Main Menu
User Menu

Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky [2001- ]

Honour Guard of President of Slovak Republic / Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky
Originální název:
Original Name:
Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.2001
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk hradnej a čestnej stráže
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.2001-DD.MM.RRRR Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Dislokace:
Deployed:
01.08.2001-DD.MM.RRRR Bratislava, Dukelské kasárny
Velitel:
Commander:
01.08.2001-28.11.2005 Šmelko, Jaroslav (Plukovník)
01.12.2005-31.01.2010 Kebísek, Rudolf (Plukovník)
01.05.2010-31.12.2017 Ištván, Miroslav (Plukovník)
01.01.2018-14.05.2018 Krajčovič, Ján1) (Podplukovník)
15.05.2018-DD.MM.RRRR Vavrinec, Branislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.08.2001-3DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
01.08.2001-DD.MM.RRRR 1. rota čestnej stráže
01.08.2001-DD.MM.RRRR 2. rota čestnej stráže
01.08.2001-DD.MM.RRRR zabezpečovacia rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zástupca veliteľa, poverený zastupovaním
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.cspsr.mil.sk/13352/historia.php
https://www.cspsr.mil.sk/31561/
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#293865Verze : 0
MOD
Náčelník štábu od 18.07.2016 pplk. Andrej Tvrdoň.Zdroj: https://www.cspsr.mil.sk/63060/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#556221Verze : 0
MOD
Diskuse
Slúži táto jednotka len ako ceremoniálna? Alebo podobne ako v ČR zabezpečuje osobnu ochranu prezidenta SR?
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#596709Verze : 0

Citace - Flader :

Slúži táto jednotka len ako ceremoniálna? Alebo podobne ako v ČR zabezpečuje osobnu ochranu prezidenta SR?Hlavné úlohy Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky:
vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky v jeho sídle,
organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijímaní vedúcich diplomatických misií prezidentom Slovenskej republiky,
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta Slovenskej republiky a obrany jeho sídla.


Zdroj:
https://www.cspsr.mil.sk/13353/
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#596710Verze : 0
MOD
Ďakujem, na stránke ČS OSSR som takúto info hľadal márne a sptránke "prezidentskej ČS" ma ani nenapadlo pozrieť.
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#596711Verze : 0