Main Menu
User Menu

Československý Junák / Čestný odznak Hlavního Kapitanátu Vodních Skautů

Czechoslovakian Scout / Honour Badge of Major Capitanate Water Scouts

     
Název:
Name:
Čestný odznak Hlavního Kapitanátu Vodních Skautů
Název v originále:
Original Name:
Čestný odznak Hlavního Kapitanátu Vodních Skautů
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Udělován zasloužilým vodním skautům, kteří ještě nedosáhli dostatečných zásluh k udělení Řádu stříbrného bobra. Nebyl ale nikdy udělen
Zdroje:
Sources:
Aleš Cepek: O českých skautských vyznamenáních a odznacích
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensky-Junak-Cestny-odznak-Hlavniho-Kapitanatu-Vodnich-Skautu-t197922#568157Verze : 0