Main Menu
User Menu

Čestná bojová medaile

Honorary Medal of Combat

     
Název:
Name:
Čestná bojová medaile
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
00.00.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.В. Викторов-Орлов : Награды Монгольской народной республики, Горький 1990
Dietrich Herfurth: Awards of the People´s Republic of Mongolia 1924 – 1992, Berlin 1999
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Cestna-bojova-medaile-t95602#356379Verze : 4
MOD
     
Název:
Name:
Čestná bojová medaile
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
00.00.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.В. Викторов-Орлов : Награды Монгольской народной республики, Горький 1990
Dietrich Herfurth: Awards of the People´s Republic of Mongolia 1924 – 1992, Berlin 1999
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Cestna-bojova-medaile-t95602#608888Verze : 0
MOD
Uděleno cca 25 000 kusů.

Prameny:
И.В. Викторов-Орлов : Награды Монгольской народной республики, Горький 1990
Dietrich Herfurth: Awards of the People´s Republic of Mongolia 1924 – 1992, Berlin 1999
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Cestna-bojova-medaile-t95602#356380Verze : 1
MOD
Medaile Za bojové zásluhy byla založena 16. května 1941. Vlastní založení a statut medaile byl schválen Výnosem prezidia Malého Churalu číslo 26-27 ze dne 16. května 1941 .
Touto medailí bylo oceněno velké množství vojáků Mongolské armády a větší počet vojáků armády Sovětského svazu .
Ve statutu medaile se říká, že je určena pro vojáky všech hodností, tedy i důstojníky Mongolské armády za osobní statečnost a zásluhy v boji .
O udělení medaile Za zásluhy rozhoduje Prezidium Malého Churalu Mongolské lidové republiky .
K medailí patří řádová legitimace, kde je uvedeno jméno, jméno po otci a příjmení. Dále je zde zaneseno registrační číslo medaile, které musí být souhlasné s číslem, které je vyryté na medaili.
Průměr medaile je 36 mm, rozměr kolodky 21 mm x 31 mm. Váha medaile s kolodkou je 23, 90 g. Do roku 1961 byla kolodka smaltovaná, po roce 1961 je stuha již látková .
Literatura je uvedena v úvodní části .
Čestná bojová medaile - Medaile je v originální ražba vzácná !

Medaile je v originální ražba vzácná !
URL : https://www.valka.cz/Cestna-bojova-medaile-t95602#356508Verze : 1
Název
Name
Čestná bojová medaile
Honorary Medal of Combat
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestna-bojova-medaile-t95602#626762Verze : 0
MOD
Diskuse
Rozpor:
Datum vzniku: DD.MM.1957 (v tabuľke)
Medaile Za bojové zásluhy byla založena 16. května 1941 (text).EDIT: podľa zdroja uvedeného v tabuľke (Nagrady MNR) bolo vyznamenanie Za bojové zásluhy 16.05.1941 pre príslušníkov Mongolskej ľudovo-revolučnej armády a Pohraničných vojsk MV za bojové zásluhy a hrdinstvo pri obrane hraníc štátu v boji s nepriateľmi MĽR, nepriateľskými špióni a záškodníkmi. Dátum som opravil.
URL : https://www.valka.cz/Cestna-bojova-medaile-t95602#356510Verze : 0
MOD