Celkový prehľad generálov Slovenskej republiky

Abecedný zoznam generálov, ktorí slúžili v Armáde, alebo neskôr Ozbrojených silách Slovenskej republiky, alebo boli do generálskej hodnosti vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky.


Poznámky k farbám roku menovania:
čierna farba RRRR - vymenovaný počas aktívnej služby
zelená farba RRRR - vymenovaný mimo aktívnej služby do hodnosti „v zálohe“, alebo „vo výslužbe
modrá farba RRRR - vymenovaný do hodnosti pred vznikom Slovenskej republiky (pred 1.1.1993)
červená farba RRRR - vymenovaný do hodnosti „in memoriam


Poznámky k menu, priezvisku a titulom:
Priezvisko Meno, Titul (hrubým písmom) - generál aktuálne v aktívnej službe
Priezvisko Meno, Titul (obyčajným písmom) - generál aktuálne mimo aktívnej služby


Zdroje:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.mosr.sk
www.mil.sk
www.rimavskasobota.sk
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#543346 Verze : 5

B


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti


Babiak Martin, Ing.
* 1959
1981-
2004
briggen.
2008
genmjr.

Babiar Peter, Ing.
* 1968
1991-
2019
briggen.

Babinec Jan
* 1917
+ 2005
1943-1948
1995
genmjr.

Balciar Ján, Ing.
* 1963
2003-
2013
briggen.
2016
genmjr.
2017
genpor.
2018
gen.
Baránek Juraj, Ing.
* 1957
1980-2013
2005
briggen.
2007
genmjr.

Bartko František, doc., Ing., CSc.
* 1954
1977-2010
2004
briggen.

Benka-Rybár Andrej, Ing.
* 1941
+ 2002
1939-1961
1994
genmjr.

Bielik Ernest
* 1917
+ 1995
1940-1946
1995
genmjr.

Bilčík Leopold, Ing.
* 1949
+ 2010
1972-2006(?)
1994
genmjr.
1998
genpor.
2002
zvýšenie stupňa

Blanárik František, Ing.
* 1952
1977-2000,
2005-2006
1997
genmjr.
2005
zvýšenie stupňa

Blizman Jozef, Ing.
* 1953
1976-2003
1999
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Bučka Peter, Ing.
* 1954
1976-2002
1999
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Bulík Ľubomír, Ing., CSc.
* 1957
1977-2011
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
2005
genpor.
2007
gen.
Butko František, Ing.
* 1953
1976-2009
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559914 Verze : 4

C


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Cerovský Milan, Ing.
* 1949
1971-2004
1997
genmjr.
1998
genpor.
2002
zvýšenie stupňa
2003
gen.
Čelko Milan, Ing., MSc.
* 1959
1982-2011
2008
briggen.

Čierny Ivan, PaedDr.
* 1938
1969-2001 (?)
2018
briggen.

Čmilanský Ján, Ing.
* 1949
1971-2002
1997
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Čombor Igor, MUDr., PhD.,
h. doc.
* 1945
1965-2004
1999
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559915 Verze : 3

D


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Dovhun, Ladislav, Ing., MA
* 1967
1991-
2021
brig. gen.

Drozd Július, Ing.
* 1917
+ 2007
1941-1976
1995
genmjr.

Dunaj Jozef, Ing.
* 1954
1977-2009
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Ďurkech Boris, doc., Ing., CSc.
* 1963
1982-
2012
briggen.

Ďurove Ján, Ing.
* 1948
1968-2002
1993
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559916 Verze : 1

E


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Egg Jiří, Ing.
* 1941
1960-1996
1985
genmjr.

Ešmír Jaroslav, Ing.
* 1945
1966-1999
1992
genmjr.
1998
genpor.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559917 Verze : 0

G


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Gabčík Jozef
* 1912
+ 1942
1932-1937
1939-1942
2015
briggen.
2017
genmjr.

Gacko Ľubomír, Ing.
* 1968
1987-
2015
briggen.

Gajdoš Jozef, Ing.
* 1945
1971-1944
1998
genmjr.

Gajdoš Pavol
* 1914
+ 1994
1941-1969
1998
genmjr.

Gajdoš Peter, Ing.
* 1959
1981-2016
2003
briggen.
2005
genmjr.
2007
genpor.

Gál Ľudovít, Ing.
* 1947
1969-2001
1997
genmjr.

Gerinec Bohumír, Ing.
* 1941
+ 1994
1962-1994
1994
genmjr.

Gibala Imrich, Mgr.
* 1920
+ 2012
1942-1976
2006
briggen.

Gombík Štefan, Ing.
* 1951
1973-2000
1992
genmjr.
1998
genpor.

Grofčík Mikuláš
* 1917
+ 2009
1940,
1942-1947
1995
genmjr.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559918 Verze : 2

H


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Háberl Ľubomír, Ing.
* 1955
1985-2007
2003
briggen.

Hergovič Mojmír, Ing.
* 1942
+ 2007
1962-2004
1986
genmjr.
1993
genpor.
2002
zvýšenie stupňa

Hirka Ivan, Ing.
* 1960
1984-2015
2008
briggen.

Hluchý Jakub
* 1894
+ 1958
1918-1949
1995
genmjr.

Honzek Pavel, Ing.
* 1947
1968-1999
1990
genmjr.
1998
genpor.

Horský Marián, Ing.
* 1945
1966-2002
1990
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Hozman Gašpar, Ing.
* 1946
+ 2019
1967-2002
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Humaj Július, Ing.
* 1949
1971-1999
1992
genmjr.
1993
genpor.
2002
zvýšenie stupňa

Humený Dušan, Ing.
* 1953
1973-2003
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Husák Ján, Ing.
* 1923
+ 2016
1944-1986
1971
genmjr.
1994
genpor.

Husár Rudolf
* 1919
+ 2001
1940-1946
1994
genmjr.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559919 Verze : 3

I


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Iľanovský Ján
* 1924
1942-1978
2014
briggen.

Institoris Ivan, Ing.
* 1914
+ 2012
1940-1960
2004
briggen.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559920 Verze : 1

J


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Joch Jindřich, Ing.
* 1963
1983-
2010
briggen.
2016
genmjr.

Jurica Rudolf, Ing.
* 1940
+ 2017
1959-2001
1985
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559921 Verze : 1

K


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Kačmár Ján, Ing.
* 1951
+ 2012
1973-2007
2002
briggen.
2005
genmjr.

Kelemen Miroslav, Dr.h.c., prof., Ing., DrSc., MBA, LL.M
* 1966
1986-2011
2008
briggen.

Kleštinec Róbert, Ing.
* ?
1992-
2019
briggen.

Kocian Miroslav, Ing.
* 1962
1982-
2005
briggen.
2011
genmjr.

Korba Miroslav, Ing.
* 1963
1983-
2013
briggen.
2016
genmjr.

Kováč Miroslav, Ing.
* 1958
1981-2010
2003
briggen.
2007
genmjr.

Kováčik Jozef, doc., Ing., CSc.
* 1940
1960-1998
1998
genmjr.

Krakovský Jozef, Ing.
* 1952
1974-2004
2003
briggen.

Krištofovič Juraj, Ing.
* 1963
1984-
2008
briggen.

Kubáň Vladimír, Ing.
* 1967
1986-
2015
briggen.

Kubík Ján
* 1920
?-1976
2015
briggen.

Kubizniak Ondrej, Ing.
* 1944
+ 2019
1967-2003
1987
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Kuča Jaroslav, Ing.
* 1961
1981-2010
2003
briggen.
2008
genmjr.

Kučera Martin
* 1914
+ 1986
1936-1950,
1968-1973
1994
genmjr.

Kuchár Fridrich, MUDr.
* 1920
+ 1991
1944-1945,
1951-1971
1994
genmjr.

Kukorelli Ľudovít
* 1914
+ 1944
1937-1941,
1943-1944
2018
briggen.

Kunic Daniel
* 1911
+ 1991
1940-1957
1994
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559922 Verze : 4

L


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Leitner Vendelín, Ing.
* 1963
1982-2007
2005
briggen.

Lorinc Miroslav, Ing.
* 1963
1983-
2016
briggen.
2019
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559923 Verze : 1

M


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Macko Pavel, Ing., CSc., MSc.
* 1964
1984-2018
2004
briggen.
2011
genmjr.
2016
genpor.

Maslík Pavol, MUDr., PhD.
* 1953
1994-2013
2007
briggen.

Maxim Milan, Ing.
* 1956
1976-
2002
briggen.
2005
genmjr.
2014
genpor.
2015
gen.
Mečár Štefan, Ing.
* 1959
1982-2007
2007
briggen.

Mikluš Marián, Ing.
* 1953
+ 2015
1975-2004
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Muríň Jaroslav, Ing.
* 1952
+ 2010
1976-2000,
2004-2007
2007
briggen.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559924 Verze : 3

N


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Naďovič Svetozár, Ing.
* 1939
1959-1997
1982
genmjr.

Nahálka Jaroslav
* 1933
+ 2013
1954-1994
1988
genmjr.

Nálepka Ján
* 1912
+ 1943
1939-1943
2004
briggen.

Navrátil Karol, Ing.
* 1963
1986-
2017
briggen.

Nečas Oto, Ing.
* 1952
1975-2004
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Nosák Ladislav
* 1916
+ 1950
1944-1945
1994
genmjr.

Novosad Ondřej, Ing.
* 1962
1982-
2008
briggen.
2016
genmjr.

Novotňák Peter, Ing.
* 1953
1972-2005
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559925 Verze : 1

P


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Pach Ivan, Ing.
* 1965
1984-
2016
briggen.

Pančík Ján, Ing.
* 1948
1971-2002
1991
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Petrenec Stanislav, Ing.
* 1957
1978-2010
2005
briggen.

Petro Michal
* 1916
+ 1945
1939-1945
2016
briggen.

Píka Milan, Ing., JUDr.
* 1922
+ 2019
1940-1948
2014
briggen.

Pittner Ladislav
* 1924
+ 2004
1944-1945,
1951-1971,
1990-1991
1995
genmjr.

Pivarči Jozef, Ing.
* 1950
1974-2004
1997
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Podhora Ján, Ing.
* 1948
1970-2002
2000
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Podhoráni Milan, Ing.
* 1945
+ 2017
1967-2003
1997
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Pokorný Josef, Ing., MSS, PhD.
* 1960
1981-
2011
briggen.
2018
genmjr.

Polák Jaroslav, Ing.
* ?
? -
2018
briggen.

Pridala Michal, Ing.
* 1916
+ 1993
1940-1958
1994
genmjr.

Púčik Vladimír, Ing.
* 1952
1971-2007
2002
briggen.
2007
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559926 Verze : 8

R


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Regula Mikuláš, Ing., MSS
* 1958
1982-2007
2003
briggen.

Repaský Ján, Ing.
* 1937
+ 1998
1958-1992
1997
genmjr.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559927 Verze : 0

S


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Sabol Andrej, Ing.
* 1941
1965-1995
1984
genmjr.
1994
genpor.

Salaganič Ján, Ing.
* 1958
1979-2017
2007
briggen.
2008
genmjr.

Samaš Ondrej, JUDr.
* 1955
1979-2009
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Schwarz Ivan Oto
* 1923
+ 2018
1941-1946
1995
genmjr.

Schwarz Karol
* 1920
+ 2014
1940-1953
1995
genmjr.

Siro Alojz, JUDr.
* 1940
1964-1999
1998
genmjr.

Skalina Koloman
* 1908
+ 2009
1935-1950
2006
briggen.

Slimák Anton, Ing.
* 1941
1962-1995
1986
genmjr.
1990
genpor.

Smik Otto
* 1922
+ 1944
1940-1944
1994
genmjr.

Snopko Ján, Ing.
* 1903
+ 1994
1939-1951
1998
genmjr.

Sozanský Ľudevít
* 1908
+ 1977
1932-?
2015
briggen.

Staviarsky Slavomír, Ing., MSc.
* ?
?-
2018
briggen.

Stoklasa Martin, Ing., MSc.
* 1968
1987-
2015
briggen.

Stráňava Milan, Ing.
* 1947
1968-2001
1997
genmjr.

Svoboda Ľubomír, Ing.
* 1961
1984-
2008
briggen.
2018
genmjr.

Šedivý Ondrej
* 1921
+ 2017
1942-1971
1994
genmjr.

Šesták Ľudovít, PhDr.
* 1921
+ 2017
1941-1974
2016
briggen.

Šimko Štefan, MUDr., CSc.
* 1916
+ 2002
1944-1945,
1948-1968
1994
genmjr.

Šimko Vladimír, Ing.
* 1962
1981-
2016
briggen.
2018
genmjr.

Šlajchart Teodor
* 1916
+ 2011
1937-1976
1994
genmjr.

Štefanka Juraj, Ing.
* ?
? -
2018
briggen.

Štefánik Milan Rastislav, PhDr.
* 1880
+ 1919
1915-1919
1918
briggen.
1918
genpor.

2004
gen.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559928 Verze : 11

T


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Tlach Jozef
* 1896
+ 1964
1915-1948
1994
genmjr.

Tóth Jozef
* 1910
+ 1994
1930-1958(?)
1995
genmjr.

Tuchyňa Jozef, Ing.
* 1941
1963-1992,
1994-1998
1988
genmjr.
1990
genpor.
1993
genplk.

Turský Peter, Ing.
* ?
? -
2018
briggen.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559929 Verze : 1

V


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Vaľo Michal, JUDr., CSc.
* 1948
1975-1994
1998
genmjr.

Váňa Ján, Ing.
* 1940
+ 2016
1961-1998
1983
genmjr.
1998
genpor.

Vesel Milan
* 1903
+ 1984
1923-1949
1994
genmjr.

Vestenický Emil, Ing.
* 1948
1969-2002
1994
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Vido Ján, JUDr.
* 1941
+ 2018
1964-2001
1997
genmjr.

Viktorín Jozef, RSDr.
* 1961
1981-2011,
2013-2017
2008
briggen.

Vlčko Peter Emílius
* 1912
+ 2004
1934-1948
1994
genmjr.

Vojtek Peter, Ing.
* 1958
1982-2014
2007
briggen.
2008
genmjr.
2012
genpor.

Vývlek Jaroslav, Ing.
* 1955
1974-2012
2003
briggen.
2007
genmjr.
2011
genpor.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559930 Verze : 3

Z


priezvisko
a meno, tituly

dátum narodenia
a úmrtia

obdobie aktívnej voj. služby
vymenovanie
do 1. gen. hodnosti

vymenovanie
do 2. gen. hodnosti

vymenovanie
do 3. gen. hodnosti

vymenovanie
do 4. gen. hodnosti

Zadžora Jozef, Ing., CSc.
* 1954
1976-2004
1998
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

Zmeko Daniel, Ing.
* 1967
1987-
2014
briggen.
2017
genmjr.
2018
genpor.
2019
gen.
Žídek Rudolf, Ing.
* 1948
1968-2004
1994
genmjr.
2002
zvýšenie stupňa

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#543347 Verze : 52

Diskuse

chýba mi tam napr brig gen Laco Dovhun, od 1.1.2023 šéf VK prezidenta SR
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714022 Verze : 1

Citace - ujeto :

chýba mi tam napr brig gen Laco Dovhun, od 1.1.2023 šéf VK prezidenta SRLacko, prehľady tu boli zadávané ručne Kobom a sám vidíš, ako dávno to bolo. Najhoršie je, že na novú generalitu pomaly nezoženieš ich verejný vojenský životopis, z mne neznámeho dôvodu sa to utajuje, pred poslednými voľbami na SK bol prístup o čosi lepší, teraz u funkcionárov máš dostupnosť informácií veľmi obmedzenú - len napríklad GŠ, VzS, Pozemné sily, SOV, Špeciálne sily. Ale nižšie úrovne je to bieda.


Zaujímavé je, že ešte stále na stránke VK figuruje pôvodný gen. Šimko. Správcovia stránok či už na mil.sk, či stránky VK si dávajú načas... Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714072 Verze : 0
koba tu uz tri roky nebyl, takze asi tak
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714076 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více