Main Menu
User Menu

Centrum metrologie a zkušebnictví Zásobovací základny II [2014-2021]

Metrology and Testing Center of Supply Base II / Centrum metrológie a skúšobníctva Zásobovacej základne II

     
Název:
Name:
Centrum metrologie a zkušebnictví Zásobovací základny II
Originální název:
Original Name:
Centrum metrológie a skúšobníctva Zásobovacej základne II
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2014
Předchůdce:
Predecessor:
Metrologický a zkušební ústav logistiky
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.2021
Nástupce:
Successor:
Centrum metrooógie, zkušebnictví a odborno-technického dozoru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2014-01.12.2021 Zásobovací základna II
Dislokace:
Deployed:
01.11.2014-01.12.2021 Žilina, kasárna P. Jilemnického

Velitel:
Commander:
01.11.2014-29.02.2020 Slovák, Peter (Major)
01.03.2020-01.12.2021 Bogáň, Daniel (Major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Centrum-metrologie-a-zkusebnictvi-Zasobovaci-zakladny-II-2014-2021-t192013#553978Verze : 0
MOD