Čebotarevskij, Ravkat Zagidulovič

Chebotarevskiy, Ravkat Zagidullovich
Равкат Загидуллович Чеботаревский
     
Příjmení:
Surname:
Čebotarevskij Chebotarevskiy
Jméno:
Given Name:
Ravkat Zagidulovič Ravkat Zagidullovich
Jméno v originále:
Original Name:
Равкат Загидуллович Чеботаревский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kontradmirál Rear Admiral
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.09.1947 Troick /
03.09.1947 Troitsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.04.1994 /
19.04.1994 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 33. ponorkovej divízie 2. formovania - Commander of the 33rd Submarine Division - 2nd formation
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zomrel počas služobnej cesty v Srbsku, pochovaný je v Moskve - died during a business trip in Serbia, buried in Moscow
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Joltuchovskij, V. M., Ljašenjko, V. A.: Ličnosti Severnogo flota 1733-2015, OOO Svojo izdatelstvo, Sankt Peterburg, 2016, ISBN 978-5-4386-0943-8 ( Йолтуховский В.М., Ляшенко В.А.: Личности Северного флота 1733-2015, Свое издательство, СПб 2016)
URL : https://www.valka.cz/Cebotarevskij-Ravkat-Zagidulovic-t237966#658073 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Čebotarevskij Chebotarevskiy
Jméno:
Given Name:
Ravkat Zagidulovič Ravkat Zagidullovich
Jméno v originále:
Original Name:
Равкат Загидуллович Чеботаревский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Makarovova pacifická vyšší námořní škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Makarov Pacific Higher Naval School
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.08.1989 kontradmirál
16.08.1989 Rear Admiral
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.09.1964-DD.MM.RRRR vstup do Sovietskej armády
DD.12.1993-DD.MM.RRRR v zálohe
DD.09.1964-DD.MM.RRRR join the Soviet Army
DD.12.1993-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Joltuchovskij, V. M., Ljašenjko, V. A.: Ličnosti Severnogo flota 1733-2015, OOO Svojo izdatelstvo, Sankt Peterburg, 2016, ISBN 978-5-4386-0943-8 ( Йолтуховский В.М., Ляшенко В.А.: Личности Северного флота 1733-2015, Свое издательство, СПб 2016)
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cebotarevskij-Ravkat-Zagidulovic-t237966#658074 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více