Main Menu
User Menu

Čestný odznak 200.pěšího Kronšlotského pluku

Знак 200-го Кроншлотского полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 200.pěšího Kronšlotského pluku.
Název v originále:
Original Name:
Знак 200-го Кроншлотского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.09.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-200-pesiho-Kronslotskeho-pluku-t113454#395987Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-200-1075-1086-1050-1088-1086-1085-1096-1083-1086-1090-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113454#395987Version : 0
Čestný odznak 200.pěšího Kronšlotského pluku.
Знак 200-го Кроншлотского полка
Regiments No. 200 Cronchlott
Badge of the 200t Kronsholt Infantry Regiment


Čestný odznak tohoto pluku byl založený dne 20. září 1912.


Popis odznaku:


Odznak má podobu a tvar zlatého věnečku z vavřínových a dubových listů v horní části převýšený carskou korunou a v dolní převázaný kovovou stuhou. Ve vnitřní části odznaku je dvouhlavý korunovaný orel na kterém jsou naloženy zlaté spojené carské monogramy:
- Alexandra I.
- Nikolaje II.


Pod těmito monogramy je číslice: „100“. Bílá stuha s nápisem v dolní části jubilejní letopočet: 1803-1903.


S. Andolenko popisuje odznak následovně:


Pluk byl zformován v rámci reorganizace v roce 1910 z 2. Kronštadtského pěšího pevnostního a z 200. pěšího záložního Ižorského pluku. Oba pluky (snad) měli své vlastní odznaky, ale jejích nákres či vlastní odznak není k dispozici. 200. pěší pluk má, proto, svůj vlastní odznak založený až 20. září 1912.


Odznak je vzácný, snad existuje v jediném originálním kusu. Náš popis má upozornit na existenci tohoto odznaku, který je poněkud záhadný.


Poznámka:
201. pěší pluk Potijský
202. pěší pluk Gorijský
- tyto pluky neměli svůj vlastní plukovní odznak.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-200-pesiho-Kronslotskeho-pluku-t113454#395988Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-200-1075-1086-1050-1088-1086-1085-1096-1083-1086-1090-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113454#395988Version : 0