Main Menu
User Menu

Čestný odznak 196. pěšího Insarského pluku

Знак 196-го пехотного Инсарского полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 196. pěšího Insarského pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 196-го пехотного Инсарского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.06.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-196-pesiho-Insarskeho-pluku-t113261#395450Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-196-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1048-1085-1089-1072-1088-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113261#395450Version : 0
Čestný odznak 196. pěšího Insarského pluku
Знак 196-го пехотного Инсарского полка
Regiments No. 196 Insarsk
Badge of the 196th Insar Infantry Regiment


Čestný odznak byl založený dne 27. června roku 1911.


Popis odznaku:


Odznak má podobu a tvar věnečku tvořeném listy vavřínu a dubu, v dolní části převázaný stuhou a v horní části převýšený carskou korunou. Ve střední části odznaku jsou monogramy carů:
- Alexandra I.
- Nikolaje II.


V horní části věnečku se nacházejí jubielní letopočty:
- 1811-1911.


V dolní části věnečku, na smaltované kovové stuze je nápis:
„196 Инсарский пехотный полк“


Odznak řadíme mezi málo se vyskytující dekorace.


Obrázek je převzatý z kanadských obchodních stránek.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-196-pesiho-Insarskeho-pluku-t113261#395452Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-196-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1048-1085-1089-1072-1088-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113261#395452Version : 0