Main Menu
User Menu

Československá armáda na Slovensku

Czechoslovak Army in Slovakia / Československá armáda na Slovensku

     
Název:
Name:
Československá armáda na Slovensku
Originální název:
Original Name:
Československá armáda na Slovensku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo pozemného vojska
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1944
Nástupce:
Successor:
1. československá armáda na Slovensku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
31.08.1944-09.09.1944 Banská Bystrica,? /

Velitel:
Commander:
31.08.1944-09.09.1944 Golian, Ján (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1944-09.09.1944 Nosko, Július (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.08.1944-09.09.1944 Vojenská obranná oblast 1
31.08.1944-09.09.1944 Vojenská obranná oblast 2
08.09.1944-10.09.1944 Letecká skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. československej armády na Slovensku, kolektiv autorů Múzea Slovenského národného povstania, B. Bystrica 1994, ISBN 80-85342-05-7
URL CZ: https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t58516#490099Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Czechoslovak-Army-in-Slovakia-Ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t58516#490099Version : 0
MOD
Vznikla 31. srpna 1944. Rozkazem velitele československé armády na Slovensku č. 250 44 tj. 3 odd. 1944 ze dne 9. září 1944 byla ke dni 10. září 1944 reorganizována a přejmenována na 1. československou armádu na Slovensku.


Prameny:
Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. československej armády na Slovensku, kolektiv autorů Múzea Slovenského národného povstania, B. Bystrica 1994, ISBN 80-85342-05-7
URL CZ: https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t58516#211293Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Czechoslovak-Army-in-Slovakia-Ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t58516#211293Version : 0
08.09.1944 vzniká v zostave československej armády na Slovensku letecká skupina.
URL CZ: https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t58516#259439Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Czechoslovak-Army-in-Slovakia-Ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t58516#259439Version : 0
MOD