Main Menu
User Menu

Čestný kříž Italského expedičního sboru v Rusku 1941-42

     
Název:
Name:
Italský expediční sboru v Rusku 1941-42
Název v originále:
Original Name:
Corpo di Spedizione Italiano in Russia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
Nestruktováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMANN, K.G.: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille, Berlin 1966
TARAS, D.A.: Válečná vyznamenání spojenců Německa v II.světové válce, Minsk 2003
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-Italskeho-expedicniho-sboru-v-Rusku-1941-42-t15743#408895Verze : 0
     
Název:
Name:
Italský expediční sboru v Rusku 1941-4201COL2] Italian Expeditionary Corps in Russia
Název v originále:
Original Name:
Corpo di Spedizione Italiano in Russia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
Kříž se stuhou
Klenot:
Badge:
Přední strana je zcela jednoduchá bez nápisu či znaku. Plocha je pokrytá bílým smaltem a orámovaná tenkým stříbrným konturováním.


Zadní strana kříže je nesmaltovaná. Na horním rameni kříže je nápis „DNJEPR“ (Dněpr) a „DONETZ“ (Doněc). Na spodním rameni jsou data: LUGLIO 941, LUGLIO 942 (Červenec 1941 - Červenec 1942). Na horizontálních ramenech kříže je nápis BUG (Bug) a DON (Don). Ve středu kříže je zkratka C.S.I.R.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMANN, K.G.: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille, Berlin 1966
TARAS, D.A.: Válečná vyznamenání spojenců Německa v II.světové válce, Minsk 2003
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-Italskeho-expedicniho-sboru-v-Rusku-1941-42-t15743#408897Verze : 0
.
Tato dekorace, která nezapírá, že je inspirována Železným křížem byla založena pravděpodobně již v srpnu roku 1942. Byla určená jako viditelné ocenění všem příslušníkům Italského expedičního sboru (CSIR). Tedy těm, kteří se zúčastnili se zbraní v ruce bojů na Východní frontě.


Přední strana je zcela jednoduchá bez nápisu či znaku. Plocha je pokrytá bílým smaltem a orámovaná tenkým stříbrným konturováním.


Zadní strana kříže je nesmaltovaná. Na horním rameni kříže je nápis „DNJEPR“ (Dněpr) a „DONETZ“ (Doněc). Na spodním rameni jsou data: LUGLIO 941, LUGLIO 942 (Červenec 1941 - Červenec 1942). Na horizontálních ramenech kříže je nápis BUG (Bug) a DON (Don). Ve středu kříže je zkratka C.S.I.R.


První nejstarší ražby kříže mívají na dolním rameni, pod letopočty, adresu výrobce (LORIOLI MILANO ROMA, A PICOZZI MILANO)


Stuha kříže je půlená, černobílá. Kříž se uděloval s dekretem a udělení se zapisovalo do osobních dokladů a spisů vojáků. V současné době jsou originály kříže, které je možno doložit dekretem o udělení, vzácné. Objevují se však tak zvané náhradní ražby (kopie) zhotovené pro potřebu sběratelů.
Literatura:
KLIETMANN, K.G.: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille, Berlin 1966
TARAS, D.A.: Válečná vyznamenání spojenců Německa v II.světové válce, Minsk 2003
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-Italskeho-expedicniho-sboru-v-Rusku-1941-42-t15743#315652Verze : 0
.
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-Italskeho-expedicniho-sboru-v-Rusku-1941-42-t15743#25856Verze : 0
MOD