-1072-1085-1086-1052-1080-1093-1072-1081-1083-1086-1074-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113650#396417Version : 0