Main Menu
User Menu

Československá armáda ve fotografiích (1945-1960) - 1. díl

Czechoslovak army in photographs (1945-1960) - 1st vol.

     
Název knihy:
Name of the book:
Československá armáda ve fotografiích (1945-1960) - 1. díl
Autor:
Author:
Martin Dubánek
Místo vydaní:
Published in:
?
Nakladatelství:
Publisher:
Mladá fronta
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
352
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-204-5532-1
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
-
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-armada-ve-fotografiich-1945-1960-1-dil-t227708#633217Verze : 1
Diskuse
Keď som zabadal ten titul " oblial ma pocit blaha" K O N E Č N E .... Pán Dubánek, archivár VHA Praha. Tak panečku to je zdroj, to budú fotky. Konečne si doplním svoje, aj tak, dosť chabé, znalosti i archív. Prvé prelistovanie a pocit nadšenia nikde. Nedostavil sa ani po druhom prezretí. Tak som to dal tretí krát, ako si mi uniká podstata strážneho oddielu UNRRA, PTP. Na druhej strane v sekcii LETECTVÍ má nezaujal veľký počet fotografií tzv. " núdzakov". Ale na druhej strane ma neprekvapilo silné " bunkrologické " zastúpenie, ktoré je slabosťou autora. Na tú tému je dosť odborných fortifikačných publikácií.


Názov silný - obsah slabý. Sklamanie - veľké. A tak som sa teši, pán Dubánek. Na 2.diel už sa radšej tešiť nebudem, ale možno prekvapí.... Bodaj by.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-armada-ve-fotografiich-1945-1960-1-dil-t227708#633219Verze : 0