Main Menu
User Menu

Centrum operačně taktických systémů velení a řízení [2014- ]

Operational Tactical Command and Control Systems Centre

     
Název:
Name:
Centrum operačně taktických systémů velení a řízení
Originální název:
Original Name:
Centrum operačně taktických systémů velení a řízení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2013
Předchůdce:
Predecessor:
101. spojovací prapor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Agentura komunikačních a informačních systémů
Dislokace:
Deployed:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Centrum-operacne-taktickych-systemu-veleni-a-rizeni-2014-t177025#521594Verze : 0
MOD
Možnosti Centra OTS VŘ


Úsek MoKIS (mobilních komunikačních a informačních systémů):
- vytváří 1 brigádní místo velení, 1 praporní místo velení (MPP 100p / MPP 40p LR); pro zabezpečení služeb KIS pro úkolová uskupení AČR v zahraničních operacích a na území ČR pro SOC MO v pohotovostních silách NATO a EU


Úsek KIM:
- vytváří 2 až 3 brigádní místa velení v rámci PozS a VzS, 4 praporní místa velení, 12 rotních míst velení (KIM 100 / KIM 50 / KIM 10 / KIM 5)
- vytváří bránu pro výměnu informací IEG LIGHT CZ pro interoperabilitu s aliančními a národními systémy


Úsek bezpečnostní správy:
- organizuje provozní a bezpečnostní opatření související s výcvikem a nasazením všech prostředků Centra OTS VŘ v rámci místní a terminálové správy


Úsek DCM-B
- zabezpečuje podporu komunikační a informační výstavby aliančních míst velení do úrovně brigádní úkolové uskupení v působnosti NATO a EU


Úsek logistické podpory
- zabezpečuje materiálem a službami realizaci opatření k zajištění mírového života a mobilizačního rozvinutí podřízených složek OTS VŘ


Zdroj: Centrum OTS VŘ
URL : https://www.valka.cz/Centrum-operacne-taktickych-systemu-veleni-a-rizeni-2014-t177025#537922Verze : 1
MOD