Main Menu
User Menu

Československý Junák / Zlatá hvězda Československého Junáka

Czechoslovakian Scout / Gold Star of Czechoslovakian Scout

     
Název:
Name:
Zlatá hvězda Československého Junáka
Název v originále:
Original Name:
Zlatá hvězda Československého Junáka
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
Udělováno zahraničním členům skautského hnutí, kteří se zasloužili o skauting.
Zdroje:
Sources:
Aleš Cepek: O českých skautských vyznamenáních a odznacích
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensky-Junak-Zlata-hvezda-Ceskoslovenskeho-Junaka-t197921#568156Verze : 0