Main Menu
User Menu

Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády

Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee

Čestné a výkonnostní odznaky Rakousko-Uherské armády
Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee


Neúspěšná válka v roce 1859 a následně ne příliš dobře vedená válka proti Prusku v roce 1866 donutilo vojenské velení rakouské armády k podstatným změnám. Nejprve to byla samotná výstroj vojáka, kdy se barva stejnokroje mění na tmavomodrou, do armády se místo pušek systému Lorenc zavádí puška systému Werndl, mění se kvalita dělostřelectva a všeobecně dochází k modernizaci armády.


Hlavním a důležitým prvkem však je to, že armádní veleni si uvědomuje, že mužstvo (vojáci a poddůstojníci) nejsou jen potrava pro děla, ale že jde o myslící lidi, které je dobře do této modernizace zapojit. Svůj vzor si rakouská armáda bere ze zkušenosti armády pruské.


Vojenští velitelé si po zkušenostech z válečných tažení minulých let uvědomují, že je nutno zlepšit jednak střelecký výcvik jednotlivce a získat vojáky pro zvládnutí dalších specializací, které s novinkami v armádě úzce souvisejí. Byl zaveden telefon, strojní puška (kulomet) Schwarzlose, dochází k uznání ženijní práce a je pochopen význam týlového zabezpečení (logistiky).


Pro vlastní motivaci vojáků bylo mimo jiné zřízeno i zvláštní vyznamenání, kterým se stávají látkové pletené šňůry. Toto viditelné ocenění bylo skutečně pojmenované jako vyznamenání (Auszeichnung) i když hovoříme o výkonnostním odznaku. Obecně se odznaky nosili na pravé straně hrudi, snad aby byl jejich význam správně chápán v tom smyslu, že nejde o klasické vyznamenání. Tyto čestné a výkonnostní odznaky neměly svůj pevný statut, ale jejich udělení se zapisovalo do kmenové knihy.


První takové vyznamenání v podobě střelecké šňůry bylo zavedeno Nařízením ze dne 13. července 1868. Zde jsou také specifikovány podmínky pro udělení:


Voják musel absolvovat tři střelecké stupně rozdílné obtížnosti. Platnost tohoto vyznamenání byla však jen do doby, kdy svoji střeleckou zručnost a dovednost musel opět prokázat a obhájit.


Popis takové střelecké šňůry je následující:
Jsou vyrobeny z ovčí vlny, která je obarvena do červena (šarlatová červeň). Šňůry mají celkem pět (5) bambulí. Vlastní šňůra musí být minimálně 4 mm silná a 53,5 cm dlouhá. V horní části je spletená v copánek, 11 cm dlouhý. Nad tímto copánkem je bambule, která je posuvná. Tato bambule je velká v průměru 3,5 cm. Zavěšené bambule jsou velké v průměru 3 cm a větší v průměru 4 cm.

Pro informaci soupis střeleckých šňůr:


1. Střelecké vyznamenání pro myslivecké jednotky, zal. 13.07. 1868
2. Odznak (šňůry) pro kormidelníky ženijního vojska, zal. 29. 07. 1869
3. Pracovní šňůry (vyznamenání) pro ženijní jednotky, zal. 15. 11. 1869
4. Střelecké šňůry pro uherskou zeměbranu, zal. 25. 06. 1876
5. Střelecké šňůry pro výtečné střelce c.k. zemských střelců, zal. 06.04. 1878
6. Pracovní vyznamenání (šňůry) pro železniční a telegrafický pluk, zal. roku 1890/91
7. Vyznamenání, střelecké šňůry pro elitní střelce pěchoty, zal. v roce 1906
8. Vyznamenání, střelecké šňůry pro elitní střelce myslivců
9. Střelecké šňůry pro vyšší střelce c.k. zemských střelců, zal. 28. 06. 1906
10. Vyznamenání, střelecké šňůry pro dělovody, rok založení 1910Všechny tyto šňůry si voják připevňoval na knoflík levého nárameníku. U dalších uniforem, které neměli nárameník si voják našíval knoflík případně šňůru upevňoval dle výstrojního řádu, kde bylo přesně specifikováno jak se šňůra nosí. Poddůstojníci a vojáci si šňůry nepředpisově vylepšovali různými předměty (drobné píšťalky, nábojnice, kotvičky). Toto jistě povoleno nebylo, ale v mnoha případech to bylo trpěno.


Tyto střelecké šňůry se stávají oblíbeným „módním „ doplňkem uniforem vojáků. Je zajímavé, že oddíly letectva, námořnictva a jízdy tyto výkonnostní šňůry u svých jednotek nezavedlo a naopak o nic nechtělo ani slyšet.


Poznámka:
Pro rozpoznávání jednotlivých šňůr můžeme doporučit skvělou práci pana Oldřicha Krause.


Literatura:
Pavel Patejdl: Čestné a výkonnostní odznaky Rakousko-Uherské armády
Jörg C. Steiner: Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 1991
Oldřich Kraus: Kvalifikační odznaky
Alexander A. Marko: Auszeichnungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1997


Poznámka:
Ve spolupráci s kolegy Faleristikou a Teodorem postupně popíšeme všechny další dostupné odznaky a upozorníme i na kopie, které se vyskytují na Aukru.


Část 1
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - sbírka Faleristika

sbírka Faleristika
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - sbírka Faleristika

sbírka Faleristika
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#332778Verze : 0
Výkonnostní odznaky (kovové)


Modernizace armády, zavádění technických novinek, specializace v oblastí zabezpečení jednak logistiky, výzbroje, telegrafu, telefonu, specielních jednotek, ale především ve zvýšení nároku kladeném na odbornou zdatnost vojáků, to vše si vynutilo i modernizaci vyznamenání, tedy látkových pletených šnůr, které již nedokázali obsáhnout široké spektrum úkolů na vojáky kladené. Mezi první klasické vyznamenání tohoto typu řadíme:


Výkonnostní odznak - střelecká dekorace pro jezdectvo
Schützenabzeichnung für die Kavallerie


V případě všech těchto odznaků existují různé varianty a odznaky se mohou v detailech i lišit. Pro naši potřebu bude dostačující seznámit se základními typy odznaků.


Odznak tohoto typu byl zaveden v rakousko-uherské armádě v roce 1871. Vlastní založení odznaku bylo publikováno v Oběžníku pro armádu dne 26. června 1871.


I. typ, na středu odznaku se nachází překřížená puška typu Wernd l s revolverem typu Gasser.


II. typ, po zavedení pušky Mannlicher (rok 1895) se na středu odznaku již nachází puška tohoto typu.


V některých případech měl odznak zcela hladký okraj. Objevuji se odznaky, které jsou zcela jasně zlacené, tedy nepředpisové, ale u vojáků více oblíbené.


Literatura:
Je uvedena v úvodní části článku.


Část č. 2
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Oba odznaky rozdílné výroby jsou originály !

Oba odznaky rozdílné výroby jsou originály !
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#332786Verze : 0
Vyznamenání: Výkonnostní odznak pro výtečné miřiče dělostřelectva
Richtungauszechnung für die Artillerie


Odznak je znám i pod názvem:
Vyznamenání za míření pro dělostřelectvo


Jde o klasický kulatý odznak, který je různými výrobci ražen s nepatrnými odchylky v provedení.


Rozeznáváme dva základní typy:
Klasické těžké provedení z bronzu, který je opět nepředpisově i zlacený a dále ražba z mosazného plechu (odlehčený typ), i zde se nacházejí zlacené odznaky.


Dále se odznaky nacházejí s různými provedení dělostřeleckých hlavní, např. jen zcela hladké hlavně (viz obrázek).


Odznak byl do armády zaveden v roce 1888. Jednotky Landwehru, v roce 1907, tedy v době kdy je dokončeno vyzbrojení jednotek dělostřelectvem převzali pro miřiče děl tento odznak také.


Pravděpodobně rok 1913 je i rokem, kdy tento odznak začínají používat jednotky Honvéd, v tomto případě je na odznaku na místě císařské koruny (Rudolfova) královská koruna (Sv. Štěpána).


Prostí vojáci i poddůstojníci museli prokázat znalosti a správné zaměření, dále splnit další úkoly na ně po odborné stránce kladené. Vlastní udělení odznaku bylo i podkladem pro příplatek ke služnému.


O založení odznaku informoval Oběžník ze dne 11. července 1888. V tomto nařízení je stanoveny i normy pro cvičení polních i horských dělostřeleckých jednotek (baterii). Specielně se důraz klade na zaměření děla, odhadu vzdálenosti, a průzkumné činnosti a pozorování.Část č. 3
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Dobová fotografie z kurzu dělostřelců .

Dobová fotografie z kurzu dělostřelců .
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#332891Verze : 0
Odznak pro střelce z pušky pro námořnictvo
Gewehrschütenabzeichen für das Matrosenkorps


Pro splnění podmínek k udělení vlastního odznaku musel voják (námořník) splnit střelecké podmínky, které byly srovnatelné s podmínkami pro udělení střelecké šňůry u jednotek pěchoty.


Odznak (kokarda) byl zaveden v roce 1891 jak vyplývá z Věstníků pro c.a k. námořnictvo ze dne 2. června roku 1891. Podmínky a další podrobnosti byly součástí Ústrojného (výstrojního) předpisu pro personál válečného námořnictva.


Vlastní odznak o velikosti 44 mm je ražen z kompozice kovu, nebo bronzu či mosazi a opět nacházíme pozlacené, tedy nepředpisové kusy, které právě na uniformách námořníků vypadali velmi působivě.


Odznaky se vyskytují i s černě lakovaným vnitřním medailonem, na kterém jsou dvě zkřížené pušky.


Odznak v originálu patří mezi vzácné a zde vyobrazený odznak ze sbírky "Alt" je jen pražským "novodělem".Část 4.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Novoděl ( COPY ) odznaku !

Novoděl ( COPY ) odznaku !
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333058Verze : 0
Pracovní vyznamenání pro ženijní jednotky
Arbeitauszechnung für die Pioniertruppe


Technické a ženijní práce v každé armádě jsou důležitou součástí nejen obranného boje, ale jsou důležitým prvkem v taktickém i strategickém chápání úkolů každé armády.


Kovový odznak (kokarda) byla založeno Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1893. Rozhodnutí bylo zveřejněno v Oběžníku ze dne 12. října 1893. Zároveň však bylo nařízeno ponechat dosavadní vyznamenání v podobě šňůr v platnosti, tedy toto vyznamenání bylo tvořeno jednak kovovým odznakem a dále stávajícími šňůrami.


Pro získání odznaku musel každý voják na předepsané funkci prokázat znalosti ze zemních prací, a vůdčí schopnosti jako vedoucí (předák) při organizování a řízení vlastní technické činnosti. Dále musel prokázat znalosti a vědomosti o všech zákopnických nástrojích a nářadí, výzbroje, a výstroje a to včetně jejich použití, rozmístění a celkového využité při plnění úkolů.


Popis odznaku:
Jde o kovový odznak, který je vyroben z mosazi. Ve středu odznaku je položen vertikálně krumpáč se dvěmi zkříženými ženijními lopatami. Okraj odznaku je žebrový, ale opět se vyskytuji odznaky s hladkým okrajem. Rozeznáváme odznak plný či těžký a dále odznak ražený z bronzového (mosazného) plechu, který je zlacený.


Rakousko-Uherská armáda ve svém výstrojním a stejnokrojovém předpisu z roku 1906 upřesňuje název odznaku na:


Sapérská vyznamenání
Sapperauszeichnung


Střed odznaku byl černě vybarven. Toto nařízení platilo pro všechny typy uvedeného odznaku.


Pro zeměbranu (honvéd) bylo nařízením stejnokrojového předpisu stanoveno, že odznak ve svém středu bude vybarven červeně.


Nařízením (oběžník) ze dne 14. listopadu byl odznak zaveden i do dalších jednotek armády, konkrétně pro pionýry, kteří byli funkčně zařazeni v ženijních oddílech ostatních druhů zbraní. V tomto případě se odznak oficielně jmenoval:


Pionýrská vyznamenání pro ženijní jednotky
Pionierauszeichnung für Truppenpioniere


V tomto případě však voják, zařazený na tuto funkci musel prokázat a složit praktickou zkoušku (dle odbornosti). V pěších a mysliveckých jednotkách to byla například znalost všech pozemních disciplín, jako je stavba mostků, nebo zručnost jako kormidelník pontonových lodí, znalost zákopnických prací, nářadí a náčiní.


U jezdeckých oddílů pak místo technických prací, musel prokázat znalost trhavin, zacházení s trhavinami, kladení nástrah, práci s náložemi a rozbuškami.část 5
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333100Verze : 0
Střelecký odznak námořního dělostřelectva
Artillerie-Schützenabzeichen der Marine


Ve své podstatě jde o klasický odznak pro dělostřelce s přihlédnutím k podmínkám výcviku z paluby lodi jednak na širém moři, za ztížených meteorologických podmínek, střelbě na lodě plující i kotvící.


Odznak byl do námořnictva zaveden dnem 24. ledna roku 1896. První informace o odznaku se nacházejí ve statutu pro výcvik na školní lodi, což bylo potvrzeno Nejvyšším rozhodnutím, které bylo uveřejněno ve Věstníků válečného námořnictva ze dne 12. června 1896. Další podmínky pro získání tohoto odznaku zpřesňovali a stanovili to, že teprve na základě plného zvládnutí zaměřovacích přístrojů, střelbě z rychlopalných (malorážových kanonů a kulometů, či mitrailleus) může být odznak udělen.


Kulatý odznak opět v průměru 44 mm má ve svém středu zkřížené dělové hlavně a nad těmito hlavněmi je umístěna císařská koruna. Odznak je po obvodu zdoben perlovcem.


V roce 1911 se ve výstrojním (stejnokrojovém) předpisu odznak popisuje jako ražba z plné mosazi s černým středem. Okraje odznaku jsou pozlacené - viz obrázek originálního odznaku.


Odznak s hladkým okrajem se neuvádí v žádné odborné literatuře.


Kokarda k střeleckému odznaku dělostřelectva
Kokarde zum Arillerieschützenabzeichen


Případně název:
Střelecká kokarda
Schützenkokarde


V žádné případě nemůžeme hovořit o samostatném odznaku, jde jen o vylepšení odznaku stávajícího. Udělení této "kokardy" bylo mimořádně obtížné.


Odznak byl založen dne 25. října 1905 s určením pro dělmistry, kteří dosáhli mimořádných výsledku ve střelbě o ceny.


Tento odznak mohl dekorovaný voják nosit jen do příštích závěrečných střeleb, které se konaly pravidelně každý rok. Odznak mohl získat pouze jediný poddůstojník dané lodi, proto nařízením ze dne 27. listopadu 1907 bylo určeno a povoleno to, že tuto "kokardu" mohl obdržet i ti dělostřelci, kteří se umístili ve střelbách na 2. místě a získal druhou střeleckou cenu. V tomto případě, mimořádný a vzácný odznak bylo možno přece jen vidět na stejnokrojích námořníků.


V nařízení byla dále specifikované podmínky vlastního nošení odznaku. Např. při přeložení do služby na pevnině, nebo při zařazení na školní loď do funkce instruktora zaniká právo nosit tento specielní odznak.


Stejnokrojový (výstrojní) předpis přesně stanovil podobu odznaku. Vlastní odznak byl v průměru velký opět 44 mm a látková kokarda (růžice) 16 mm. Odznak s tímto látkovým polepšením měl nařízenou velikost 60 mm. Stuha byla červenobílá, zdobně nařasená. Odznak v originálu se nezachoval.část 6
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333362Verze : 0
Výkonnostní odznak pro dělomistry (Dělmistry)
Turmgeschütfürer (Vormaister)


Rakousko-Uhersko mělo i své bitevní lodě, kde dělostřelectvo bylo ukryto či chráněno v dělových věžích. To byl jistě důvod, že se upřesnilo či přesněji zavedlo pravidlo, že tento odznak může být udělen dělostřelcům (vojínům a poddůstojníkům) obsluh děl v dělostřeleckých věžích. Nařízení bylo zakotveno v nařízení ze dne 28 listopadu 1899.


Výstrojní (stejnokrojový) předpis z roku 1911 nazývá tento typ odznaku:


Vyznamenání za zvláštní (obzvláštní či mimořádnou) způsobilost
Auszeichnung für besondere Geschicklichkeit


Odznak má opět průměr 44 mm. Nad dělovými překříženými hlavněmi je položena námořní kotva, symbol námořnictva (viz obrázky).


Část č. 7
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333365Verze : 0
Výkonnostní odznak pro odhadce vzdálenosti
Distanzschätzauszeichnung


Tento známý a rozšířený odznak je znám ve mnoha variantách, které se však liší jen prostou výrobou. Rozeznáváme odznaky těžké, ražené z bronzu, mosazi, slabé plechu, odznaky jsou zlacené. Dále je v literatuře uváděna ražba z ocelového plechu, případně další kompozice kovů.


Sběratelé těchto odznaků ještě uvádějí dva typy, které se liší počtem vrcholku hor (pět či čtyři vrcholky).


O zavedení odznaku hovoří stejnokrojový předpis a vlastní nařízení bylo zveřejněno v oběžníku z 29. října 1906. Odznak byl jednotný pro všechny druhy vojsk.


Nařízení pro k.u. zeměbrany bylo publikováno o den později 30. října 1906. Odznak je opět identický a jednotný.


Podmínky pro vlastní udělení odznaku:
Voják musel při zkoušce prokázat správný odhad na krátké, střední a dlouhé vzdálenosti. V případě, že chyby v odhadu nebyly vyšší jak max. 12% měl nárok na získání tohoto odznaku.


Část č. 8
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333534Verze : 0
Vyznamenání pro tesaře
Zimmermannauszeichnung


Odznak byl zřízen v roce 1906 (Oběžník ze dne 29. října 1906). Odznak byl založen jako viditelné ocenění vojáků, kteří ovládali tesařské práce. Na místa systematizovaná pro tesaře či odborníky znalé práci s dřevem se určovali v prvé řadě vyučení tesaři z civilu. Ale armáda sama zřídila školy (kurzy) pro zdokonalování této profese.


Tito odborníci byli zařazeni na předepsané funkce u ženijních, telegrafních a železničních jednotek rakousko-uherské armády.


Odznaky jsou zhotoveny ze zlaceného bronzu, případně jsou raženy z plechu.
Na středním medailonu odznaku nacházíme ženijní nářadí (zkřížené sekery a pila).Část č. 9
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Obrázek převzat z práce pana Steinera, předního znalce této problematiky

Obrázek převzat z práce pana Steinera, předního znalce této problematiky
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333535Verze : 0
Jezdecké vyznamenání pro kavalerii (jezdectvo)
Reiterauszechnung der Kavalerie


Odznak rozhodně nebyl určen pro všechny příslušníky jezdeckých oddílu. Šlo o úzce specializovaný odznak, který mohli obdržet jezdci instruktoři znalí práci s remonty, (mladí koně), kteří byli teprve ve výcviku pro službu u jednotky). Dále mohl být odznak jako vyznamenání udělen výtečným jezdcům, kteří prokázali orientaci a zkušenosti např. v průzkumné činnosti, spojky velitelů a plnili další specializované úkoly jezdectva.


Odznaky se opět vyráběli z masivního zlaceného kovu, ponejvíce z mosazi, ale známe i odznaky lehké, ražené z pozlaceného plechu. Rozeznáváme odznaky i dle velikosti:


- větší typ odznaku o průměru 46 mm
- menší typ odznaku o průměru 41 mm


Založení odznaku bylo schváleno doplňkem ke stejnokrojovému předpisu (Oběžník ze dne 29. října 1906, část č. 32 pro jízdní pluky c. a k. jezdectva (společné vojsko a Landwehr).


Poznámka:
K. u. zeměbrana (uherský Honvéd) již měl vlastní odznak od roku 1883 (viz obrázek).


Část č. 10
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333694Verze : 0
Nebude tak zcela od věcí představit si odznaky jako sbírkový předmět. Na prvním obrázku vidíme tyto odznaky (vyznamenání) originál, na obrázku č. 2 několik odznaků, které jsou však jen COPY -kopie či novodělmi. Snad porovnání některým kolegům pomůže si ujasnit, zda ve sbírce mají zastoupen odznak v originální císařské ražbě, případně zda je to jen kopie pro možné doplnění sbírky. Tvrzení prodejců např. na Aukru, že jde o odznak ze staré sbírky je scestné, neb tyto kopie jsou již opravdu staré více jak 30 let.


Odznaky KOPIE se v Československu objevují v době, kdy končí rekonstrukce Národního divadla. Tyto dokonalé odznaky mají svoji legendu, jde o nález, který našli dělníci při opravě budovy ND. Velké množství odznaku bylo ku škodě sběratelů prodáno do Rakouska a cena v šilincích byla vysoká. V současné době právě odborné rakouské numismatické a faleristické časopisy varují před možnosti nákupu novedělů.


Určit, či rozeznat originál od kopie je dosti složité. Váhově jsou tyto odznaky stejné jako originály, odznak nemá předepsanou váhu a tak váhové rozdíly jsou od 28. 90 g až do 40 50 g u kopii i originálních ražeb.


Novoděl je však ražen (není odléván (z měkké kompozice kovů (liteřina ?). je možno do takového odznaku lehce zapíchnout hrot jehly. Patinování odznaků je velmi jednoduché a dochází lehce k setření patiny. Většina odznaku má na sponě značku výrobce (B.S.W) některé nenesou žádnou značku. Jediná šance je odznaky porovnávat s originály z opravdu starých a známých sbírek.


Dalším problémem je i to, že padělatelé vytvářejí zcela nové odznaky, které vydávají za vzácné návrhové kusy.


Zde jen na ukázku odznak:
Výkonnostní odznak za tažení v Bosně, údajně zřízen v roce 1909.
Výkonnostní odznak pro RU námořnictvo (všeobecný).


Zároveň prosíme, pokud se nějaký podobná odznak nachází ve Vašich sbírkách, zveřejněte vše co o těchto vyznamenáních víte.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - obr. č.1 Originální ražby

obr. č.1 Originální ražby
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - obr. č. 2. COPY

obr. č. 2. COPY
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333709Verze : 0
Vyznamenání pro ošetřovatelé nemocných
KrakenpflegerauszeichnungTento odznak je také výkonnostním odznakem pro zkušené ošetřovatelé, kteří pracovali nejméně po dobu šesti měsíců jako kvalifikovaní a samostatní ošetřovatelé (střední zdravotnický personál) a to pří ošetřování a péči u těžce raněných a nemocných vojáků. Byli nasazováni k infekčním pacientům. Např. v Pardubické "karanténě" což byla velká a moderní nemocnice, pracovali zcela samostatně a kvalifikovaně na infekčním oddělení této nemocnice.


Vlastní odznak (vyznamenání) byl zřízen na základě doplňku stejnokrojového předpisu. O zřízení odznaku informoval Oběžník z 29. října 1906 – část 32 pro kvalifikovanou práci lékařského personálu.


Návrhy na udělení odznaku:
Odznak mohl být udělen na základě dobrozdání a návrhu velitele lazaretu, velitele sanitního sboru (Sanitätschef) a dále veliteli vojenského oblastního velitelství (Militér – Territorialkommando).


Odznak byl zřízený pro všechny složky armády společného vojska a c. k. zeměbranu.


V roce 1915 byl odznak zaveden i v námořnictvu (námořní sekce ministerstva války).


Odznak viz obrázek, je tvořený opět kruhovým odznakem o průměru 44 mm, na střed je vložený kruhový, bíle smaltovaný terč a červeným křížem.Část 11
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Obrázek vojáka převzat ze skvělé práce pana J. Steinera

Obrázek vojáka převzat ze skvělé práce pana J. Steinera
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#333851Verze : 0
Vyznamenání pro vozataje dělostřelectva
Fahrauszeichnung für die ArtilerieOdznak byl zřízen jako vyznamenání pro vozataje (kočí), kteří prokázali znalost a zručnou jízdu v těžkých podmínkách při zajíždění mladých koní a koní určených do tahu. Dále museli prokázat spolehlivost a správné ošetřování koní, používání postrojů a ovládání zápřahu. Pro tyto funkce se v armádním zařazení využívala civilní profese vojáka.


Odznak byl do armády zaveden v roce 1906. O zřízení odznaku informoval Oběžník ze dne 29. října 1906 (část 32 pro dělostřelectvo).


Rozeznáváme variantu masivní z bronzu či mosazi a dále ražbu ze zlaceného plechu.


Upřesněním, které bylo uveřejněno dne 1. února 1907 v Dodatku k věstníkům c. a k. armády byla pro vozky (vozataje) děl. baterii horského dělostřelectva zavedena jako novinka, možnost udělení tohoto vyznamenání za předpokladu splnění daných a předepsaných směrnic. Mimo jiné to byla zručnost a obratnost zacházení s výstroji a postroji v podmínkách horského terénu, vytrvalost a správné rozhodování. Vozkové museli zvládnout základní ošetření koní, dbát o jejich čistotu a krmení.


V roce 1913 byl tento odznak udělován i v rámci k.u. zeměbrany. Název odznaku v maďarštině: Hajto Kitüntetés.


Část č. 12
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334005Verze : 0
Vyznamenání pro vozky vozatajstva
Fahrauszeichnung für die Traintruppe


Odznak byl do armády zaveden v roce 1906. Podmínky pro udělení odznaku byly zveřejněny v Oběžníku pro armádu ze dne 29. října 1906 (v části 32 pro trén).


Odznak mohl být udělen za prokazatelnou znalost dobré, odhodlané jízdy, kterou bylo nutno prokázat praktickou zkouškou. Zkouška se skládala jedna v neznámém terénu, ale i jízdárně. Dále byla zkoušena znalost postrojů, jejich ošetřování, spolehlivost při ošetřování koní, jejich krmení a další péči. Armáda využívala civilních profesí vozků a mladých vojáků, rekrutujících se ze selského prostředí.


Vlastní odznak: viz obrázek.


Tento výkonnostní odznak je opět vyráběn z masivního kovu, který je často zlacený, případně v odlehčené variantě, ražba z mosazného a zlaceného plechu.Část č. 13
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Plechová varianta , na odznaku je inkoustem napsaná i cena . Originál

Plechová varianta , na odznaku je inkoustem napsaná i cena . Originál
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334006Verze : 0
Pracovní vyznamenání pro zásobovací sbor
Arbeiteauszeichnung für Verpflegsbranche


Odznak byl do armády zaveden na základě doplňku stejnokrojového předpisu uvedeném v oběžníku ze dne 29. října 1906.


Vyznamenání bylo určeno vojákům logistického zabezpečení jednotky (divize), kteří prokázali znalosti, praktické zkušenosti a samostatnou výrobu chleba, případně další odborné znalosti a mistrovství mlynářské (výroba krup, krupek atd.). Opět armáda využívala vojáků, mlynářských tovaryšů, pekařů, které tabulkově rozmisťovala na potřebné funkce s důrazem na civilní odbornou profesí podloženou výučním a tovaryšským listem.


Popis odznaku (viz obrázek).


Typy odznaku rozeznáváme masivní, zlacené, případně odlehčenou ražbu ze zlaceného plechu.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Nákres odznaku převzat z publikace J. Steinera .

Nákres odznaku převzat z publikace J. Steinera .
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - sbírka Faleristika

sbírka Faleristika
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334079Verze : 0
Výkonnostní odznak pro telegrafisty
Telegraphistenauszeichnung


Rozvoj techniky a nové vědecké poznatky spojené s praktickým využitím těchto objevů, přinášejí i do armády nové požadavky na odbornost a specializaci vojáků jednotek a útvarů armády Rakousko-Uherské monarchie.


Tento odznak, či specializované vyznamenání byl vyhrazen jako viditelně nošená dekorace (vyznamenání) pro příslušníky telegrafního pluku (Telegraphen Regiment) a dále pro příslušníky telegrafních specialistů pěších i jízdních pluků a jednotek armády i zeměbrany. Můžeme s jistou nadsázkou hovořit o zrodu spojovacího vojska, které později v dobách světové války prokázalo svůj význam a dokonalost výcviku v bojovém nasazení vlastních vojáků armády.


Podmínky pro získání odznaku byly přísné a náročné. Každý specialista musel absolvovat Telegrafní školu (Telegraphenschule). Po ukončení školy a přemístění k jednotkám armády museli tito vojáci absolvovat další specializované školení, které se lišilo v závislosti na druhu vojska. Jiné požadavky byly kladeny na příslušníky pěších jednotek, jiná specializaci, byla jistě u jízdních jednotek, jiné požadavky na spojení byly uplatňovány u dělostřelectva či v horském terénu.


V každém případě, při každém služebním zařazení však tento voják – specialista musel prokázat znalosti v používání telegrafní abecedy "morse" musel zvládnout armádní předpisy pro signály. Zcela dobře i v těžkých polních podmínkách musel prokázat plné zvládnutí aparátu a i jednoduché opravy telegrafu, telefonu a dalších přístrojů na které byl cvičen.


Odznak byl zaveden v roce 1906. Problematiku vlastního odznaku upřesňuje oběžník z 29. října 1906.


Rozeznáváme opět odznak v masivní ražbě a dále odznak, který je vyrobený z mosazného plechu. Odznaky mohou být zlaceny. Cena plechových odznaků byla stanovena na 1 korunu a 36 haléřů.


Příslušníci jednotek maďarského Honvédu (zeměbrany) používali odznak s uherskou svatoštěpánskou korunou (távirász jelvény).


Část č. 15
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Uherký typ , sbírka Ing. Klábníka

Uherký typ , sbírka Ing. Klábníka
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334080Verze : 0
Vyznamenání pro výtečného střelce jezdectva
Scharfschütenauszeichnung der KavalerieStřelecké šňůry u pěchoty a možnost získat kovový odznak ve formě vyznamenání i u jezdectva se stávají snadným a dosažitelným oceněním. Armádní velení proto zřizuje další střelecký odznak, který je vyšším stupněm a může být udělen po získání základního střeleckého odznaku. Bylo to dáno zavedením do výzbroje kvalitních opakovacích pušek, (Mannlicher M.1895) automatických pistolí (Stayer), které svoji kvalitou umožňovali vojákům splnit podmínky pro získání střeleckého odznaku.


Rozhodnutím z 14. března roku 1907 bylo stanoveno, že voják, který získal základní střelecký odznak, může v dalším roce obdržet již toto "Vyznamenání pro výtečného střelce". Podmínky kladené na získání odznaku byly následovní. Bylo nutno dosáhnout 15 zásahů z 25 vypálených ran (60 %). Pokud byl voják nositelem střeleckého odznaku (Schützenauszeichnung) mohl obdržet tento vyšší stupeň důkazu své odbornosti. Tímto jednoduchým opatřením bylo zabráněno inflačnímu udělování tohoto vyznamenání.


Popis odznaku:
Odznak je oválný se střeleckými symboly, zde kombinace jezdecké karabiny a revolveru Gasser, vše je rámováno věncem z dubových listů (viz obrázek). Odznak se vyskytuje jen jako ražba z pozlaceného bronzového plechu. Není známá žádná varianta, která má střed odznaku černěný.


Odznak byl určený k ocenění vojáků jezdeckých jednotek armády, zeměbrany i Honvédu.Část č. 16
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334161Verze : 0
Vyznamenání pro střelce ze strojní pušky
Maschinengewehr – Schützenauszeichnung


Tomuto vyznamenání by více slušel překlad: Odznak pro střelce z kulometu.


S rozšířením kulometů (strojních pušek) do armády dochází i ke zkvalitnění výcviku právě z této moderní a ničivé zbraně. Termín jako Vídeňská střelecká škola je známý pojem mezi sběrateli militárii i lidmi zajímající se i o historii 1. světové války. Kulomety a jejich obsluhy prokázali především v letech světové války svůj skvělý výcvik. Na jejich ničivé palbě se rozbíjeli útoky italských jednotek.


Odznak byl do armády zaveden v roce 1908. O podmínkách a možnostech získat tento odznak informoval Věstník z 08. května 1908.


Podle směrnice pro střelbu z kulometů (Schiesinstruktion für Maschinengewhr) "vojáci" (vojíni a poddůstojníci), obsluhy kulometů, kteří při ostrých střelbách docílí 50% zásahu, jsou jmenováni "střelmistry". Pokud při další střelbě ve ztížených polních podmínkách docílí 15% zásahů, ale u 40% zasažených terčů, jsou jmenováni do funkce: střelci ze strojní pušky (Maschinengewehrschützen).


Dne 7. srpna roku 1908 byl tento odznak zaveden i u k.u. zeměbrany (Honvéd). Maďarský název odznaku: Géppuska-lövész kitütetés - viz obrázek. Podmínky stanovené pro získání odznaku jsou stejné.Část č. 17
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334301Verze : 0
Odznak pro hornisty c. k. zeměbrany
Hornistenabzeichen für Lahnwehrtruppen


Odznak je zajímavé mimo jiné i tím, že v tomto případě nehovoříme o vyznamenání vojáka, ale jde o odznak odbornosti, který byl vojínovi přidělen na základě funkčního zařazení a pochopitelně i znalosti a zvládnutí hudebního nástroje (horny-trubky-polnice).


Vlastní odznak byl zřízen a do zeměbrany zaveden v roce 1909. Věstník z 5. ledna 1909 upřesňuje, že odznak je zaveden u každé setniny (roty) jako náhrada dosavadních bubeníků. (Upřesnění ze dne 25. června 1908).


Odznak je ražba z obecného kovu (tombak) případně jen slabého plechu. Ve středu odznaku je svisle umístěna polnice a kolem je věnec z dubových listů. V některých případech se v horní části odznaku nachází malý štítek s číslem jednotky (pluku). Odznak v tomto případě nese název: Hornistenabzeichen mit Regimentsnummer.


Odznak se tedy neuděloval jako vyznamenání, ale byl přidělen (fasoval se). Na uniformách jej nosili vojíni a poddůstojníci pochodových hudeb c.k. zeměbrany. Tito hudebníci na rozdíl od svých kolegů společného vojska i honvédů nenosili na límci znak lyry.


Alexandr A. Marko ve svém prodejním katalogu položka, č. 485 odznak nazývá vyznamenáním:
Hornistenauszechnung für Landwehr und Honved 1909. V tomto případě jde jen o snahu odznak nazvat vyznamenáním a tak i navýšit cenu.


Odznak v originálu je sám o sobě dostatečně vzácným a není potřeba uměle jeho cenu navyšovat. Zde můžeme hovořit o odznaku odbornosti. Jde o tradici, která se promítá až do armády ČSLA, která zde (možná i nechtěně) svými odznaky "Vzorný voják" a "Třídní specialista", navázala na tuto starou rakousko-uherskou historii i slavnou vojenskou tradici.Část č.18
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334421Verze : 0
Odznak pro výtečného střelce námořního dělostřelectva.
Artilerie – Scharfschützenabzeichen der Marine


Tento zajímavý odznak pro námořnictvo byl založen až v roce 1912. Statut a podmínky k udělení byly uveřejněny ve věstníku pro válečné námořnictvo – část 21 (Statut pro dělostřeleckou školní a výcvikovou loď).


Doplňkem Prezidiální kanceláře (námořní sekce) z roku 1912 bylo povoleno nosit odznak vyrobený z bílého kovu (alpaka). Odznak se podstatně lépe vyjímal na uniformách námořníků. Tento odznak z alpaky měl hladký okraj, perlový věnec kolem středu. Na tomto středu byl malými nýtky upevněn odznak (koruny či kotva).


Základní varianta odznaku je vyrobená z pozlacené bronze či mosazi. Nad zkříženými hlavněmi je umístěna císařská koruna – tento odznak byl určený pro dělostřelecké instruktory (Artilerie – Instruktor).


Odznak, který má nad zkříženými hlavněmi kotvu byl určen pro dělomistry či dělmistry (Vormeister).


Niklové varianty (snad niklovaný tombak) mají pod císařskou korunou či námořní kotvou umístěny zlacené, dělové hlavně. Zde jde však pravděpodobně o privátní ražby, které si na zakázku nechávali zhotovit vyšší poddůstojníci.


Zlacené odznaky se nacházejí i s černým středovým medailonem.Část č. 19
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Obrázek námořníka - dělostřelce s dvěmi odznaky. Fotografie vložena se souhlasem majitele.

Obrázek námořníka - dělostřelce s dvěmi odznaky. Fotografie vložena se souhlasem majitele.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - detail.

detail.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334422Verze : 0
Vyznamenání pro řidiče automobilu
AutolenkerauszeichnungTechnické zdokonalení automobilu a jejich postupné zavádění v armádě si vynutilo i další specializaci a odbornost vojáků. Proto byl v roce 1912 zřízen pro c. a k. armádu tento zajímavý odznak. O zřízení odznaku informoval věstník pro c. a k. armádu ze dne 18. července 1912.


Funkční povinnosti a celkový rozsah způsobilosti byl stanoven předpisem pro automobilní službu. Odznak mohl být udělen vojákům automobilních jednotek, kteří se osvědčili jako zkušení řidiči a prokázali další znalosti v oblasti údržby automobilu. Rozsah povinnosti byl stanoven i pro strojníky, topiče a jejich pomocníky u vozidel s parním pohonem.


Výnosem z 16. února se podmínky pro udělení odznaku vztahovaly i na řidiče motorových vozidel u těžkého dělostřelectva.


Výnosem z 21. dubna roku 1917 byl zpřesněn název odznaku:


Vyznamenání pro řidiče motorových vozidel
Fahrauszeichnung für KraftfahrerU jednotek k. u. zeměbrany (honvédu) tento odznak existuje také od roku 1912 (věstník z 12. srpna 1917). Odznak má název: Gépkocsiveztö kitüntetés. Podmínky jsou totožné a vycházejí z předpisu pro automobilní službu.Část č. 20
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334423Verze : 0
Pracovní vyznamenání pro technické vojsko
Arbeitsauszechnung für technische ArtilerieTento odznak, vyznamenání pro vojíny a poddůstojníky byl založen jako viditelná odměna pro specialisty dělostřelectva. Tito vojáci museli prokázat technickou i manuální zručnost a prokázat svoji vysokou odbornost. Odznak mohl být udělen nejdříve po jednom roce služby v armádě. Na tato specializovaná místa u vyšších dělostřeleckých jednotek se předurčovali především dělníci a technici strojírenských fabrik typu Škoda, Kolben a Daněk a další.


Tento odznak byl určen především pro dělostřelecké (dílenské i skladové) specialisty, kteří prováděli jednak údržbu dělostřeleckého parku, ale dokázali a měli oprávnění k odstranění závad a poruch středního rozsahu.


Rozeznáváme dvě základní varianty:
Varianta rakouská (německá) - zde je písmeno "T" (Technische) v dolní části odznaku. Odznak byl do armády zaveden 14. dubna 1914. (věstník pro c. a k. armádu část č. 19).


Varianta uherská - zde nacházíme písmeno "M" (Müszaki). Oběžníkem ze dne 18. října 1916, část č. 83, pro královskou uherskou zeměbranu bylo nařízeno na odznak umístit uherskou "svatoštěpánskou" korunu. Maďarský název odznaku: Munkás kitüntetés müszaki tüzerség.
V katalogu pánů Steinera i Marka je datum 1917.


Odznak byl udílen dílenským specialistům dělostřeleckých jednotek.Část č. 21
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334604Verze : 0
Vyznamenání pro cyklisty
RadfahreraszeichnungToto vyznamenání bylo do armády zavedeno v roce 1914. Podrobně o propozicích odznaku informoval Oběžník ze dne 14. dubna 1914 (věstník pro armádu, část 19).


Jde o výkonnostní odznak odbornosti "Cyklista" který byl určen k ocenění náročnosti výcviku v těžkých terénních podmínkách, dále v noci a za zvlášť těžkých klimatických podmínek. Byl určen vojákům cyklistických jednotek (samostatné roty), kteří prokázali zvládnutí techniky jízdy a údržbu kola.


U k. u. zeměbrany (Honvéd) bylo vyznamenání zavedeno v roce 1916 (Věstník pro zeměbranu ze dne 18. října 1916 - část 53). Na tomto odznaku je opět císařská Rudolfova koruna nahrazena uherskou korunou Sv. Štěpána. Odznak se nazývá: Kerékpáros kitüntetés.


Další odborníci – faleristé uvádějí datum zavedení odznaku pro jednotky uherské zeměbrany rok 1917 (Marko, Steiner, Zeidler).


Odznaky z konce války jsou již vyráběny z nekvalitní slitiny válečného kovu (Kriegsmetall), či zinku.Část č. 22
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334605Verze : 0
Vyznamenání pro podkováře
Beschlagschmiedauszeichnung
Doslovné překlady nejsou vždy to nejlepší pro pochopení významu odznaku či dekorace.
V tomto případě jde o Výkonnostní odznak odbornosti podkováře i kováře. Voják zařazený na funkci podkovář musel nejen umět okout koně, vyrobit podkovu, ale provádět i drobné opravy kovových součástek postrojů a vozů. Dále pracovat s polní výhní (kovárnou). Na této funkci mohl být zařazen jen voják, který si tyto dovednosti přinesl z civilního života a dokázal je uplatňovat v polních podmínkách.


Založení Výkonnostního odznaku odbornosti kovář bylo zveřejněno Oběžníkem 1. února 1917. Odznak pro uherskou zeměbranu (Honvéd) byl zřízen v roce 1917 (oběžník z 12. března 1917). Uherský název odznaku: Lóápolók kitüntetés.


Odznaky nacházíme ražené z tombaku, ale i různých slitin kovů, které jsou mnohdy jen patinované do barvy mosazi. Originál odznaku patří mezi vzácnější.


Část č. 23
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - odznak ze sbírky Faleristika, nádherný, značený originál

odznak ze sbírky Faleristika, nádherný, značený originál
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334695Verze : 0
Vyznamenání pro ošetřovatelé koní
PferdewärterauszeichnungVýkonnostní odznak – vyznamenání byl do armády zaveden v roce 1917 (Oběžník z 1. února 1917, věstník pro c. a k. armádu číslo 6).


Odznak mohl být udělen za péči o svěřené koně, o jejich odborné ošetřování, péči a řádné zacházení. Předurčení vojáků na tyto funkce mělo vazbu na jejich civilní zaměstnání, případně na odborném vzdělání zemědělských techniků, chovatelů koní. Vojáci k získání odznaku museli skládat zkoušku pod dozorem veterinárního lékaře z vyššího armádní stupně. Odznak v žádném případě nebyl udělován jako nárokový a je v originálu vzácný.


Odznaky se vyráběly z tombakového plechu, případně i z náhradního kovu.


Ve věstníku pro uherskou zeměbranu byl tento odznak zaveden dne 12. března 1917.
Maďarský název: Lóápolók kitütetés.


Část č. 24
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Tato přehledná tabulka ( lze zvětšit a je to čitelné ) nás seznamuje se všemi TU Výkonostními odznaky , převzato od maďarských kolegů .

Tato přehledná tabulka ( lze zvětšit a je to čitelné ) nás seznamuje se všemi TU Výkonostními odznaky , převzato od maďarských kolegů .
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334696Verze : 0
Vyznamenání pro polní ostřelovače
FeldscharfschützenauszeichnungRakousko-uherská armáda v době války neměla specializované jednotky či vojáky, které bychom mohli nazvat ostřelovači. Tradice, která se pěstovala především u "mysliveckých" praporů, kde přesná střelba byla samozřejmostí, se uplatnila u všech pěších pluků armády.


Toto specializované vyznamenání mohli obdržet elitní střelci armády, četnictva a všech dobrovolnických oddílů po dobu působení na frontové linii v dotyku s nepřítelem. Podmínky pro udělení odznaku byly však náročné. Voják musel prokázat svoji statečnost a chladnokrevné a pohotové využití přidělené zbraně, a to pušky, pistole, ale i strojní pušky (kulometu), zásah musel být potvrzen nestrannými svědky.


Tito vojáci – specialisté se nazývali "Polní ostřelovači" (Feldscharfschützen). Velitel jednotky měl právo udělit elitními střelci dovolenou i mimo pořadí (tedy něco jako opušťák). Dalším požitkem vojáka byl příplatek či prémie ve výši 5 K. Tento příplatek mohl být proplacen vícekrát, ale odznak již dále udělován nebyl.


Specializovaný odznak pro tyto ostřelovače byl do armády zaveden v roce 1917. Na základě Výnosu ze dne 5. února 1917 byl zřízen jednoduchý odznak (viz obrázek), který se na uniformu našíval pomoci proražených dírek, které byly k tomuto určeny.


Honvéd neboli uherská zeměbrana začala tento odznak používat také v roce 1917 a to na základě Oběžníku z 28. února 1917 (věstník královské uherské zeměbrany - část 22). Maďarský název: Tábori mesterlövész kitüntetés.


Věstník ve všech případech ukládal velitelům povinnost být pečlivými a svědomitými při posuzování nároku na vlastní udělení odznaku.


Tito elitní vojáci střelci se především na italské frontě využívali k ochraně kulometných jednotek, či stanovišť a k vlastnímu ostřelování nepřátelských vojáků. Je pravda, že pokud se takový voják dostal do zajetí, byl v lepším případě jen krutě zbit. Snad i proto jsou tyto odznaky velmi vzácné a v našich sbírkách se málo vyskytující.Část č. 25
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334697Verze : 0
Vyznamenání pro vojenské horské vůdce
MilitärbergführerauszeichnungTento zajímavý odznak, který je netypický v celé řadě zde popsaných odznaků-vyznamenání, byl založen až ke konci války v roce 1918.


Zavedení odznaku do armády bylo zveřejněno Výnosem ze dne 28. června 1918 jako dodatek k věstníku část 30.


Odznak jako vyznamenání udíleli velitelé armád a to na návrh velitele jednotky (skupiny) horských vůdců. Vyznamenání nebylo nárokové, ale záslužné a udělit jej bylo možno vždy za výkon nad rámec povinností. Takový voják specialista musel prokázat zvládnutí úkolů v těžkých horských klimatických podmínkách, ale i za silného odporu a pod palbou nepřátelských jednotek.


Odznak byl určen jako viditelné ocenění všech vojáků-specialistů bez ohledu na jejich hodnost, tedy i důstojníkům jednotky.


Tyto odznaky jsou vzácné, známe odznaky:


1. vyšívané
2. odznaky vyrobené z bronzu či tombaku, ale i mosazi.
3. odznaky ražené ve stříbře a silně zlacené - zde však můžeme předpokládat privátní úpravu. Odznaky se vyráběly i po roce 1920 a tak jsou mnohdy některé soukromé ražby podobné více elegantnímu šperku než prostému vojenskému odznaku.


Poznámka:
Po otevření fronty na italské hranici v roce 1915, kdy válka v první fázi bojů probíhala na vrcholcích hor, si velení RU armády uvědomilo, že nemá specielní jednotky alpinistů jako tomu bylo např. v armádě italské. Armádě se však dostalo pomoci a podpory místního obyvatelstva, statečných Tyrolanů a Slovinců, kteří dobrovolně nastoupili službu k těmto specializovaným jednotkám, případně mladí horalé byli k těmto jednotkám převeleni.


Nově vytvoření jednotky, skupiny či roty (setniny) horských vůdců byly přidělovány na ohrožené vysokohorské úseky obranné linie s cílem pomoci ostatním vojákům v orientaci, ale i vysvětlit, jak se např. chovat v lavinovém nebezpečí, jak se chránit před omrzlinami a celkově pomoci vojákům přežít v těchto mnohdy nelidských podmínkách. Působili také jako poradci při stavbě horských lanovek, budování okopů, zákopů a úkrytů. Jejich znalost terénu byla využita i pro práce záchranářů a odborníků na lavinové nebezpečí, či kamenné sutě. Horští vůdci měli velkou vážnost a úctu v celé armádě.


Odznak se v našich podmínkách vyskytuje vzácně.Část č. 26
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Obrázek převzat z prodejního katalogu.

Obrázek převzat z prodejního katalogu.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#334698Verze : 0
Odznak pro posádky ponorek
Abzeichen für UnterseebotsbemannungTento zajímavý odznak se tvarově vymyká naší představě výkonnostních odznaků, o kterých jsme zatím psali. Přesto však právě tyto odznaky můžeme řadit mezi výkonnostní odznaky specielní jednotky námořnictva, námořníky – "ponorkáře".


Odznak byl zaveden již v roce 1910, a to na základě Nejvyššího rozhodnutí ze dne 14. března 1910 a zveřejněním ve věcném nařízení prezidia kanceláře-námořní sekce z 15. dubna 1910 pro c. a k. válečné námořnictvo – část VIII.


Odznak je zhotoven z bílé kovové slitiny (thiometall). Výška odznaku je 5, 6 cm a šířka 3, 6 cm. Na reversu odznaku je kovová spona, která je pružná a slouží k uchycení odznaku na pásku na levé straně blůzy stejnokroje.


Odznak byl určen pro posádky ponorek, námořníky a námořní poddůstojníky. Nebyl určen pro důstojníky, ale je prokázáno, že na originálních fotografiích mají na svých pracovních uniformách odznak i důstojníci ponorek.


Vzácnost odznaku:


Odznak je mimořádně vzácný a směle si dovolíme říci, že ani v Čechách, Moravě či na Slovensku se originál odznak z období do roku 1918 nenachází. K dalšímu hodnocení vzácnosti odznaku si dovolíme vypůjčit několik vět z publikace pana Krause, ale i rakouského odborníka pana F. Tuska. V časopise Signum č. 20 z roku 2002 je překlad článku pana F. Tuska na téma odlévané odznaky rakousko-uherských ponorek. Zde sám autor mimo jiné s trpkosti přiznává: "Ostatně autorovi nejsou známy kusy, o jejichž pravosti by byl přesvědčen. "


V aukci Huesken v roce 2001 byl nabízen odznak pro ponorkáře ze stříbra, na zadní straně jehla k zapínání na oděv. Výrobní značka: Jerouschek BPEST Semmelweis U. 7. Vyvolávací cena 975 euro. Tento odznak sice není původní císařská ražba, ale jistě jde o odznak, který mohl obdržet námořní instruktor od svých žáků, námořních kadetů. Německé námořnictvo využívalo bývalé RU důstojníky a poddůstojníky jako instruktory při výcviku posádek (např. známý ponorkář Singule působil jako instruktor výcviku).


V roce 2002 byl na aukci ČNS dražen tento odznak, který byl vyroben z postříbřeného bronzu, 55 x 36 s poznámkou: Připínací jazýček je signován B. S. W. Vyvolávací cena 2600 Kč, cena dosažená 10 000 Kč, což je jistě za padělek slušná cena. Právě značení B. S. W –Brüder Schneider Wien byla evidentně falešná.


V letech 1920-1942 byl odznak pro posádky ponorek (veterány) vyráběn firmou Reinemer a Spiegel Wien. Tyto odznaky jsou v originálu vzácné.


U nás se výrobou padělků tohoto odznaku zabývá více výrobců a tak i cena je různá a kvalita špatná. Do sbírky takový odznak rozhodně nepatří.Část č. 27
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Zde ( snad) originál odznaku v nabídce zahraniční azukční firm, cena 1500 dolarů . Pravost nezaručena.

Zde ( snad) originál odznaku v nabídce zahraniční azukční firm, cena 1500 dolarů . Pravost nezaručena.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335082Verze : 0
Speciální odznaky
SpeziálabzeichenVšichni badatelé a faleristé (Steiner, Marko, Kraus a další) upozorňuji, že i když tyto odznaky připomínají popsaná vyznamenání, v tomto případě jde o pouhé služební označení, případně o odznak, který byl jako odbornost přiřazený k dané funkci.


Tyto odznaky nazýváme odznakem kvalifikačním a nejde tedy o vyznamenání, či čestný odznak. Odznaky jsou přesně popsané v stejnokrojovém předpisu.


Odznak pro velitele četnické hlídky
Järörvezetöi jelvény


Kraus uvádí založení odznaku Věstníkem prezidiální kanceláře ministerstva války publikován ve věstníku pro c. k. zeměbranu z roku 1895.


Odznak byl tedy založen pro potřebu uherského a chorvatsko-slavonského četnictva. Tento odznak směl být velitelem hlídky nošen jen v době výkonu funkce.


Není příliš známé to, že tento odznak po rozpadu císařství nezanikl, ale byl nadále nošen maďarským četnictvem až do roku 1944 (obrázek odznaku se zeleným smaltem).


Samotný odznak byl ražen z tombaku, či mosazi. Uprostřed tohoto odznaku je položena pozlacená uherská svatoštěpánská koruna, na červeném transparentním smaltu. Průměr odznaku je 44 mm.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Odznak ze sbírky Ing. Klábníka

Odznak ze sbírky Ing. Klábníka
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Podobný typ odznaků byl nošen na čepicích četníků .

Podobný typ odznaků byl nošen na čepicích četníků .
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335237Verze : 0
Služební odznak c. a k. vojenské policie
Dienstabzeichen der k. u k. Militér PolizeiO zřízení či zavedení tohoto typu odznaku nevíme nic jiného než to, že odznak zřízen byl a běžně se ve službě příslušníků vojenské policie užíval.


Všichni badatelé a faleristé uvádějí při psaní tyto informace, které si dovolíme od těchto zkušených pánů vypůjčit:


Neexistuje žádný písmeny doklad, nařízení k založení a zavedení tohoto odznaku. Přesto však existuje dostatek důkazů, že byl vyráběn a ve službě i používán.


V mechanických dílnách c.k. Leteckého arsenálu v Fischamend u Vídně, se dochoval písemný doklad v archivu firmy, který eviduje seznam vyrobených odznaků. Ze seznamu vyplývá, že v době od září roku 1917 do června roku 1918 bylo vyrobeno a expedováno celkem 415 odznaku c.a k. vojenské policie. Odznak s názvem "Abzeichen aus Bronze für Mil. Polizei" byl prokazatelně používán od roku 1917 do roku 1918.


Popis odznaku:
Odznak je ražený z plechu (snad tombak či mosaz). V horní části je znak nového císaře Karla I. (rakousko-habsbursko-lotrinsko-uherského), uprostřed odznak je třířádkový nápis: K.u K. Militaer Polizei


A spodní části odznaku v lemu z vavřínových listů: Wien. Průměr odznaku je 60 mm.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Kopie ( COPY ) odznaku dalšího typu !

Kopie ( COPY ) odznaku dalšího typu !
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335238Verze : 0
Neoficiální odznaky
Inoffiziel AbzeichenProdlužující se válka, boje v horském terénu, těžké klimatické podmínky, zdokonalující se výzbroj, zavedení automatických pistolí a lehkých kulometů to vše si vynutilo změnu taktického myšlení velitelů zprvu na nejnižším stupni velení, pluku a divize.


Horský teren nebyl vhodný k útokům na široké frontě s podporou dělostřelectva. Malé skupiny výtečně vycvičených mladých vojáků, s kvalitní výzbroji pod velením zkušených nižších důstojníků a mnohdy jen poddůstojníků prokazovali své hrdinství především v bojích proti italským "alpínům " a Arditům.


Vznik a vývoj těchto útočných (úderných) jednotek jistě popisovat nebudeme, ale zaměříme se na odznaky, které jsou v originální ražbě velmi vzácné jednak svým výskytem, ale i jako památka na statečné vojáky rakousko-uherské armády.


V této části se zaměříme na neschválené projekty kvalifikačních odznaků, které snad bylo plánované zavést do armády, ale k jejich realizaci do konce roku 1918 nikdy nedošlo.


Ministerstvo války jistě řešilo jiné problémy a Vrchní velení armády nedocenilo jednak význam těchto specielních jednotek a nebylo ani její prioritou založit viditelný čestný odznak pro příslušníky úderných oddílů armády.


Iniciativa vzešla od velitelů pluků, kteří si uvědomovali, že statečnost vojáků je nutno odměnit viditelnou dekorací. Bez váhání využili toho, že bylo povoleno razit a nosit tak zvané "čepicové" odznaky.


Snad problém byl jediný, nedošlo ke koordinaci či dohovoru velitelů a tak k naší velké radosti nacházíme velké množství odznaků, které se od sebe liší jednak námětem, výrobou, uměleckým ztvárněním i použitým kovem. To vše nám dnes dovoluje obohatit si sbírky o tyto zvláštní a zajímavé odznaky.


Je sice celkem jasné, že tyto odznaky by více patřili do kategorii "čepicový" odznaků, ale jejich výjimečnost nám dovoluje se touto problematikou zabývat zde.


Existuje dostatek obrázků, fotografii a vzpomínek na příslušníky těchto jednotek a proto si alespoň obrázky postupně zařadíme právě k této problematice výkonnostních odznaků.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Návrhový odznak ( Stainer )

Návrhový odznak ( Stainer )
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Další typ odznaku , uvádí J. Steiner

Další typ odznaku , uvádí J. Steiner
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335379Verze : 0
Problematikou těchto specializovaných odznaků se zabýval rakouský sběratel pan Jorg Steiner. Autor uvádí:


O zavedení specielních odznaků pro úderné jednotky se začalo jednat již koncem roku 1916. V této době byly již u některých jednotek, na stupni divize zřízené úderné jednotky podle vzoru německých útočných oddílů (Stostrupp). Velení armády, ale ani ministerstvo války význam jednotek nepochopilo a tento projekt odložilo a tak teprve v roce 1917 jsou i v rakousko-uherské armádě opětovně ustaveny úderné či útočné jednotky na divizní a později i plukovní úrovni. Byla otevřena otázky výcviku důstojníků a poddůstojnků, ale i problematika těchto odznaků.


Samotný návrh na tyto odznaky přišel přímo z velitelství 1. armády (Isonzo) dne 7. října 1917. Armádní velitelství mělo svoji ideu jak by měl odznak vypadat. Byl odmítnut návrh, aby odznaky byly kulaté a vycházely z podoby výkonnostních a kvalifikačních odznaků, které armáda v poli již nosila. Představa těchto vysokých vojenských pánu (infanteristů) byla taková, že odznak by se měl více podobat současným pilotním a leteckým odznakům. Odznak (vyznamenání) by se měl také nosit vpravo na hrudi vojáka.


Ministerstvo války velmi pozdě, koncem září schválilo konečnou podobu, potvrdilo barevný návrh odznaku (zelený smaltovaný věnec se zlatým štítkem a černý symbol ve středu odznaku). Toto rozhodnutí tedy přišlo poněkud pozdě, Jednotky od stupně divize a zdá se, že i velitelé pluku mezitím k svým jednotkám zavádějí vlastní odznaky, které bychom měli nazývat "čepicové". Je pravda, že některé odznaky se na polní čapce opravdu nosili, ale většina vojáků svůj odznak hrdě nosila jako vyznamenání i znak příslušnosti k jednotce na pravé straně prsou - viz dobové fotografie.


Originály odznaků jsou vzácné a prakticky nedostupné. Vložené obrázky pro naši potřebu pocházejí z práce a archivu pana Jorg Steinera.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335421Verze : 0
Všeobecný odznak pro úderné jednotky
Allgemeine SturmtruppenabzeichenNejznámějším odznakem, který se nachází ve sbírkách sběratelů je tento typ odznaku. Odznaky sice mají jednotný námět, ale liší se výrobou, použitým kovem, detaily i velikosti. Nosil se na pravé straně uniformy, ale také na polních čepicích vojáků.


Tento odznak byl vyráběn ve třech velikostech:
- malý odznak: 4,5 cm
- střední odznak: 5,5 cm
- velký odznak: 7,5 cmNejběžnějším odznakem zdá se být střední typ o velikosti přibližně 5,5 cm. Vojáci v poli mnohdy do odznaku razili malé dírky a odznaky našívali přímo na uniformu, neb sponky na rubu dekorace se často lámali.


Odznaky jsou pod lebkou značeny "G" (G. Gurschner, Vídeň VII).
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335462Verze : 0
Posledním typem odznaku jsou dekorace, které sice respektuji základní symboliku odznaku, tj. lebka a zkřížené granáty, ale v dalších případech jich autor, mnohdy je to velitel jednotky, uplatní své vlastní nápady. Typově je těchto odznaku mnoho, řádově několik stovek. Představíme si tedy jen ty, které máme k dispozici.


Jde o odznaky poměrně velké určené k nošení na prsou vojáka, ale existuje celá plejáda dalších menších odznaků, které vojáci opravdu nosili jen na polních čepicích.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Jistě pozorný sběratel zaznamenal, že tyto a další odznaky jsou jen a jen vymyšlené dekorace pro oklamání sběratelů.

Jistě pozorný sběratel zaznamenal, že tyto a další odznaky jsou jen a jen vymyšlené dekorace pro oklamání sběratelů.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Dalším odznak, který vlastně nikdy neexistoval a které do sbírky rozhodně nepatří.

Dalším odznak, který vlastně nikdy neexistoval a které do sbírky rozhodně nepatří.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Tento odznak, tak jako další odznaky, nabízené převážně na eBay, řadíme mezi COPY a odznak, které nikdy neexistovali.
Originály tak zvaných útočných odznaků jsou mimořádně vzácné, drahé a to je hlavbní důvod proč dochází k výriobě nesmyslných odzbnaků vydávaných za originální útočné odznaky.

Tento odznak, tak jako další odznaky, nabízené převážně na eBay, řadíme mezi COPY a odznak, které nikdy neexistovali.
Originály tak zvaných útočných odznaků jsou mimořádně vzácné, drahé a to je hlavbní důvod proč dochází k výriobě nesmyslných odzbnaků vydávaných za originální útočné odznaky.

URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335521Verze : 0
Kvalifikační odznak příslušníků protileteckého dělostřelectva


V roce 1915 vznikají první jednotky protiletadlového dělostřelectva (Luftfahrerabwehrartillerie) LFA. Vojáci v tomto případě i důstojníci se začínají považovat za elitu dělostřelectva, neboť boj dělostřelců s "létajícím aparátem" pozorují vojáci v zákopech na obou stranách fronty. Jejich nárok na nějaký odznak, který by byl určen jen pro jejich zbraň je jistě pochopitelný.


Existuje doklad o čilé korespondenci s ministerstvem války z červa roku 1917, kdy je vedeno jednání o založení odznaku pro příslušníky těchto jednotek. Existuje dokonce i návrh prototypu odznaku, který zhotovil profesor Marschall. Ale již v srpnu byla snaha o zřízení odznaku "smetena ze stolu".


Přesto však, existuje doklad, dobové obrázky a fotografie, kdy vojáci a důstojníci takový odznak nosí jednak na čepicích, ale i na náprsních kapsách uniforem. Heslo fronta je tady, Vídeň daleko, platilo pro všechny vojáky bez rozdílu hodnosti, či národnosti.


Odznak byl vyroben z tombaku, případně bílého kovu (kompozice). Rozměr odznaku 45 x 38 mm, případně o rozměru 44 x 34 mm.


Vyobrazený odznak je převzat z práce pana Steinera.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#335725Verze : 0
Výkonnostní odznak - střelecká dekorace pro jezdectvo
Schützenabzeichnung für die Kavallerie


Posílám fotografii dobového nepovedeného kusu, lisované verze. Odskočené přeražení.
Tento výrobní zmetek pochází z Tisé.
Mohu garantovat, že se na 100% jedná o dobový originál.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#668596Verze : 0
Diskuse
I was very interested in the portion of this post concerning the Austro-Hungarian U-Boot Badge. In the post Mr. Krause publications was mentioned. Mr. F. Tuska and the magazine SIGNUM No. 20 of 2002 were also mentioned. I would like to know more about these two gentleman and this magazine. I would also like to know if Mr. F. Tuska can be contacted. My specific interest lies in that my grandfather was assigned to the U-IV (U-4) of the Austro-Hungarian submarine service From 1913 to 1916. Before his passing, he gave me his U-Boot Badge and awards. I have pictures of him wearing it. The reason he gave me the badge was due to my qualifying on US submarines and receiving my US submarine pin. I in turn gave him mine. In my youth I did not ask my grandfather questions when I had the opportunity. I am now too soon old and too late smart. I have contacted the the Kriegs Archive in Wien and they sent me a letter with some information.I am now looking for more information and individuals who can help me concerning the issuing, wearing, identification and how to date the badge I received from my grandfather. It was stamped Bruder Schneider, Wien on the tang. Any help in these areas would be greatly appreciated.


Currently I am retired from the US Navy and have been collecting all types of militaria twenty or years or so. As I have gotten older my main interest is submarines.


Respectfully
Bill
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372000Verze : 0
Vážený pane,
odznaky rakouských ponorkářů jsou mimořádně vzácné a proto bychom přivítali obrázek Vašeho odznaku a dalších památek na Vašeho dědečka. Výrobce, který na odznaku je skutečně ve Vídni existoval, ale samotné značení není zárukou originálu. Pokud však máte naprostou jistotu, že je Vašeho předka, gratuluji neb to je naprostá vzácnost. Pan Tusek je rakouský specialista na vyšší řády (Marie Terezie, Leopold, Štěpán atd.) Ale on mi potvrdil, že za celý život v Rakousku originál odznak neviděl, originál neexistuje ani v bývalém Československu a dokonce ve Vídni ve Vojenském muzeu jsou pochybnosti o originalitě odznaku. Je pravděpodobné, že odznaky se nosili jen na palubě ponorky a při vycházce na pevninu se odkládali. Existuji však odznaky vyrobené po roce 1938 pro potřebu ponorkářů povolaných do vojenské služby a vzhledem k jejich věku se stali instruktory a angažovali se ve výcviku posádek ponorek německé mariny (např. Singule). Není vyloučeno, že tito pánové si odznak nezakoupili, či jim je na památku mladí němečtí ponorkáři nezakoupili s patřičným věnováním. Ta episoda malého, ale velmi výkonného rakouského námořnictva je pro nás zajímavá, neb specielně u tohoto technického vojska sloužilo větší množství Čechů.


Časopis Signum je specializovaný časopis, který se věnuje faleristice obecně, pomáhá kolegům v určování řádů a vyznamenání.


Prosím zdatného angličtináře o překlad, pokud by kolegovi toto nevyhovovalo. Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372001Verze : 0
Thank you for the information. Attached are some photos.
Regards, Bill
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Photos of Opa from 1913 to 1917

Photos of Opa from 1913 to 1917
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Badge my grandfather gave me in 1975.

Badge my grandfather gave me in 1975.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372071Verze : 0
Vážený pane,
dobové fotografie jsou nádherné a pokud by bylo možné je poslat každou zvláště bez zadní strany, umístil bych je přímo k odznaku "ponorkářů". Fotografie jsou velmi pěkné a velmi vzácné. Mnoho obrázků, kdy námořník má na prsou tento odznak neexistuje.


K odznaku se zatím vyjadřovat nechci, ale vše jsem přeposlal do Vídně panu Tuskovi, snad on, nebo pan Rochowanský mi napíší svůj názor. V každém případě však všichni jsme rádi, že i v USA se na naše stránky někdo občas podívá. Děkujeme za spolupráci a jak něco zjistíme, určitě se ozvu.


Předpokládám, že se zde vyjádří i náš přední znalec problematiky RU dekorací pan Dr. Jedlička a teprve potom můžeme dělat nějaké závěry.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372085Verze : 0
Překlad:


Drahý pane,
nejprve chci poděkovat za váš dopis a dopředu říkám, že také tento odznak hodnotím jako falzum. Originály jsou tak vzácné, že ani v našem muzeu, pokud je mi známo, se žádné jisté kusy nenacházejí. Odznak vypadá, pokud lze soudit z fotografie, že je odlévaný. Proto hovoří nepřesnosti na ramenech kotvy a nestejnost hrotů kotvy.


Spona na rubní straně je jistě originální a z levného výkonnostního odznaku vzata a na tento kus naletována (před r. 1960 byly starorakouské výkonnostní odznaky velmi levné). U-Boot odznaky jsou stále a stále dražší a v průběhu času je známo přinejmenším 20 různých odlitků a ražeb z různých materiálů, tak také puncovaného stříbra.


Friedrich Tusek - Vídeň


Poznámka:
Toto je překlad dopisu, který mi zaslal pan Tusek z Vídně a který přeložil Dr. Jedlička. Není k tomu co dodat, ani tento kus není originální.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372111Verze : 0
Thank you again. Here are some of the pictures.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - 1913

1913
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - 1915

1915
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - 1917

1917
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - After the war in Salzburg, Austria

After the war in Salzburg, Austria
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Closeup of badge and medals

Closeup of badge and medals
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372121Verze : 0

Citace :

For Mr. Bill TFor Mr. Bill.T.


Vážený kolego,
rád bych vám pogratuloval k fotografiím vašeho děda s odznakem U-Boot. Osobně jsem dosud žádnou takovou fotografii námořníka s odznakem neviděl a tato série je opravdu jedinečná.
Mám ale pochybnosti, že odznak na portrétech je shodný s odznakem ze sbírky.
Zkusil jsem vyrobit detail původního portrétu a v grafickém programu jsem jej upravil a dal na srovnání s obrázkem dochovaného odznaku.
Celkově tvar původního odznaku je ale odlišný od dochovaného odznaku. Dále jsem červenými šipkami vyznačil některé markanty, kterými se odznaky odlišují:
1. tvar ouška kotvy nahoře
2. tloušťka lana ovíjejícího kotvu
3. šířka mezi svislými rameny písmene U
4. v dolní části lano na původním odznaku něco překrývá dolní kraj písmene U, na dochovaném odznaku je mimo. A jistě by se daly najít i další odlišnosti.


Můj celkový dojem tedy je, že nejde o 2 shodné odznaky. Dotyčný nositel tohoto odznaku si takový mohl pořídit až po I. světové válce, kdy byl po odchodu z ponorky nucen originální odznak odložit či vrátit. Svědčí proto snad i obrázek z r. 1918. kde je bez tohoto odznaku.
S pozdravy „faleristika“- Brno
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372276Verze : 0
All, thank you very much for your information and attention.


I am adding additional information that was sparked by the information everyone provided.


First, my Grandfather's military record specifics from the Kriegs Arkiv in Wien:
Joined the Navy voluntarily on 16. September 1912 for 4 year service
25.9.1912 Ordinary seaman 4 cl.
11.3.1913 Ordinary seaman 3 cl.
1.1.1914 Maschinengast (an NCO rank)
1.5.1914 Maschinquartiermeister
3.12.1915 – 26.7.1916 Engneering NCO on U-4
27.7.1916 - to 19.11.1916 Inspecting NCO at Submarine Charging Station
21.11.1916 – 31.7.1917 - 2nd Engine Mate aboard “Alpha″ Minetender.
He left submarines on 3.12.1916 because of health.
End of regular service 31.12.1916, applied for volunteer elongation of service both in 1917 and 1918.


There are some anomalies in his service in respect to the UBoot Badge.


1. I have a picture of Opa dated 1917 with his badge as well as his U-IV hat on. From a letter from the Kriegs Arkiv Wien "Even within the years 1914-1918 only these seamen were allowed to wear the badge, who were actually crew members of a submarine." He was on the Alpha when this picture was taken.


2. Per the Arkiv letter "You could only be awarded with the badge aher successfully passing the submarine training exam. Before the 1st World War the badge was only awarded to those seamen who passed the exam as the best of the course.In the 1913 photo, Opa has a UBoot badge on his uniform. Would that mean he was the best of his course?


3. The picture dated 1918 taken in Salzburg may not have been taken in 1918 as I assumed but after 1919. His record shows that he was in Pola in 1919.


4. As to the comparison of the badge to the blow-up picture, the badge on the of tunic was taken at an angle.
I did not have tried to compare the badge to several scans but because of the lack of detail as well as the scanner blurring any hard edges, the badges in the photos appear to be wider on the outside and narrower on the inside edges.


5. I am attaching some photos of the edges as I neglected earlier, my apologies. These show that the badge is stamped and not molded. I am comparing the badge to artillery badge I have. Also I had a local jeweler look at both pieces. He believed that although the UBoot badge braze looked cruder the were done about the same period.


I apologize if I am over enthusiastic about my Grandfather's badge but there some many unanswered questions. I would like to compare it to a period piece. Also if it is not of that period, I would like to know when it was made. I have several reproductions and it does not compare to any of these.
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - Left and right edges of badge

Left and right edges of badge
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - top and bottom edges of badge

top and bottom edges of badge
Čestné a výkonostní odznaky Rakousko-Uherské armády - comparison of UBoot badge and Artillery badge

comparison of UBoot badge and Artillery badge
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372392Verze : 0
Hello,
I thought you might be interested in seeing the megals my grandfather left me.


The second set are from my Great Grandfather He was a Pharmacist prior and during WW1.


Regards, Bill T
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372625Verze : 0
Soubor dekorací je pěkný a pokud je doložený např. kmenovým listem, či legitimací, tak jde o jedinečný doklad vojenské služby Vašeho děda. Řádová spona, kterou zde uvádíte je vyrobena po roce 1938 a zdá se, že Váš děda sloužil jako starší pán v německém Wehrmachtu. Je pravděpodobné, že EK II. Kl. 1939 do tohoto souboru nezapadá i stuha je vlastenecká, nikoliv originální.


Je pravda, že do RU mariny nastupovali pouze dobrovolníci a to platilo i v době války. Tito mladí lidé měli kvalitní výcvik. Specielně u ponorkářů vládl duch přátelství a loajality. Ve Vídni ve Vojenském muzeu v Arsenálu působí historik (pan Auchenberg), který je výtečný znalec Rakousko-Uherské mariny. V Čechách znám amatarského, ale zkušeneho badatele, který má velmi dobré znalosti, jde o pana Borise Gola z Pardubic, jiné údaje bohužel nemám.


Jistě by bylo zajímavé k jaké národnosti se dědeček hlásil. Předpokládám, že k německé o tom svědčí i jeho služba ve Wehrmachtu.


Ve Vídni, ale i u nás je několik fundovaných sběratelů, kteří se ponorkami a ponorkáři zabývají, ale zde Vám může poradit jen Vídeň případně pan Gol.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#372869Verze : 0
Thank you for the information.
I realize the ribbon on the EC II.Kl. 1939 is not correct but things get mixed up through the years. I have my grandfather's Military record and will check to see where the German medals are recorded. He was a Quartermaster Officer in the German Army.


As to the Submarine Badge, is there any way of contating Mr Boris Gola?
Regards,
Bill T
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#373061Verze : 0
Zde je odkaz, bohužel to je z českých novin, ale snad zde bude někdo kdo poradí. Já již více nevím, snad jen to, že Boris Gol žije v Pardubicích.


zpravy.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#373064Verze : 0
Thank you again.
Interesting point - Mr Boris Gol explored the Italian Cruiser Giuseppe Garibaldi. My Grandfather was on U-4 when it sunk the Giuseppe Garibaldi. I believe that is when he recieved his Tapferkeit Medal.
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#373132Verze : 0
Dear Colleague Bill T,
I got permission from the Boris Gol historian to give you said his e-mail address. Information sent through the SZ (private message).
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#373191Verze : 0
MOD
Is it possible to still find a copy of SIGNUM No. 20 of 2002?Is it possible to get a copy of SIGNUM No. 20 of 2002?
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#373349Verze : 0
Dobrý den,
Chtěl bych poprosit o pár rad, ohledně tohoto odznaku zda se jedná o originál a jeho vzácnost? Po troše vyčištění se místy objevily zlaté šupinky.
Děkuji Vám, PixaPixa
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#528719Verze : 0
Dobrý den,
Chtěl bych poprosit o pár rad, ohledně tohoto odznaku zda se jedná o originál a jeho vzácnost? Po troše vyčištění se místy objevily zlaté šupinky.
Děkuji Vám, PixaPixa
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#528720Verze : 0
Zdravím,
v popisu u tohoto výkonostního odznaku je uvedeno, že existuje pouze varianta z lisovaného bronzového plechu.
Přes 20 let mám ve sbírce plnou - masivní variantu tohoto odznaku, kterou našel můj kamarád detektorem kovu, za pravost předmětu ručím na 100%, byl jsem u toho. Není v TOP stavu, dlouhá léta v zemi na něm zanechala své stopy, úchyt se nedochoval. Na zadní straně je patrný zbytek po cínování úchytu. Dobová oprava? Celá zadní strana se na fotografii leskne / od blesku /, reálně je to tmavě zelená patina, která je místy poškozena a prosvítá materiál odznaku - bronz.
Váha á 24,5 gramu, výška 48 mm, šířka 40 mm
URL : https://www.valka.cz/Cestne-a-vykonostni-odznaky-Rakousko-Uherske-armady-t89249#668589Verze : 0