Main Menu
User Menu

Čestný odznak 195. pěšího Orovajského pluku

Знак 195-го пехотного Оровайского полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 195. pěšího Orovajského pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 195-го пехотного Оровайского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.06.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-195-pesiho-Orovajskeho-pluku-t113215#395371Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-195-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1054-1088-1086-1074-1072-1081-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113215#395371Version : 0
Čestný odznak 195. pěšího Orovajského pluku
Знак 195-го пехотного Оровайского полка
Regiment No. 195 Orovaisk
Badge of the 195th Orovais Infantry Regiment


Čestný odznak pluku byl založený dne 5. června roku 1911.


Popis odznaku:


Dvouhlavý korunovaný orel se štítkem na prsou. Na štítku je číslo pluku 195. Orel je naložen na věneček z vavřínových a dubových listů. Ve střední části odznaku jsou monogramy carů:
- Alexandra I.
- Nikolaje II.


Na modré stuze je nápis:
„213 Оров. 244 Борис. 234 Сызран.“
Jde o starší historii pluku a zde jde o připomínku, že pluk byl sestaven z:
- 213. pěšího záložního Orovajského praporu
- 244. pěšího Borisovského záložního praporu
- 234. pěšího Syzdanského záložního praporu


Pod orlem je dále jubielní datum „100“ a pod šifry panovníků datum „1811-1911“. Odznak je převýšen zlatou carskou korunou.


Odznak pro důstojníky je pečlivě vyroben ze stříbra,zlacen a smaltován. Odznak pro poddůstojníky a mužstvo je zhotoven ze zlaceného bronzu.


Odznak má rozměr: 54x40,5 mm.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-195-pesiho-Orovajskeho-pluku-t113215#395372Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-195-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1054-1088-1086-1074-1072-1081-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113215#395372Version : 0