Main Menu
User Menu

Časový prehľad súbežne vládnucich rímskych cisárov

Časový prehľad súbežne vládnucich rímskych cisárov


Augustus 27 p. n. l. - 14 n. l.


Tiberius 14 n. l. - 37 n. l.


Caligula 37 - 41


Claudius 41 - 51


Nero 54 - 68


Nero, Clodius Macer 68


Galba, Clodius Macer 68

Galba 68 -69


Galba, Vitellius 69


Otho, Vitellius 69


Vitellius, Vespasianus 69


Vespasianus 69 - 79


Titus 79 - 81


Domitianus 81 - 89


Domitianus,Saturninus 89


Domitianus 89 - 96


Nerva 96 - 98


Traianus 98 - 117


Hadrianus 117 - 138


Antoninus Pius 138 - 161


Marcus Aurelius, Lucius Verus 161 - 169


Marcus Aurelius 169 - 175


Marcus Aurelius, Avidius Cassius 175


Marcus Aurelius 175 - 177


Marcus Aurelius, Commodus 177 - 180


Commodus 180 - 192


Pertinax 193


Didius Julianus 193


Didius Julianus, Pescennius Niger, Septimius Severus 193


Pescennius Niger, Septimius Severus 193 - 194


Septimius Severus 194 - 195


Septimius Severus, Clodius Albinus 195 - 197


Septimius Severus 197 - 198


Septimius Severus, Caracalla 198 - 209


Septimius Severus, Caracalla, Geta 209 - 211


Caracalla, Geta 211 - 212


Caracalla 212 - 217


Macrinus 217 - 218


Macrinus, Diadumenianus 218


Macrinus, Diadumenianus, Elagabalus 218


Elagabalus 218 - 222


Alexander Severus 222 - 235


Maximinus I. Thrax, Maximus 235 - 238


Maximinus I. Thrax, Maximus, Gordianus I., Gordianus II. 238


Maximinus I. Thrax, Maximus, Balbinus, Pupienus 238


Balbinus, Pupienus 238


Gordianus III. 238 - 240


Gordianus III., Sabinianus 240


Gordianus III. 240 - 244


Philippus I. 244 - 247


Philippus I., Philippus II. 247 - 248


Philippus I., Philippus II. , Pacatianus, Jotapianus 248


Philippus I., Philippus II. 248 - 249


Philippus I., Philippus II., Traianus Decius 249


Traianus Decius 249 - 250


Traianus Decius, Licinianus 250


Traianus Decius 250 - 251


Traianus Decius, Herenius Etruscus 251


Traianus Decius, Herenius Etruscus, Hostilianus, Priscus 251
URL : https://www.valka.cz/Casovy-prehlad-subezne-vladnucich-rimskych-cisarov-t19123#71552Verze : 0
Trebonianus Gallus, Volusianus 251


Trebonianus Gallus, Volusianus, Hostilianus 251


Trebonianus Gallus, Aemilianus 253


Aemilianus 253


Aemilianus, Valerianus 253


Valerianus 253


Valerianus, Gallienus 253 - 259


Valerianus, Gallienus, Postumus, Saloninus 259


Valerianus, Gallienus, Postumus 259 - 260


Valerianus, Gallienus, Postumus, Ingenus 260


Gallienus, Postumus, Marcianus, Quietus, Regalianus 260


Gallienus, Postumus, Marcianus, Quietus 260 - 261


Gallienus, Postumus 261 - 268


Claudius II., Postumus, Laelianus 268


Claudius II., Marius 268 - 269


Claudius II., Victorinus 269 - 270


Quintilus, Victorinus 270


Quintilus, Aurelianus, Victorinus 270


Aurelianus, Victorinus 270


Aurelianus, Tetricus 270 - 271


Aurelianus, Tetricus, Domitianus 271


Aurelianus, Tetricus, Zenobia, Vabalathus 271 - 272


Aurelianus, Tetricus 272 - 273


Aurelianus 273 - 275


Medzivladie (bez cisára) 275
URL : https://www.valka.cz/Casovy-prehlad-subezne-vladnucich-rimskych-cisarov-t19123#72948Verze : 0