Carter, Alfred Williams

     
Příjmení:
Surname:
Carter Carter
Jméno:
Given Name:
Alfred Williams Alfred Williams
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Williams "Nick" Carter
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.04.1894 Fish Creek, Alberta /
29.04.1894 Fish Creek, Alberta /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.12.1986 Vancouver /
17.12.1986 Vancouver /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 10. námořní perutě RNAS
- velitel 1601. kadetního křídla letectva
- flight commander of No. 10 Naval Squadron RNAS
- commander of No. 1601 Air Force Cadet Wing
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. se 17 sestřely [10 sražených do neřízeného pádu (9 sám, 1 sdílel), 4 zničené (3 sám, 1 sdílel), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 zajatý (sám)], z toho 1 balón (sám, zničen)
- v roce 1939 založil společně s Alanem Duncanem Bell-Irvingem první leteckou kadetní peruť v Kanadě, známou jako 1601. kadetní křídlo letectva
- byl prvním národním prezidentem Ligy kanadských leteckých kadetů
- canadian flying ace and balloon buster of WW1 with 17 claims [10 driven out of control (9 solo, 1 shared), 4 destroyed (3 solo, 1 shared), 1 destroyed in flames (solo) and 1 captured (solo)], thereof 1 balloon (solo, destroyed)
- in 1939 along with Alan Duncan Bell-Irving, formed the first Air Cadet Squadron in Canada which at the time was known as the 1601 Air Force Cadet Wing
- was first National President of the Air Cadet League of Canada
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Carter-Alfred-Williams-t237086#655274 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Carter Carter
Jméno:
Given Name:
Alfred Williams Alfred Williams
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Williams "Nick" Carter
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 Letecká škola bratrů Thomasů v St. Augustine
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 Thomas Brothers' School of Aviation in St. Augustine
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.12.1915-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-DD.MM.1917 3. námořní křídlo RNAS (pilot)
DD.MM.1917-DD.06.1917 3. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.06.1917-01.04.1918 10. námořní peruť RNAS (velitel letky)
01.04.1918-DD.MM.1918 210. peruť RAF (velitel letky)
DD.MM.RRRR-DD.04.1922 letecký výbor
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR 1601. kadetní křídlo letectva (velitel)
23.12.1915-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 3 Naval Wing RNAS (pilot)
DD.MM.1917-DD.06.1917 No. 3 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.06.1917-01.04.1918 No. 10 Naval Squadron RNAS (flight commander)
01.04.1918-DD.MM.1918 No. 210 Squadron RAF (flight commander)
DD.MM.RRRR-DD.04.1922 Air Board
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR No. 1601 Air Force Cadet Wing (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Carter-Alfred-Williams-t237086#655277 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více