Main Menu
User Menu

Česká a slovenská legie

Česká a slovenská legie


též: zahraniční vojenská skupina československá v Polsku, polský legion, československý legion, český a slovenský legion
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-slovenska-legie-t33223#120310Verze : 0
MOD
Velitel skupiny: por. J. Kalata, npor. J. Král, arm. gen. Lev Prchala, pplk. Ludvík Svoboda
Pěší prapor: škpt. C. Novák
Dělostřelecký oddíl: škpt. F. Maštalíř
Peruť: škpt. E. Čížek
Náhradní oddíl: škpt. J. Felix


Zdroj: Vojenské dějiny Československa, IV. díl, Naše vojsko, Praha, 1988
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-slovenska-legie-t33223#145952Verze : 0
MOD
Add. název jednotky jelikož se stále objevuje několik variant názvu čs. jednotky v Polsku - vezmu si na pomoc dekret prezidenta Polska, který byl jediný kdo mohl povolit formování čs. jednotek na území Polské republiky.


DEKRET PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY Z 3. ZÁŘÍ 1939 O UTVOŘENÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LEGIE.

Na základě či. 63 odst. l ústavního zákona a či. 4 odst. l dekretu prezidenta Polské republiky z 1. září 1939 o vykonávání nejvyššího velení nad brannou mocí, o organizaci hlavních vojenských velitelství a civilních komisařích - od okamžiku, kdy byl jmenován vrchní velitel (Dz. U.R.P. č. 86 pól. 543), nařizuji toto:


Článek l
Tváří v tvář útoku hlavního nepřítele všech slovanských národů na Polskou republiku a v pochopení velké tragédie národa českého a slovenského, utlačených německou okupací, abych dal těmto národům možnost osvobodit se vlastní jejich válečnou akcí, tvoří se na území Polské republiky legie česká a slovenská.

Článek 2

Legie budou částí armády polské a budou podléhati vrchnímu velitelství, což v ničem nezmenší jejich národní odlišnosti.


Článek 3
Do legie české a slovenské budou vstupovat jako dobrovolníci jak občané polští, tak osoby nemající polské státní příslušnosti národnosti české nebo slovenské, při čemž služba v legiích nemá právních důsledků pro jejich státní příslušnost.


Článek 4
Provedením tohoto dekretu se pověřuje ministr vojenství.


Prezident Polské republiky: IGNACY MOŠCICKI
Ministr vojenství: divizní generál TADEUSZ KASPRZYCKI
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-slovenska-legie-t33223#146069Verze : 0