Main Menu
User Menu
Reklama

Česká rota 223.pěšího praporu kanadské armády

Před několika lety se dostal do rukou dr.Cíglera, čs.krajana žijícího v Austrálii, snímek sedmi důstojníků a 77 poddůstojníků a vojínů českého původu, tvořících českou rotu 223.pěšího praporu kanadské armády v době první světové války. Během následujícího pátrání bylo zjištěno, že zmíněný prapor byl z velké části sestaven ze skandinávských přistěhovalců do Kanady na území vojenských okresů č.10.,11.,12.a 13. od konce února 1916 do začátku května 1917. Jeho odvodní komise sídlila ve Winnipegu v provincii Manitoba a celkový početní stav činil 507 důstojníků, poddůstojníků a mužstva. Po příjezdu do Francie v polovině května roku 1917 byl prapor zařazen k záloze kanadského expedičního sboru. Není však dosud známo, zda příslušníci české jednotky sloužili v rámci kanadské armády po celou dobu války anebo zda byli přeřazeni k čs.legii ve Francii. Dle rozkazu č.69 ze dne 15.července 1916 se prapor nazýval 223rd Scandinavian Battalion, Canadian Expeditionary Force.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Poznámka autora příspěvku :
Výše uvedený text byl údajně napsán před více než dvaceti léty a já jej získal od jednoho přítele, zabývajícího se historií čs.jednotek v zahraničí. Veškeré mé další pátrání jak po zmínkách o čs.rotě v kanadské armádě, tak po zmíněném dr.Cíglerovi, je prozatím bezúspěšné.
URL : https://www.valka.cz/Ceska-rota-223-pesiho-praporu-kanadske-armady-t3896#10661Verze : 0
Reklama