Cerutti, Marziale

     
Příjmení:
Surname:
Cerutti Cerutti
Jméno:
Given Name:
Marziale Marziale
Jméno v originále:
Original Name:
Marziale Cerutti
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letecké brigády Generale di Brigata Aerea
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.03.1895 Brescia /
10.03.1895 Brescia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.05.1946 /
26.05.1946 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 6o Gruppo (skupiny)
- velitel 11o a 15o Stormo (křídla)
- velitel Italského velitelství letecké přepravy
- commander of 6o Gruppo (Group)
- commander of 11o and 15o Stormo (Wing)
- commander of Italian Air Transport Command
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- italské letecké eso 1. sv. v. se 17 potvrzenými sestřely a 5 nepotvrzenými
- jeho osobním znakem bylo tyčkové eso (italská podoba žaludského esa) a zkratka MIR, která znamená Marziale Imperatore Romano (Marziale, imperátor římský)
- zahynul při dopravní nehodě na svém podomácku vyrobeném motocyklu
- italian flying ace of WW1 with 17 confirmed claims and 5 unconfirmed
- his personal insignia was ace of clubs and shortcut MIR, for Marziale Imperatore Romano (Marziale, Emperor of Roma)
- died in a traffic accident on his home-built motorcycle
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Marziale_Cerutti
https://it.wikipedia.org/wiki/Marziale_Cerutti
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Cerutti-Marziale-t239609#662421 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Cerutti Cerutti
Jméno:
Given Name:
Marziale Marziale
Jméno v originále:
Original Name:
Marziale Cerutti
Všeobecné vzdělání:
General Education:
30.11.1915-26.06.1916 letecká škola, Pisa
30.11.1915-26.06.1916 flying school, Pisa
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.03.1919 poručík
DD.MM.1935 plukovník
28.03.1941 generál letecké brigády
23.03.1919 sottotenente
DD.MM.1935 Colonnello
28.03.1941 Generale di Brigata Aerea
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-30.11.1915 25. pluk polního dělostřelectva
30.11.1915-DD.MM.RRRR vojenský letecký sbor
DD.11.1916-DD.MM.1918 79a Squadriglia (pilot)
DD.MM.1931-DD.MM.1935 6o Gruppo (velitel)
DD.MM.1935-DD.MM.1936 15o Stormo (velitel)
DD.01.1936-DD.03.1938 11o Stormo (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitelství italských ozbrojených sil
DD.08.1941-DD.MM.RRRR velitelství italské přepravy (náčelník štábu)
DD.MM.RRRR-30.11.1915 25th Field Artillery Regiment
30.11.1915-DD.MM.RRRR Corpo Aeronautico Militare
DD.11.1916-DD.MM.1918 79a Squadriglia (pilot)
DD.MM.1931-DD.MM.1935 6o Gruppo (commander)
DD.MM.1935-DD.MM.1936 15o Stormo (commander)
DD.01.1936-DD.03.1938 11o Stormo (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Headquarters of the Italian Armed Forces
DD.08.1941-DD.MM.RRRR Italian transport command (Chief of Staff)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Marziale_Cerutti
https://it.wikipedia.org/wiki/Marziale_Cerutti
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Cerutti-Marziale-t239609#662422 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více