Main Menu
User Menu

> Časový průběh katapultáže

Časový průběh katapultáže
(jako příklad je použit sled událostí pro ruské katapultážní křeslo K-36DM, časový průběh je pro ostatní země a typy může být obdobný)


Tímto nechci demonstrovat nějaký univerzální časový harmonogram katapultáže, chci jenom na konkrétním příkladu alespoň nastínit, co všechno a v jak krátkém časovém úseku se musí stát, aby měl pilot při havárii šanci na přežití.


Vždyť od okamžiku, kdy se celý mechanismus katapultáže uvede do pohybu do okamžiku, kdy katapultážní křeslo opustí kabinu letadla, uplyne nepatrných 0,45 sekundy!


Především je nutné si uvědomit, že katapultáž sice slouží k záchraně pilotova života, jedná se ale o velmi nebezpečnou akci, která ne vždy skončí bez zranění.


Přetížení při katapultáži je obrovské, jakákoli nepřesnost v poloze pilota na křesle vede k vážným zraněním často spojeným k doživotním následkům v podobě ochrnutí.


I když katapultovací křesla byla velmi značně vylepšena a vzhledem k těm prvním udělala opravdu obrovský pokrok v bezpečnosti, stále se jedná velké riziko.Čas T=0,00 sec
Pilot oběma rukama trhne držadly.
Je vydán povel ke zhasnutí kontrolky, zahájena práce automatiky.
Inicializován systém fixace: zahájeno přitažení poutacích pásů, fixace a zvednutí nohou, spouští se a polohují omezovače pohybu rukou.


Čas T=0,20 sec
Fixace je dokončena.
Je-li zhasnuta kontrolka, je vydán povel ke katapultáži.
Při vysokých rychlostech letadla se vysune ochranný deflektor.


Čas T=0,35 - 0,40 sec
Vystřelovací mechanismus uvede křeslo do pohybu (nezameňte vystřelovací mechanismus s raketami, ty ještě neprčacují).
Zahájí se rozložení stabilizačních tyčí.


Čas T=0,45 sec
Křeslo opouští kabinu.
Zapalují se raketové motory.
Při nutnosti korigovat náklon (nevhodný náklon letadla, současná katapultáž dvou pilotů) se zapalují motory korekce náklonu.


Čas T=0,80 sec
Při malých rychlostech je proveden odstřelení záhlavníku, rozdělení od křesla a vypuštění padáku.
Při velkých rychlostech k této činnosti dojde až po zpomalení na přijatelnou rychlost.
Pilot se spoští padákem na speciální sedačce, pod kterou je umístěn kyslíkový systém a skříňka s přenosnou havarijní zásobou (balíček pro přežití, váha cca 10 kg).


Čas T=4 sec po odělení pilota od katapultážního křesla
Od sedačky se odděluje balíček pro přežití a klesá na vlastním padáku.


Zdroj: Wikipedia
URL : https://www.valka.cz/Casovy-prubeh-katapultaze-t96608#359621Verze : 0